Följen på Malcontenta

Kungen av Nordeports hovstat

Herr Magnus Isenskiöldh, kung av Nordeport – Egil Hultén

Herr Robert Silverlind, riddare, rådgivare – Daniel Kleviam

Mäster Julius Snook, rådgivare, hovrättspresident – Olov Augrell

Mästarinna Nemesis, rådgivare, hovmagiker – Ylva Hultén

Herr Hauk Långe, riddare, amiral och härold – Anders Tangen

Herr Kato Oxenhierta, baron, riksmarsk och hovmarskalk - Pontus Skråmstadius

Herr Einhardt Glada, greve, riddare, hovherre – Andreas Nilsson

Herr Siegfried Liljefält – greve, riddare, förste kammarherre – Henric Granholm (arrangör)

Kungens hovstat inte helt färdigställd 20160901.

 

Drottningen av Nordeports hovstat

Fru Eina Borsdotter, drottning av Nordeport, prinsessa av Treklyft – Sagalinn Tangen

Fru Pepita Blåeld, grevinna, första hovmästarinna – Linda Kjell

Änkefru Lucilla Tigerswärdh, första kammarfru – Alina Olestad

Fru Juliana Isensköldh, grevinna i egen rätt, skattmästarinna – Frida Löfström

Änkefru Flavia Reencrona – hovkapellmästarinna – Sanna Tunsbrunn

Fru Rodelinda Swaneskiöldh, grevinna, hovdam – Thérèse Tangen (arrangör)

Fru Matilda Blåhöök, andra hovmästarinna - Jessica Jansson (arrangör)

Tärna Kogg, första kammarfröken (äger rederiet Kogg, Novions största rederi) – Charlotte Parning Finnson

Fru Beatrice Rike, (syster till bankiren Gunvald Rike, förmodligen en av de rikaste männen i Novion) andra kammarfröken – Josefin Olsson

 

Gäster vid hovet

Amira, översteprästinna Celestinusorden,  – Henrietta Olestad

Isabella, prästinna Celestinusorden, templet i Nordeport – Emma Wikander

 

Markgreven av Mårdeborgs följe

Herr Claudius Celestinii, (markgreve av Mårdeborg), prins av blodet – Love Sjögren

Fru Benedikta Isensköldh, grevinna i egen rätt,  (markgrevinna av Mårdeborg), gift med Claudius Celestinii -Heidi Holmström

Herr Orlando Rosenwinge, förste kammarherre till markgreven, baron, riddare  – Magnus Wahlund

Herr Halvar Gyllenalm, andre kammarherre till prinsen, riddare – Tommie Augustsson

 

Änkehertiginnan av Swartöös följe

Fru Klarissa Gyllenfors, ärkehertiginna i Nordeport, änkehertiginna av Swartöö och baronessa i egen rätt av Silverberga – Kerstin Linder Petersén

Herr Arnulf Reencrona, baron, stallmästare till hertigen- Per- Anders Staav

Herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna, riddare, stallmästare hos änkehertiginnan, hennes trolovade - Patrik Grobheiser

 

Hertigen av Ekhagas (greve av Vinterviken) följe

Herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga, riksdrots av Novion- Jonny Hjorter

Herr Alfger Gyllenfors, baron av Örnnäste, stallmästare åt hertigen – Daniel Sundström

Herr Tullius Gyllengrip, greve av Holmsta, kammarherre åt hertigen – Staffan Rosenberg

Fröken Roselyne Vargaring, riddare, kapten för hertigens trupper – Sandra Hjelmerus

 

Grevinnan av Ekholmas följe

Fru Juliana Isensköldh, äldsta dottern till förre fursten, grevinna – Frida Löfström

Änkefurstinnan Clothilda Rödelantz – Gunilla Finnson

Fru Efrike Kvicke, kammarfru hos änkefurstinnan – Anna Pettersson

 

Sändebudet från Dyneslätts följe

Fru Zinna Rosenstolpe, grevinna, sändebud från Dyneslätt – Sara Östh

Radhi-kwa-Tendaji, hennes livvakt – John Barkestedt

 

Sändebudet från Vindmarks följe

Fru Tanitha Gyllenfana, grevinna av Strida ström och Lärköö, sändebud från Vindmark, ståthållare Nordvästra Vindmark/Höjdebro  - Camilla Augrell

Herr Egil Isensköldh, greve av Strida ström och Lärköö, hennes make – Einar Hultén

Änkefru Cordula Gyllenalm, kammarfru till fröken Tanitha – Helena Alm

Änkefru Philippa Cederhjärta, militärstrateg – Lisa Hermansson

 

Följet från Rangi

Prinsessan Farashuu av Rangi – Mirja Dellgar Hagström

Herr Ludvig Hägerstråle, riddare, make till prinsessan Farashuu – Ralf Wallén

Haruni, livvakt till prinsessan Farashuu -

Wembe – gardeskapten hos prinsessan Farashuu – Olle Carnevale

Khero, tjänare till prinsessan Farashuu – Matts Balgård

 

I denna lista finns inte alla roller med, bara de som ingår i ett följe. Om du anser att du tillhör ett följe men din roll inte finns med så hör av dig.

Vi är öppna för nya följen också.