Högdalarna

 Nordöst om Taurynn ligger ett litet land som kallas Högdalarna. Det speciella med landet är att befolkningen inte lever i regelrätta byar utan samlar ihop sig i stora, hopbyggda trähus som blir samhället i sig. För en utomstående tycks det inte finnas konkreta familjebildningar utan barnen är allas.

I detta land är kunskapen om örter och mineraler av nödvändighet oerhört stor. Landet har svårt att frambringa tillräckligt med gröda och det importerar brödsäd.

Alkemisterna från Högdalarna är mycket kunniga, men det är svårt för en som inte är född i landet att tillskansa sig kunskap då man inte är särskilt gästfria. Visst, en gäst välkomnas, värms, kläds, matas, sövs och får sedan vänligt men bestämt veta närmaste väg för att ta sig vidare.

 I Högdalarna använder man sig ofta av uttrycken ”när Konungarnas konung återvänder” (så ska allt bli bra) och ”vid Stenens kraft” (när man vill svära kraftfullt på något) samt ”lika nära som kejsarens återkomst” (om saker som ska hända i en avlägsen framtid). Kertius undrar en del över det där men det är säkert bara uttryck?