Detta har hänt


Detta har hänt

Det här dokumentet sammanställer ungefär vad som hänt sedan kampanjens start. För den som vill fördjupa sig i något av lajven finns det också en separat lista som sammanställer vilka rapporter och övrigt material som hör till vilket lajv, och länkar direkt till dem. Listan hittar du här: Rapporter.

Spelade rollers namn står i fetstil i det här dokumentet för att underlätta för folk att hitta medspelare i rollgalleriet. (Rollgalleriet finns här: Rollgalleri, se grupprubriker i menyn till vänster). Roller vars spelare slutat komma och roller som dött fetstilas inte.

Malcontenta kapitel 1 – Begynnelsen – Våren 1012

Fursten Clodvig Isenskiöldh av Nordeport är sjuk och ligger för döden. I sitt ställe har han utsett sin hustru i andra äktenskapet, hennes nåd Clothilda Rödelantz till regent. Detta är kontroversiellt eftersom man normalt i det läget utser sin arvinge och arvingen sedan fungerar som regent. Istället råder öppet familjegräl mellan furstens döttrar, fru Juliana Isenskiöldh och fru Benedikta Isenskiöldh, samt deras kusin (furstens brorson), hans nåd Lothar Isenskiöldh, om vem som har bäst anspråk på furstetronen den dag Clodvig dör.

Malcontenta kapitel 1.1- Fälttåget mot barbarerna – september 1012

Nordeport hotas av ‘barbarer’ som anfaller från öster. Under våren 1012 står ett stort slag. Nordeport vinner slaget, delvis tack vare hans höghet prins Claudius Celestinii, kejsarens kusin och markgreve av Mårdeborg, gift med fru Benedikta. Hans nåd Lothar Isenskiöldh blir sårad och det visar sig att hennes kejserliga höghet Laetitzia Celestinii, prins Claudius unga faster, och Lothar står varandra nära. De besegrade barbarerna ansluter sig till hans höghet Claudius Celestinii.

Malcontenta kapitel 2 – Höststorm – september 2012

Fru Matilda Blåhöök och herr Kato Oxenhierta viker sig för furstens vilja och gifter sig på hans begäran.

Hans nåd Clodvig Isenskiöldh dör under vintern och begravs med enorm pompa och ståt i Nordeport. Kejsaren gästar begravningen.

Fursten efterlämnar ett testamente där både fru Juliana, fru Benedikta och hans nåd Lothar nämns som möjliga arvingar, och uppdrar åt hennes nåd Clothilda att välja mellan dem. Fru Juliana är äldst, men har gjorts arvlös tidigare eftersom hon gifte sig med riddaren Felix Stålhand utan sin fars samtycke. Ett villkor för att hon ska komma i fråga är att barnen tar namnet Isenskiöldh. Fru Benedikta är gift med en Celestinii, vilket innebär att hennes barn, Nordeports framtida furstar, kommer att heta Celestinii och inte Isenskiöldh.Hans nåd Lothar är den ende manlige arvingen och därmed i lagens ögon självklar enligt gängse novisk tolkning , men fursten skriver uttryckligen att hans hustru, hennes nåd Ottilia Örnekrantz, i så fall inte ska tillåtas ha något med furstendömets styre att göra. Vad hennes nåd Clothilda väljer ska kungöras på själva kröningsdagen.

Malcontenta kapitel 3 – Kröningen – april 1013

Nordeport väntar andlöst på det barn som hennes nåd Clothilda bär och som alltså skulle kunna vara en son till hans nåd Clodvig, född postumt – det skulle avgöra arvsfrågan en gång för alla utan att testamentet behöver användas. När barnet föds är det dock en dotter, fröken Arduina. Nordeports frälse samt tillresta sändebud samlas i Nordeport och hennes nåd Clothilda kungör sitt val. Det blir fru Juliana som utses till furstinna, inte helt oväntat eftersom alla vet att hon är god vän med sin styvmor sedan länge. De andra furstendömena gästar kröningen, representerade av sina sändebud. Från Dyneslätt närvarar fru Zinna Rosenstolpe, Grevinna av Snäckenäs, och från Vindmark fröken Tanitha Gyllenfana.

Som om inte det räckte med kriget mot barbarerna tågar kejsaren, som länge önskat återupprätta Novions krigiska fornstora dagar, in i den ”neutrala zonen” mellan kejsardömet Novion och alvriket Estellon, vilket innebär en direkt krigsförklaring mot alverna. Alverna kräver att kejsardömet Novion omedelbart ska dra tillbaka sina trupper, att kulten av halvguden Celestinus, alvernas ärkefiende, ska överges för gott och att en personallians ska ingås mellan Nordeport och Estellon.

I huvudstaden utses överraskande en herr Leodegard Glada, greve av Vinterviken, till riksdrots efter den för förräderi (oklart exakt vad han hade gjort) avrättade hans nåd Carolus Röde Springaren. Förvånande, eftersom riksdrots är ett av kejsardömets högsta ämbeten och det normalt är hertigar som utses. Det ryktas även att kejsaren har en älskarinna, vilket förmodligen retar kejsarinnan Esperentia Lejonsparre och hennes släkt, Dyneslätts furstehus.

I Dyneslätt är det dessutom oro kring tronföljden. Furstens son, Antonius Lejonsparre, dog hastigt 1011 och furstens äldsta dotter fru Zinnia är sjuklig. Näst på tur står kejsarinnan Esperentia, men det skulle innebära att namnet Lejonsparre dör ut och kanske furstendömet också, eftersom nästa kejsare även skulle bli furste av Dyneslätt. Dessutom är det ovanligt att kvinnor ärver i Dyneslätt.

