Furstendömet Nordeport

FURSTENDÖMET NORDEPORT

Geografi

Karta Nordeport

Furstendömet Nordeport är Novions norra furstendöme. På tre sidor omges det av vatten.

I norr en fjord som fortsätter långt österut förbi slutet av Nordeports norra gräns och vidare förbi det lilla kungariket Treklyft och där bortom. Den norra kusten har många små vikar och bukter. På andra sidan vattnet ligger Taurynn och Högdalarna och i övrigt outforskad mark.

I väster fortsätter fjorden ut förbi Tolvöarna och vidare till Västerhavet, som utgör Nordeports västra gräns.

Den södra fjorden skiljer Nordeport från Norra Novion på ett effektivt sätt, då hela den södra kusten av Nordeport består av mycket höga, röda klippor av granit som störtar ner i havet. Där finns ingen känd hamn att lägga till med större fartyg. På några få ställen kan man angöra med roddbåt eller en liten flatbottnad segelbåt. Annars är första landningsstället längst in i fjorden, där färjan mellan Nordeport och Novion går. På Novionsidan är det Huset Hägerstråle som ser till att färjan går och det är deras privilegie att inkamma färjeavgifterna. På Nordeportssidan är det furstehuset som har intäkterna från färjan som privilegie.

Östra landgränsen utgörs av en bergskedja där en stor flod rinner från Norrfjorden ner till Söderfjorden. Denna utgör hertigdömet Swartöös norra gräns. Bortom den östra bergskedjan bor barbarer, orcher och alver och Nordeportsborna känner sig inte speciellt angelägna att utforska trakterna. Den östra bergskedjan är rik på mineraler men det är svårt att hitta fyndigheterna då trakten är mycket oländig och tämligen farlig.

Nordeport har ett kallare klimat än resten av Novion och vintrarna är på sina håll mycket bistra. I öster finns det mycket barr- och blandskog och södra Novions kust består mest av gräsklädd, vindpinad platå. Där är det bra betesmarker men sämre odlingsbar jord. Västra och norra Novion är bäst lämpat för odling av brödsäd. Man odlar också kålrot och rovor. Somrarna är varma och vackra, höstarna långa och färgrika.

Fisket i Västerhavet och Norrfjärden är ypperligt och på våren går laxen till i de flesta vattendrag som rinner ut i havet i Nordeport. Överhuvudtaget äter man mycket fisk. Jakt på allehanda djur är också god, speciellt i de östra delarna nära bergskedjan som skiljer Nordeport från barbarerna, alverna och Treklyft. Där kan man inte bara finna mård, räv, hjort, vildsvin, älg och rådjur utan också en och annan grottbjörn och varg. Till och med digerulvar.

Nordeport, huvudstad i Nordeport (ca 20.000 invånare)

Nordeport huvudstad

Nordeports huvudstad heter också den Nordeport och ligger på en udde, Nordeports västligaste punkt. I Nordeport stad kan man alltid höra havet. Den vida hamnen omgärdas av två pirar som nästan omsluter vattenspegeln i mitten. Hamnen anses som den allra bästa i hela Novion. Längst ute på pirarna, vid inloppet till hamnen, håller de två stora statyerna av den nyss avlidne fursten Clodvig och hans änkefurstinna Clothilda, på att uppföras i vit marmor från Vite Hamn.

Ovanför hamnen, på en bred ås, tronar det som en gång var en försvarsborg men som med århundradens lopp förvandlats till ett mycket stort slott, där furstehuset har sitt huvudsäte. Det finns en bred vallgrav kring slottet, avledd från den fors som rinner genom Nordeport, från den stora sjön. Forsen kallas Silverå och det är därifrån det baroniet har sitt namn.

Nordeport har tre stadsmurar. Den innersta ramar in åsen där furstehusets borg är uppförd, samt en del av marken nedanför. Vackra stenhus kantar gatorna uppförda och har man som frälse en våning i staden är det här den ligger. Det finns även ett stenhus som Huset Påfåglarna äger och ett annat som gästande magiker brukar hålla till i när de vistas i Nordeport. Här ligger också Celestinustemplet.

Mellan första och andra ringmuren har rederiet Kogg sitt kontor, där de också bor. Många borgare som inte lever av hantverk som stör ordningen, har sina kontor och affärer här. Samt de som arbetar administrativt på slottet och i rätten.

