Kejserliga riksrådet

KEJSERLIGA RIKSRÅDET

Kejsaren får enligt lag inte låta en plats i det kejserliga riksrådet vara vakant under en längre tid. Inte heller får någon som heter Celestinii inneha ett ämbete i det kejserliga rådet.

  1. Riksdrotsen: leder riksrådet. Ansvarig för lagstiftning och rättsväsendet
  2. Rikskanslern: ansvarig för det kejserliga kansliet, utrikespolitiken och innehar det kejserliga sigillet
  3. Riksmarsken: ansvarar för den kejserliga militären, överbefälhavare för de kejserliga trupperna
  4. Riksamiralen: ansvarar för den kejserliga flottan och hamnarna
  5. Riksskattmästaren: ansvarar för imperiets ekonomi, räkenskaper och beskattning
  6. Kejserlig ärkemagiker: ansvarar för det magiska försvaret i det kejserliga palatset samt den magi som kejsaren vill utföra
  7. En präst eller prästinna från den kult som kejsaren utsett till den främsta, tills alldeles nyligen har detta alltid varit Celestinusorden

Furstendömenas råd, om de har något, är snarlika  men i deras ingår i så fall överstprästinnan från respektive Celestinustempel i deras furstendöme. Ibland är några ämbeten vakanta i furstendömena och fursten/furstinnan träder då naturligtvis in istället.

Nuvarande rådsmedlemmar

Riksdrotsen                                                            Herr Leodegard Glada, nyutnämnd hertig efter giftermål med prinsessan Laetitzia

Rikskanslern                                                          Herr Lucidor Reencrona, hertig av Snöhätteberg

Riksmarsken                                                          Herr  Antonius Hjortenbrand, hertig av Sommardal

Riksamiralen                                                         Fru Marcella Bäversköld, hertiginna i egen rätt av Gröneholm

Riksskattmästaren                                               Herr Rocannon Gyllenfana, kejsarens kusin, ärkehertig

Kejserliga ärkemagikern                                     Mäster Paschalius, Schola Nocturna