Hovschema

Så här går det oftast till vid de hov som finns i Novion, exemplet är från furstendömena.

Hovets schema

1. Furstinnans levé

Detta är  furstinnans uppstigande på morgonen och hennes påklädning. Under en levé är  det brukligt att besöka furstinnan för att önska god morgon. Hovets damer  släpps in först, herrerna släpps inte in innan furstinnan har fått på sig  kläderna.
Furstinnans levé  äger rum i hennes kammare. Där är det hennes kammarfru som styr.

2. Bön till gudarna

När furstinnan är  påklädd och friserad är det dags att helga gudarna. Vid vackert väder görs  detta utomhus (vid dåligt väder genomförs det i riddarsalen). Vid helgandet av  gudarna genomförs ett libation, det vill säga ett dryckesoffer. Var och en som  deltar vet själv vilken gudom man önskar be till. Eftersom  helgandet av gudarna sker utomhus så är det furstinnans stallmästare som styr.  Och stallmästaren håller koll på i vilken ordning var och en får framföra sitt  offer. (Skulle helgandet ske i riddarsalen så är det furstinnans hovmästarinna  som styr).     

  
3. Tid för privata  audienser       Efter bönen har  furstinnan en liten stund för sig själv i sin kammare. Man kan anhålla om att  få en privat audiens där, det är då furstinnans kammarfru man vänder sig till.  Att få träffa furstinnan enskilt i hennes kammare är en ära.
4. Middag   Middag intages i  matsalen. Detta område lyder under furstinnans hovmästarinna. Högbordet  serveras av sin egen respektive uppvaktning. Personerna vid högbordet har sina  bestämda platser, övriga har fri sittning. Man får gärna stå invid högbordet  för att lättare kunna samtala med furstinnan eller de andra som sitter där.
5. Promenaden       Efter middagen är  det brukligt med en promenad, om vädret tillåter. Kanske ägnar man sig åt någon  lek i parken. Vid promenae är det furstinnans stallmästare som styr.
Vid dåligt väder  samlas hovet i riddarsalen och ägnar sig åt olika tidsfördriv; spel, lek,  samtal. I riddarsalen är det hovmästarinnan som styr. Furstinnan kan närvara,  eller så är hon i sin kammare.
6. Furstinnans Repos       När furstinnan  återvänder från promenade eller från tidsfördriv i riddarsalen har hon en  stunds repos, det vill säga tid för vila. Då drar hon sig tillbaka till sin  kammare. Under repos tas enbart damer emot i kammaren. Kammaren är som sagt  kammarfruns område. Detta är också  tiden för alla att byta om till aftonklädsel.
7. Mottagning i  riddarsalen       När furstinnan  har vilat och bytt om (och alla andra också bytt om till aftonklädsel) samlas  hovet i riddarsalen. Detta är tiden för den officiella mottagningen.

8. Kvällsvard      Då den officiella  mottagningen är avklarad och annonserar hovmästarinnan att kvällsvarden är  serverad. Furstinnan reser sig från tronen och ledsagad av hovmarskalken går  hon till matsalen. De som sitter vid högbordet har sina bestämda platser. Man går gärna stå, gå omkring och röra sig i rummet.  Önskar man tala med någon vid högbordet går det bra att stå där. De som sitter  vid högbordet serveras av sina uppvaktning, alla andra serverar sig själva. Kvällsvarden inleds  alltid med att hovmarskalken utropar en skål till kejsaren. Sedan under  kvällsvardens gång kommer officella skålar till Celestinus, fursten, furstinnan och  även prominenta gäster vid hovet att utropas av hovmarskalken.
9. Kvällsnöjen i  riddarsalen       Efter middagen  samlas hovet i riddarsalen. Här serveras vin och tilltugg. Lekar, dans, sång  och annan underhållning. Kvällen är inte reglerad av protokoll. Önskar man tala  med furstinnan anhåller man om detta till hovmästarinnan.      

10. Furstinnans  Coucher       När furstinnan  drar sig tillbaka för kvällen och ämnar gå till sängs äger hennes Coucher rum.  Denna ritual som är avklädandet av furstinnan sker i hennes kammare.  Furstinnans uppvaktning närvarar och hon kan även ge tillåtelse att särskilda  gäster får delta. För att få tillåtelse att närvara vid furstinnans Coucher  frågar man kammarfrun som hör efter med furstinnan.
Att furstinnan  drar sig tillbaka betyder inte alla andra måste gå till sängs. Det står var och  fritt att fortsätta umgås i Riddarsalen, eller övriga slottet hur länge man  själv önskar.