Mellan andra och tredje ringmuren bor de som betjänar de andra klasserna. Samt en del annat löst folk. Här ligger också flottans akademi. En gång i tiden låg den en bit utanför staden men har blivit införlivad och har således hamnat mellan andra och tredje ringmuren. Hovstallet ligger här.

Utanför den sista ringmuren finns ett par hundra meter strand innan kajkanten kommer i hamnen åt väster. Där trängs tavernor och magasin, tullväsende, stadsvakt. På de andra sidorna om muren växer staden utåt med sedvanlig bråte, tillfälliga bostäder, boskapsmarknad, stallar och en hel del löst folk.

Nordeport har av tradition alltid haft en betydande militär flotta, även innan det införlivades med kejsardömet. I huvudstaden finns en av två militära högskolor för flottan i Novion. Det anses dock något finare att utbilda sig vid flottan i Nova Celestina än i Nordeport (det är lite billigare) men egentligen är det ingen skillnad på officershögskolorna när det gäller kunskapsförmedlingen.

Det anses finare att bo i väster och norr i furstendömet och ju närmare huvudstaden desto bättre. De förläningar som ligger utmed södra kusten, har förvisso storslagna utsikter men inte lika fantastiska inkomster. Ett av de säten som är mest berömt för sin arkitektur är Röde Hus, som ligger ganska mitt på den södra kusten. Den borgen är helt byggd i röd granit från klipporna som det står på.

Är man född i furstendömet Nordeport vet man förmodligen hur man ska hantera en båt och man lär sig simma i ung ålder.

Är man född i furstendömet Nordeport vet man förmodligen hur man ska hantera en båt och man lär sig simma i ung ålder. Det finns många vattendrag och sjöar. Den största sjön ligger i närheten av Nordeport stad. I sjön finns en ö med ett mystiskt torn som kallas Frostspira. En annan stor sjö är Trollsjö. På en ö i sjön finns ett slott som tillhörde den grevliga ätten Björnebanér. Numera är Trollsjö förlänat herr Sinbad Gyllenalm men själva slottet ägs av Huset Påfågeln.

Nordeport är den enda riktiga staden i furstendömet Nordeport. Härifrån fraktas allt gods, en del kommer landvägen genom Norra Novion och skeppas via Liljestad som ligger i Norra Novion på andra sidan fjorden från Nordeport sett. Det mesta skeppas direkt till Nordeport sjövägen. Här råder med andra ord en stor kommers och borgerskapet har många möjligheter att tjäna pengar. Det gör även furstehuset på de tullar och andra skatter som tas ut av borgerskapet och bönderna.

Det är i Nordeport som Celestinusordens huvudtempel i furstendömet ligger, liksom furstens huvudsäte. Många av frälset har ett hus i Nordeport där de gärna vistas för att vara nära hovet.

Historia

Nordeport var det sista furstendömet av de fyra som blev införlivat i Novion. En av anledningarna var rent strategiskt militäriskt, det var svårt att inta Nordeport och det visste Nordeports riksmarsk mycket väl, liksom kejsardömets Novions. Det var först i samband med tvillingprinsarnas krig, när det dök upp en drake, som Nordeport blev tvingat att underkasta sig.

Det var långt ifrån alla som var nöjda med detta beslut men tvingad av omständigheterna svor den siste kungen av Nordeport, Theoderik den femtonde Isensköldh, vasalleden till den segrande av tvillingprinsarna, kejsaren Lucius.

Nordeports folk har en lång tradition av upptäcktsresande och många skepp har hissat sina flaggor och begivit sig västerut över havet för att finna andra länder och folk att handla med. Nordeportarna är kända för att vara dristiga sjöfarare. Dock är det alltid fler som far iväg än som kommer tillbaka.

Av hävd och praktiska skäl, bygger bönderna gärna kringbyggda gårdar i trä då det finns gott med material. Därför byggs gärna slott och borgar i sten.

Huset Isensköldh

Det mest anrika furstehuset i kejsardömet står inför risken att slitas sönder. Med rötter som är äldre än själva kejsardömet har furstendömet Nordeport regerats av huset Isensköldh. I en unik obruten linje har samma familj suttit vid makten. Inget annat hus kan skryta med samma anor.

