Klädedräkt – Präster

Prästerskap

De färger som ofta bärs av de prästerskap som tillhör

Element – Primär färg – sekundär färger

Luft     -       Vitt       –          blått/guld/silver

Eld     –        Rött       -          gult/guld

Jord    –       Svart     –          mörkgrönt/grått/silver

Vatten     –   Blått       –         grönt/vitt

 

Celestinusordens prästinnor bär rött eller vitt med guld.