Hovetikett

Regeln

Att vara en adlig  person innebär att leva hela sitt liv efter strikt etikett. I vardagligt tal  benämner man fenomenet som ”regeln”. Regeln föreskriver allt från hur du ska  tilltala andra adliga personer, för vem du ska buga och hur djupt som du ska  buga till att definiera vem som får sitta var och i vems sällskap man får sitta  eller inte sitta.
Att vara adlig  kräver att du lever adligt. Det betyder att du förväntas vara extravagant, att  manifestera ditt adelskap genom att spendera på eleganta kläder och ägodelar.  Att snåla med pengar är att förlora i anseende och ära är allt som betyder något.  Att vara djupt skuldsatt är mindre pinsamt än att bli sedd i billiga kläder.
Regeln  föreskriver också att oavsett vilka motsättningar du har till andra personer så  får du aldrig uppträda annat än belevat, artigt och med ett leende när du är i  sällskapslivet och vid hovet. Även de bittraste fiender måste inpassa sig efter  regeln när de möts på en fest. Vendettor och gräl avhandlas privat eller  i det fördolda.
En adlig person  ska vara belevad, generös och ädel. Man förväntas efterleva ett ridderligt  ideal. Lydnad, trohet och huldhet ska visas mot den vars vasall man är.

En adlig person förväntas:

– vara frikostig, rättvis och god – uppvisa elegans – vara väl förtrogen med sång, musik, poesi och konst – visa vördnad för gudarna – lyda kejsaren

Regeln föreskriver också med vem du kan gifta dig, hur bastarder tas emot, hur du sörjer och firar. För mer information, se aktuell rubrik i menyn.

 

I Novion är det viktigt att man håller sig till Regeln i umgänget med andra.

För frälsepersoner är det förenat med socialt självmord att bryta mot Regeln.

Därför är det viktigt att hålla reda på allas rang och status.

Det första att komma ihåg är att man alltid, alltid uppför sig med Sprezzatura

 

SPREZZATURA

”I have found a universal rule . . . valid above all others in all human affairs whether in word or deed: and that is, to avoid any kind of affectation as though it were a rough and dangerous reef; and (to coin a new word, perhaps), to practice in all things a certain sprezzatura [nonchalance], so as to conceal all art and make whatever one does or says seem effortless, and almost unpremeditated.” (The Courtier 32)

Sprezzatura innebär att man håller en lätt, spirituell konversation. Infläta förolämpningar eller smicker om det är befogat. Tänk på vem du pratar med och vilken betydelse den personen kan ha för din framtid om du håller dig väl med den respektive är ohövlig.

Sprezzatura kan utvecklas till en konstart av vissa personer. Dessa går det extremt bra för.

Man brusar inte upp och höjer inte rösten. Speciellt inte mot dem som är högre i rang.

Man kan säga sin mening till någon som är högre i rang på ett artigt eller förtäckt sätt, men man passar sig för att tråka ut den personen. Händer det byter man raskt samtalsämne.

Om man hamnar i en konflikt med någon som har högre rang eller status än vad man själv har ligger man mycket illa till. Speciellt om detta sker i det offentliga rummet. Detta är verkligen att tappa ansiktet. Då viker man raskt ner sig om man vill ha en fortsatt karriär.

Det är svårt att komma till tals med dem som är högst i rang. Pröva först med de som kan hjälpa till att få en audiens. Kammarherrar/fruar och hovherrar/fruar.

Vissa ärenden besvärar man inte t ex en prins av blodet eller en hertiginna med. Ekonomiska ärenden tar man upp med skattmästaren, problem med inkvarteringen med stallmästaren eller hovmarskalken. Om man vill veta vilket humör hertiginnan är på innan man lägger fram sitt ärende talar man med hennes kammarfröknar som klädde henne på morgonen. De kan bereda vägen för ärendet.

Vad är rang?

Rang föds man till.

Högst i rang i Novion är huset Celestinii och av dessa är naturligtvis kejsaren över alla andra. Männen i huset Celestinii har alla en plats i tronföljden till kejsartronen. De heter Celestinii i efternamn. Kvinnor kan inte ärva den kejserliga tronen.

Att vara född i en gammal ätt ger högre rang än att vara född i en nyligare bildad. Ätten börjar med huvudmannen och rangen räknas från denna. Alltså, huset Glada har två grenar; Glada av Röde Hus och Glada av Vinterviken. Därmed räknar alla ”glador” sin rang efter Glada av Röde Hus, då den är huvudgrenen.

Att bli riddare är att födas på nytt. Det vill säga att bli riddare är att ha en rang. Själva ridderskapet kan ingen ta ifrån en när man väl blivit riddare.

Att bli dubbad på slagfältet är finast.

Vad är titel?

Titel är något man förvärvar eller innehar. En titel kan man också mista.

Om du är greve av Gråborg och blir av med förläningen av någon anledning är du inte längre greve. Du tar då nästa titel som är finast bland dina förläningar, t ex baron av Småholma.

Vad är position vid hovet?

En position vid hovet är eftertraktansvärd. Den ger möjlighet att vara nära makten och skaffa goda kontakter. En prins kan vara helt i händerna på sin kammarherre om han litar på honom.

Position vid hovet innehas i normalfallet av frälseperson.

En position vid hovet är lukrativt. Apanage, makt, gåvor och resor. Detta är något som frälset eftertraktar.  I regel uppvaktar en person av lägre rang en av högre.

Det är också fint att ha en position hos sin länsherre. Det visar att han/hon litar på dig och ditt hus. (Eller vill ha dig under uppsikt.)

Vad är anor?

Anorna visar hur gammal ätten/huset är. Ju äldre desto bättre.

Om det finns en ärorik historia om ätten är det väldigt bra. T ex att den härstammar från drakryttare. Eller har en ingift Celestinii. Eller räddade länsherren till livet och därmed blev adlade.

Vad är status?

I statusen ingår rang, titel, position samt anor.

Finast är att vara nära den fysiska kroppen hos dem som står högre i rang. Då ”smittar” deras rang över på dig själv. Det är alltså t ex mycket, mycket fint att ha en position som kammarherre hos kejsaren, då man klär av och på kejsaren, kammar hans hår, sköter om hans garderob.