Det har alltid, i evärderliga tider, suttit en Isensköldh på Nordeports tron. Både Isensköldharna och vasallerna är mycket stolta över detta. Isensköldhska ätten har alltid varit högaktad och de har ett rykte om sig att vara mycket rättrådiga om än lite karga. Framförallt har de varit fruktade för sin stora förmåga att intrigera utan att göra avkall på Regeln. Hårda förhandlare, modiga i strid och måna om sina vasaller.

Inte förrän Benedikta Isensköldh giftes bort med Claudius Celestinii, har någon Isensköldhare varit gift med någon från kejsarätten. Detta borde naturligtvis vara en källa till oro men har istället bland vasallerna uppskattats som en sista gest av oberoende gentemot kejsaren och Novion. Isensköldh har varit det enda furstehuset som har ansetts ”fritt” av de mest nationalistiska fraktionerna i Nordeport.

Det har förekommit ingiften med andra folks nobless, såsom prästinnor från Lys och Riellarike, samt naturligtvis de andra furstehusen, liksom döttrar till hertigar och ibland grevar.

Den nyligen avlidne fursten Clodvig borde enligt lagen och enligt traditionen ha utsett sin brorson Lothar Isensköldh till tronarvinge, men han lämnade istället avgörandet till sin änkefurstinna genom ett testamente som han upprättade bara några månader innan sin död. Änkefurstinnan Clothilda Rödelantz fick på sin lott att enligt testamentets vilja utse en av tre tronarvingar, furstens två döttrar Juliana och Benedikta Isensköldh, eller Lothar Isensköldh.  Efter oändliga kval och i väntan på att sorgetiden skulle ta slut och det barn födas som Clothilda bar under sitt hjärta, blev Juliana krönt till Nordeports furstinna. Sommaren 1013, i slutet av Gudalekarna, blev furstinnan Juliana anklagad för högförräderi då hon ingick ett trolovningsavtal mellan sin äldsta och enda levande dotter, Beata Stålhand och en alv. Furstinnan och herr Felix blev förda till Nova Celestina och i väntan på att deras vidare öden ska bli kända, är fru Benedikta utsedd till ståthållarinna för Nordeport och hennes make, Claudius Celestinii, markgreven av Mårdeborg, är tillika ståthållare. Beata Stålhand har inte setts till vid hovet sedan kaoset som utbröt under kvällen när hennes föräldrar fängslades.

Juliana Isensköldh är gift med riddaren Felix Stålhand, en gång upphöjd till stallmästare hos fursten. Tyvärr for känslorna iväg med Juliana och Felix och de rymde för att gifta sig av kärlek. Detta togs inte väl upp och de sändes i exil. De hade två döttrar, Beata och Felicia, men Felicia har dött när hon befann sig i alvernas vård.

Benedikta Isensköldh är gift med markgreven Claudius Celestinii, kusin till kejsaren och prins av blodet. De har varit menade för varandra sedan unga år då de trolovades av sina föräldrar. De har tre små barn, varav den yngsta flickan, Claudia, är trolovad med kejsarens brorson Celestinus.

Lothar Isensköldh, hertig av Swartöö, har länge varit förmäld med den sköna Ottilia Örnekrantz, hertiginna i egen rätt till Rosenholm. Det har sju barn inom äktenskapet, de sista är tvillingflickor och föddes under sommaren 1013 efter en extremt lång grosess. Lothar har dessutom en erkänd bastard. Lothar är son till den avlidne furstens älskade bror Albert Isensköldh.

Clothildas barn var inte den son som hon hoppats på och som skulle ha löst tronföljdsproblemet. Lilla Arduina Clothilda Isensköldh är förvisso välskapt men en dotter.

I dagsläget regeras Nordeport av drottningen Eina Borsdotter, krönt i egen rätt av sin make, kungen Magnus Isensköldh, som senare avled. Hon är också krönt av den tidigare alvdrottningen i Nordeport, Lossel. Drottning Eina regerar tills hennes och Magnus’ son, kungen Egil Isensköldh, når myndig ålder.

HUSET ISENSKÖLDHS SAGA

Namnskick

I Nordeport döper man gärna sina barn till namn som låter ”merovingiska” eller ”frankiska” i våra öron. Trenden att döpa dem som i Nova Celestina med ”romerska” namn kommer allt mer. Sedan är det alltid fördelaktigt att döpa barnen efter gudarna och gudinnorna.