Furstendömet Vitehamn

FURSTENDÖMET VITE HAMN

Vite Hamn är i sina centrala delar mycket bördigt. Ut mot kusterna håller man gärna stora hjordar av betesdjur, främst kor. Klimatet är milt och rätt regnigt jämfört med resten av Novion. Västerhavet däremot, är kallt, och blir bara en kort bit ut från stränderna bråddjupt. Det är inte ovanligt att sikta valar och allehanda underliga havsdjur. En del flyter upp på stränderna som på västersidan blir allt lågläntare ju längre man kommer från Vite Hamns stad (på den yttersta spetsen i norr) och dess vackra marmorklippor.

Precis som Nordeport och Dyneslätt är furstendömet omgärdat av havet på tre sidor och att lära sig hantera en båt ingår naturligt i alla barns uppfostran, bara de har råd med en. Det anses finare ju närmare den västra och norra kusten man bor.

Furstendömet gränsar i öster mot den stora urskogen i Norra Novion och de tämligen karga Saltlanden. Landvägen anser man sig därför isolerade gentemot resten av Novion och föredrar att göra alla resor sjövägen. Det är mestadels lövträd med mycket murgröna, vildvin och kaprifol som man måste ta sig igenom om man vill färdas åt det hållet. Jakten på vildsvin är mycket god, liksom på jättehjort, dovhjort, varg och en och annan gigantisk myrslok. Den stora urskogen bebos dessutom av alver.

Den största naturtillgången i furstendömet Vite Hamn, är den fantastiska vita marmorn som exporteras till resten av Novion samt länderna bortom. Den är i särklass. Dock minskar furstendömets yta motsvarande exporten (och den inhemska användningen) varje år. Det är huset Silverhäger som till fullo kontrollerar brytningen av marmorn. Baroniet Vita Klipporna ligger strax innanför gränsen i den allra sydligaste delen av furstendömet Vite Hamn som fortfarande har gräns mot land i den södra delen av Norra Novion.  Ända från den gränsen och ner till den sydligaste spetsen på Vite Hamns kust, består kusten av vita klippor som stupar brant ner i havet. Det är här omkring det mesta av marmorn som exporteras bryts. Förr bröt man marmor också runt Vite Hamn stad, men fursten har stoppat detta då marken blev alltmer förstörd av alla stenbrott. Stenbrotten runt Vite Hamn är nu vattenfyllda och populära badplatser sommartid.

 

Vite Hamns marmorklipport

Vite Hamns marmorklippor

Traditionellt sett har Vite Hamn och Dyneslätt haft täta kontakter med varandra då det är lätt att sjövägen ta sig från det ena furstendömet till detandra. För Dyneslättsborna är det närmare eller lika långt att resa till de andra furstendömen sjövägen, som att resa till Nova Celestina. Likadant för Vite Hamn som ligger mittemellan Nordeport och Dyneslätt.

Två stora öar norr om Vite Hamns fastland, ingår också i furstendömet. Dessa livnär sig huvudsakligen av fiske av musslor, Vite Hamnsmusslan, en speciell delikatess med ett vackert, rosa innanmäte och ljusblått skal. Musselskalen är stora och kan användas som tallrikar eller som dekorationer när själva musslan ätits upp. Eller också tar man tillvara pärlemoren på insidan av skalen som också den skiftar i en underbar himmelsblå nyans. En särskild skatt åligger öborna och betalas årligen till furstehuset. Öarna heter naturligtvis Pärlemoröarna.

Två stora öar väster om Vite Hamns fastland är även de inkluderade i furstendömet. På fastlandet, innanför dessa, ligger Vite Hamns fjärde största stad, Uhnamans lösen. Öarna heter Uriel och Riella och är helgade till dessa gudinnor. På varje ö ligger ett stort tempel som är respektive gudinnas helgedom. Hit vallfärdar gärna de människor som vill ha hjälp av gudomerna och här har skett många under. Runt templen finns möjlighet att köpa små ting och amuletter välsignade av prästerna och prästinnorna. Uhnamans tempels utsida är helt inklätt i den ljusblå pärlemoren från Pärlemoröarna.

Huvudstaden Vite Hamn i Vite Hamn (ca 25 000 invånare)

Palatset i Vite Hamn är helt och hållet byggt i den vita marmorn som furstendömet är så berömt för. Även gatorna innnaför den innersta ringmuren, liksom ringmurarna, är i vit marmor. Detta överträffar naturligtvis inte Nova Celestina men det är ändå en syn man sent glömmer när man anländer från havet och ser det fantastiska slottet högt uppe på de vita klipporna, med fanorna som vajar med den nästan självlysande silverhägern sida vid sida med Novions kejserliga vapen. När skeppet styr in i den stora hamnen, uthuggen ur själva marmorklipporna, hör man stadens sorl och känner alla dess dofter. Äventyret tycks vänta bakom hörnet!

