Högtider (religiösa, sorgehögtider)

Religiösa högtider i Novion

Två stora, religiösa högtider firas i hela riket, en vid vintersolståndet och en vid sommarsolståndet. Till båda högtiderna har man 12 dagar, en för varje gud, som leder fram till den stora festen Ljusfesten vid vintersolståndet resp. Gudalekarna vid sommarsolståndet. I Nova Celestina firas Celestinus på dagen innan Normons dag.

Celestinus dag – Firas i Nova Celestina och av kejsarfamiljen.

1:a Normon – Den himmelske konungen: Manifesterar kunglig makt, regentskap, lag och ordning, rättviskt krig

2:a Neniye – Den himmelska drottningen: Manifesterar vetenskap, konst och skönhet, kommunikation

3:e Nanna – Gryningen: Manifesterar skönhet, dans, sång, hopp och ungdom

4:e Azion – Den döde guden: Manifesterade magi, intellekt och skapande

5:e Zinsha – Eldjungfrun: Manifesterar sökandet efter kunskap, ljus i mörker, tröst

6:e Onz – Den ofödde guden: Symboliserar livsgnistan, potentialen till skapelse

7:e Estolon – Underjordens konung: Manifesterar rikedom, fruktbarhet, död och återfödelse

8:e Enione – Underjordens drottning: Manifesterar fruktbarhet, hemlighet, död och återfödelse, spinna och väva

9:e Erkhar – Smeden: Manifesterar produktion, smide, hantverk, byggnadskonst

10:e Uhnaman – Havets konung: Manifesterar sjöfart, saltvatten, handel, beskydd

11:e Uriel – Sjödrottningen: Manifesterar kärlek, läkekonst, barnafödande, sötvatten

12:e Riella – Regndottern: Manifesterar nederbörd, fruktbarhet, växtlighet

Första festdagen vid vintersolståndet- Vintersolståndets afton (Ljusfestens första dag) resp. sommarsolståndet- Sommarsolståndets afton (Gudalekarnas första dag) (Faderns dag – man ärar förutom gudarna sin fader är extra snäll och ger gåvor)

Andra festdagen vid Vintersolståndet (Ljusfestens andra dag) resp. Sommarsolståndet(Gudalekarnas andra dag)(Moderns dag – man ärar förutom gudinnorna, sin moder och är extra snäll och ger gåvor)Den här dagen infaller sommarsolståndet

Tredje festdagen vid vintersolståndet -Annandagvinter (Ljusfestens tredje dag) resp. sommarsolståndet- Annandagsommar(Gudalekarnas tredje dag)(Barnets dag – denna dag får barnen gåvor)

 

VINTERSOLSTÅNDETS FESTLIGHETER

Dag 1-3 – LUFTEN

Normon – En tornering hålls till Normons ära. Midvinterfesten i dagarna tre vid Nova Celestinas hov är så fantastisk så de som vistas i kejsarens närhet vill ogärna skada sig i onödan. Därför har Normons tornering blivit något av en tornering för mer okända riddare som får en möjlighet att uppmärksammas.

Neniye – Denna kväll är alltid stjärnklar över hela Novion och alla går ut ur husen för att se Neniyes ljus lysa över dem. Om man ser ett stjärnfall denna kväll betyder det att man är särskilt välsignad och att ens önskan kommer att gå i uppfyllelse under året.

Nanna – Ungdomarna sjunger utklädda i gårdarna och tigger mat och ved till en gemensam fest, med sång, dans och musik

Dag 4-6 – ELDEN

Azion – folket går i fackeltåg för att hedra Azion och andra döda

Zinsha – Man utmanar varandra att hoppa över eldar och Zinshas prästinnor går över glödande kol

Onz – Vilodag

Dag 7-9 – JORDEN

Estolon – Allmosor skänks till de fattiga

Enione – Bikt och eftertanke, långa köer ringlar från de få Enionetemplen, där folk söker att lätta sitt hjärta på hemligheter, vissa om att dessa hemligheter kommer att bevaras inom tempelmurarna

Erkhari – Att tillverka något och sedan ge bort det som man gjort som en gåva denna dag, ger en mångdubbelt tillbaka under året som kommer

Dag 10-12 – VATTNET

Uhnaman – Gråterskor betalas för att gråta ut ens ånger, sorg och misslyckande på gatorna. Deras tårar är saltare än havet.

Uriel – Denna dag går alla för att rena sig i de offentliga termerna där sådana finns, eller badar hemma.

Riella – De som har jaktmarker ger sig ut på jaktpartier och de som inte har jakträtt jagar säckar med något gott i.

Sedan kulminerar Vintersolståndets festligheter med tre festdagar, en för fadern, modern och barnet. Vintersolståndet med själva Midvinterfesten inträffar på Moderns dag.

 

Gudalekarna vid sommarsolståndet

Dag 1 – Faderns dag

Normon                                         Trollkarlsschack

Azion                                              ;Magiuppvisning till Azions ära

Estolon                                           Skattjakt

Uhnaman                                      Simtävling

 

Dag 2  - Moderns dag

Neniye                                           Frågetävling

Zinsha                                             Gåtlekar

Enione                                            Karda och spinna

Uriel                                                Sång

 

Dag 3 – Barnens dag

Nanna                                            Mest välklädd

Onz                                                  Dikttävling

Erkhari                                          Konstruktion

Riella                                              Bågskytte

 

SORGEHÖGTIDER

Dödsfall i kejsarfamiljen

Landssorg utropas om någon i kejsarfamiljen dött. Den kan vara olika lång beroende på vem i kejsarfamiljen som dött, men minst tre månader.

När kejsaren dör följer normalt ett år helt utan festligheter vid hovet. Inga debutanter presenteras. Övriga i kejsardömet håller inga stora fester eller torneringar. Ibland hålls fester i smyg men det skulle ses som en skymf mot kejsarfamiljen om någon kommer på det. Hovstaten och det kejserliga hovet klär sig i svart och beslöjar sig under de tre första månaderna. Övriga klär sig helt i svart under de tre första månaderna och om man verkligen vill visa sin sorg, beslöjar man sig. Följande tre månader klär man sig i svart. I den sista delen av sorgeperioden räcker det med att man bär sorgbindel. Sorgeperioden brukar avslutas med den nye kejsarens kröning.

Frälseståndet

När en närstående dör har släkten de första tre månaderna stor sorg. Då klär man sig helt i svart, även personerna i hushållet som inte är direkt släkt. Damerna och ibland även herrarna beslöjar sig med svarta slöjor. Sedan återstår mellantidiga sorgeperioden på tre månader då det bara är den närmaste familjen som bär sorgdräkt.  I den sena sorgeperioden på ytterligare tre månader, bär familjemedlemmar svart sorgbindel runt armen. Detta är ett minimum, för att visa den avlidne respekt.