Furstendömet Vindmark

FURSTENDÖMET VINDMARK

Geografi

Foto laddas

Furstendömet Vindmark är Novions östra furstendöme. I norr gränsar det mot den bergskedja där det högsta berget i världen ligger, och i söder mot det sägenomspunna Mare Difficel. Ungefär mitt på furstendömets västgräns blir floden som rinner från bergen i norr till en jättelik sjö, Silversjön. Sedan fortsätter avloppet till havet. Sjön och floden utgör också den gamla västgränsen mot det som en gång var det furstendöme som sedan blev kejsardömet Novion. Sjön och floden ligger alltså utanför furstendömet, liksom den norra bergskedjan.

Furstendömets huvudstad heter Sjöstad och ligger på östra sidan av utloppet av den stora sjön.  Där finns Celestinustemplet i Vindmark och även huvudsätet för fursteätten, Guldtornet.

Norrut , inte alls långt från Vindmarks gräns, ligger det högsta berget i världen. Detta berg är heligt för högalverna och den största koncentrationen av högalver anses av Novions spioner befinna sig här.

I norr finns också guldfyndigheter som furstehuset i Vindmark har ägt sedan urminnes tider. Både i vattendragen som kommer från bergen och i utkanten av bergen utvinns den ädla metallen. Strängt taget, ligger bergskedjan utanför Vindmarks (och följaktligen Novions) gränser, men i dessa barbariska omgivningar är det ingen som bryr sig så noga.

Österut ligger först sju markgrevskap för att säkra gränsen mot de vilda markerna. Från Kransefyr i väst genom Sjöstad och markgrevskapet Södermura, går en karavanväg som leder till Wung-Xi. Wunx-Xi är ett sägenomspunnet rike lång borta i öster som producerar siden som är mycket begärligt i Novion. Anledningen till att man skeppar varorna i Kransefyr är den formliga piratpesten som härjar i Mare Difficile.

Furstendömet är det bördigaste av de fyra furstendömena som ingår i Novions kejsardöme. Mycket av det vete och den frukt och det vin som produceras i Novion kommer härifrån. Det skeppas huvudsakligen sjövägen till Nova Celestina. Därifrån omlastas det som ska vidare till Nova Mares vatten. Skeppen är ofta för stora för att kunna slussas genom Nova Celestina. Även om Novion klarar att försörja sin befolkning även utan det som produceras i Vindmark, skulle det bli ett tråkigt avbräck om skördarna slog fel och det skulle märkas i köken runt om i Novion.

Historia

Vindmark blev en del av Novion för två tusen år sedan och det skedde genom en personallians. Den dåvarande kejsaren, Lucius I Celestinii, den fredlige, gifte sig med Hera IV Gyllenfana som var furstinna i Vindmark.  Deras son, Primus II Celestinii, blev kejsare av Novion och deras andre son, Secondus, fick fortsätta bära ätten Gyllenfanas namn. Därmed blev furstendömet en del av Novion. Genom tidernas lopp har upprepade ingiften i Celestinii ätt skett. Gyllenfana har för tillfället en brorson till furstinnan som är gift med kejsarens faster.

Sedan tiden med Hera och Lucius, har ätten Gyllenfana ett kejserligt privilegium att deras barn behåller sitt efternamn och kan föra ätten vidare om de är tronarvingar, oavsett om det är en furste eller en furstinna som sitter på tronen.  På så sätt kan ätten endast dö ut genom fullständig barnlöshet. Det har ännu inte hänt.

I kriget mellan tvillingprinsarna stödde Vindmark Lucius Celestinii, den segrande prinsen.

Nuvarande furstinna

Furstinnan Cressida den sjunde Gyllenfana anses vara en rättvis och god furstinna. Hon har nu nått den aktningsvärda åldern av trettiosex år. Under hennes tid på tronen har landet fortsatt blomstra. Hennes största problem är att få bukt med piraterna och nu på senare tid närheten till högalverna. Hon tog över tronen av sin far, Vasyklo den tredje Gyllenfana.  Hennes mor var Antonia Nattulv, tvillingsyster till markgreven Claudius Celestiniis mor, alltså markgrevens moster. Furstinnan var tidigare förmäld med hertigen Leander Sjölejon av Vindarnas Ö. Vindarnas Ö är en stor ö som ligger i Silversjön.  Hertigen drunknade för fem år sedan under en överfart till sitt slott på Vindarnas ö, men efterlämnar två söner och en dotter. Dessa har nu nått giftasvuxen ålder och heter Pankratios (17 år),  Spyridon (15 år) och  Arete (13 år). Furstinnan Cressida har inte gift om sig. De furstliga barnen är ännu inte trolovade.

Den gamle furstens död

Vasyklo III Gyllenfana dog en våldsam död i sitt eget sommarpalats då ett illusionistnummer (eller illuminationsnummer, man vet aldrig så noga med magiker) gick fruktansvärt fel. I en skur av mångfärgade stjärnor blandat med blod och kroppsdelar, gick fursten och furstinnan bokstavligt talat upp i rök, tillsammans med furstens bror och svägerska, liksom den del av noblessen som befann sig på tribunen. Hovmagikern återfanns aldrig och kunde således inte ställas inför rätta. Möjligtvis dog han själv i olyckan.  Detta skedde på sommaren år 1001 N.C.

Många menade att det var ett sabotage som skett och att det fanns en sammansvärjning gentemot fursten. Dock har man aldrig hittat någon skyldig, eller funnit någon anledning till att fursten skulle mördas då han var en ovanligt omtyckt monark av Vindmark.