Från denna stad utgår gärna de expeditioner som tar handelskeppen fram och tillbaka från öriket Lys. Även om deras startdestination var Nordeport eller någon annan stad i kejsardömet, så fyller man på förråden och förbereder sig för sista etappen i Vite Hamn. Här kan man också lätt ordna skeppslägenhet till Nova Celestina, via furstendömets sydligaste stad, Sjunnarvik.

Vite Hamn har det minsta Celestinustemplet i Novion.

Det finns tre större städer med ett invånarantal på mellan 10000 och 15000 invånare.

 Sjunnarvik

Greveätten Cederstråle av Sjunnarvik har alltid haft sitt huvdsäte här. Runt detta har staden växt upp och greven har en gedigen inkomst av tullarna. Mellan Sjunnarvik och Färjestad i Dyneslätt är det en tät trafik av handelsfartyg. Sjunnarvik blomstrar och det är många skeppslaster marmor som har lastats här genom tiderna. Härifrån kan man lätt få en båtlägenhet till Nova Celestina.

Västergarn

Denna stad har tillkommit för att ta tillvara havets skatter. Hit kommer Vite Hamns fiskefartyg  och valfångstbåtar in för att lasten ska tas om hand och snabbt skeppas vidare till sina slutmål eller torkas och lagras. Fiskestadens stank känns på milsvitt avstånd och just här är den delen av västra kusten som det inte anses så fint att bo. Här förädlas den högt eftertraktade ambran från valarna för parfymer och valfiskbenen som behövs till damernas klänningar. Befolkningen i staden är ovanligt långa. Staden blomstrade under greven Gyllenval av Lärkö. (Själv hade han sitt residens på Lärkö en bit utanför kusten.) Numera är det herr Egil Isensköldh som är greve av Lärkö och baron av Västergarn.

Uhanamans lösen

Denna stad är en av de tre punkterna i det religiösa centrum som genom årtusendena har bildats för vattnets gudomer. Hit vallfärdar många för att få svar på sina frågor om de ting som rör vattnets gud och de fortsätter gärna vidare ut till Uriel och Riellas tempel på öarna utanför. Genom den stora tillströmningen av pilgrimer har området blomstrat och här finns en uppsjö av tavernor, värdshus och andra etablissemang för att underhålla besökarna. Här stannar gärna också skepp till för att bli välsignade innan de far vidare på havet. Det gör att rika och fattiga blandas med folk från hela Novion och länder bortom dessa, vilket i sin tur har lett till ett blomstrande kulturliv.

Allra mest berömt är Uhnamans och Uriels badhus som är ett fantastiskt monument över guden och gudinnan som härskar över vattnet. Där finns allt man kan tänka sig i form av bad.

Historia

Furstendömet Vite Hamn införlivades i Novion efter blodiga strider. In i det sista kämpade man mot Celestinus den förste för sin självständighet. Till slut kom draken och brände ner stora delar av östra Vite Hamn. Efter dessa stora förluster i människoliv, kunde inte längre huset Stormfågel framhärda och gick med på ett fredsavtal. Då detta inte kom till på fredlig väg har det haft hårdare villkor än vad de andra husen fick.  Man byggde mödosamt upp sina hus igen och försökte odla sin brända jord.

Därför deltog Vite Hamn i Tvillingprinsarnas krig och stöttade Antonius Celestinii. Ännu en gång brändes östra Vite Hamn ner av en drake.

Nu har skogarna växt upp igen men av hävd bosätter sig ytterst få i den östra delen av Vite Hamn.

Befolkningen i Vite Hamn tänker säkerligen inte dagligen på sin förlorade frihet, det skedde ändå för tretusen år sedan. Men de är mycket misstänksamma mot dem som kommer från det centrala Novion.

Namnskick

I Vite Hamn namnger man gärna sina barn med  (i våra öron) ”franskklingande” förnamn som Claudette, Anette, Jean och Marcel. Om de inte är döpta efter gudarna förstås. Sedan är det fint med sådana där namn som de har i Nova Celestina…

Ätten Silverhäger

Fursten Onzdalli den förste Silverhäger av Vite Hamn efterlämnade tre söner. Dessa gifte sig alla och fick i sin tur många barn.

Silverhägrarna har alltid setts som ”folkliga”. Antagligen för att de utan att tveka har gift ”ner sig” upprepade gånger genom århundradena. Just det, huset är det yngsta furstehuset av de fyra och har bara suttit på tronen i trehundra år. Innan dess var det ätten Stormfågel som regerade Vite Hamn. Den dog ut och därmed fick en systerson till den siste fursten Stormfågel ärva tronen och fursteätten Silverhäger föddes, med godkännande av dåvarande kejsaren.

Nuvarande Fursten Louis I av Vite Hamn är gift med den kejserliga rikskanslerns syster, Livia Reencrona. Reencronas,  i sin tur, är en hertigsläkt med gamla anor, vars huvudsäte ligger nära Nova Celestina.

Huset Stormfågel undvek sorgfälligt att gifta in sig i huset Celestinii, det är först med huset Silverhäger som ingiften skett.