Heraldik

Heraldik

Nedan finner du information om hur vapensköldarna i Novion är uppbyggda och vad olika element i skölden betyder.

Tanken är att alla adelspersoner har en personlig sköld som sen utsmyckas med olika element för ytterligare särskilja dem. Det är inte ovanligt att en adelspersons sköld förändras med tiden.

Sköldhållare är förbehållet furstar och furstinnor, hertigar och hertiginnor samt prinsar och prinsessor av blodet.

Sköldtyp

Det finns två typer av sköldar. Manssköldar och kvinnosköldar. Manssköldarna används även av riddarslagna adelskvinnor och av adelskvinnor som håller en titel i egen rätt.

Manssköld

Kvinnosköld

Kronor

Kronorna på skölden anger vilken titel eller börd en adelsperson har.

Prins- och prinsesskronorna bärs även av prinsar och prinsessor av blodet samt ärkehertigar och ärkehertiginnor.

Riddare kan välja på två olika element eller använda båda. Hjälmarna kan se olika ut beroende på adelspersonens personliga smak.

Prins- och prinsesskrona

Kung- och drottningkrona

Furste- och furstinnekrona

Hertig- och hertiginnekrona

Markgreve- och markgrevinnekrona

Greve- och grevinnekrona

Baron- och baronesskrona

Riddare

Riddare

Bård

Huvudmannen och äldsta sonen av ätten bär skölden ren medans sönerna i arvsordning klär sköldens top med en bård i olika färger beroende på vilken plats i arvsordningen dom har. Man kan även välja att göra en egen sköld istället för att använda bården.

Andra son i arvsordning

Tredje son i arvsordning

Fjärde son i arvsordning

Femte son i arvsordning

Bastard

För erkänd adel född utanför äktenskapet markeras skölden med en snedställd bård över skölden.

Bastardbård

Kejserliga ämbeten

Vissa kejserliga ämbeten ger möjlighet att smycka skölden med ämbetets sigill under den tid man innehar ämbetet.

Riksdrots (Spira)

Rikskansler (Riksäpple)

Riksmarsk (Bepansrad handske)

Riksamiral (Fartygshjul)

Riksskattemästare (Våg)