Malcontenta 4 – Gudalekarna – midsommar 1013

Hovet samlas vid midsommar på Kvarntorp för den årliga vallfärden till Uriels källa, och firar högtiden Gudalekarna samtidigt. Under högtiden svärs alla vasalleder på nytt till furstinnan, då det vid kröningen begåtts ett misstag; ederna svors då till Nordeport och inte till furstinnan Juliana personligen.  En delegation alver ledda av alvdrottningens bror anländer för att förhandla. För Novion var Herr Leodegard, prins Claudius och hennes eminens Amira, Celestinusordens översteprästinna i Nordeport, beordrade att förhandla, men även furstinnan bjöds in och de andra furstendömenas sändebud medverkade omväxlande. Den alviska delegationen förde med sig hennes nåd Julianas äldsta dotter Beata Stålhand, som tidigare hållits som ärad gäst hos alverna.

Vid banketten efter lekarnas slut avsätter prins Claudius och fru Benedikta fru Juliana och sätter med kejsarens goda minne henne och herr Felix i arrest för förräderi, varefter de förs först till Nova Celestina, och sedan till Julianas baroni Eksta för husarrest. Kejsaren utser fru Benedikta till ståthållarinna över Nordeport. Alverna avbryter förhandlingarna och menar att krigsförklaringen i allra högsta grad gäller.

Fru Cordulas man (herr Leopold Lejonfana, baron av Gröninge) dör. Hennes nåd Clothildas dotter Arduina är kidnappad av fru Nemesis. Herr Ludvig Hägerstråle, den sedan tjugo år försvunne arvingen till baroniet Källeporten, förklaras levande och återfår sin identitet. Han har vistats i hemlighet i landet Rangi i söder, och även gift sig i sin frånvaro. Kejsaren trolovar prinsessan Laetizia med herr Leodegard.

Fru Zinnia Lejonsparre, arvingen till fursten av Dyneslätt, är fortsatt svårt sjuk. Konungen a Treklyft utsätts för attentat men ingen konspiration kan avslöjas.

Vintern därefter:
Fru Zinnia Lejonsparre dör under senhösten och kejsarinnan står därmed näst på tur att ärva Dyneslätts tron. Vid midvinterfirandet är kejsaren sjuklig och går tidigt från festen. Kejsarinnan utses av riksrådet till Novions regent under tiden, samt är gravid med kejsarens efterlängtade arvinge. Under herr Leodegards och prinsessan Laetizias förlovningsfest ses kejsarinnan hämningslöst och uppenbart uppvakta herr Leodegard inför prinsessan.

Kejsarinnan avseglar från Nova Celestina mot Vindmark strax efter att det nya året inletts.

Malcontenta 5 – Blodsbröllop – februari 1014

Bröllopet mellan prinsessan Laetitzia och herr Leodegard Glada varar dagarna tre. Herr Leodegards sällskap kom sent då deras ärenden i Vite hamn dragit ut på tiden. Upproret i Vite hamn proklameras nedslaget och fursten av Vite hamn och hans två bröder har avrättats för högförrädderi. I rapporterna från Vite hamn omnämns särskilt riksmarsken, herr Cornelius Drakflamma som hittats död i en av Vite hamns gränder. Herr Leodegards bröllopsgåva till Prinsessan är furstens av Vite hamn avhuggna huvud, till stor sorg för hennes kammarfröknar, furstens brorsdöttrar.

Under bröllopsmiddagen kommer bud om att fru Lucilla Tigerswärds man, herr Julius Stormhufvud, avlidit, likaså kom bud sent om kvällen om att prinsessan Farashuu av Rangi och herr Ludvig Hägerstråles två äldsta söner mördats i Rangis huvudstad Kisimam’jii. Herr Leodegard förlänas hertigdömet Ekhaga av kejsaren efter vigselceremonin. Under firandet trolovas hans nåd Lothars äldsta son junker Magnus Isenskiöld och fröken Beata Stålhand. Från herr Karl Gyllenfors kommer bud om att det nedslagna upproret i Vite hamn fått liv igen då herr Roland Cederstråle (ingift i furstehuset) samlat en här för att hämnas sin furstes död.

Senare under våren:

Kejsaren som varit sjuk en längre tid tillfrisknar helt under februari och utnämner Lothar Isenskiöldh till ny riksmarsk. I början av mars anfaller kung Badru av Rangi utan förvarning markgrevskapet Glasporten och jämnar det med marken, den rangiska hären fortsätter in i södra Novion. Novions adel samlas under mars och april vid Silverfallet och Segerklyfta för att från två håll anfalla alverna. Hären vid Silverfallet leds av hans höghet Cladius Celestinii och hären vid Segerklyfta leds av Kejsaren själv. I maj möter Novions trupper alvernas arme i Estellon och avgår med segern. Efter segern mot alverna återvänder Kejsaren till Nova Celestina. I juni nås hovet i Nova Celestina av bud som säger att Esperentia är på väg hem från Wung Xu, som hon fortsatt till efter besöket i Vindmark. Hon har förlorat barnet hon bar och kejsardömet står fortfarande utan självklar tronföljare.

Malcontenta 6 – Vigilias (Uppvaknanden) – juni 1014

Kejsaren kungör att junker Magnus Isenskiöldh (son till Lothar) skall bli nästa furste av Nordeport, men att ett förmyndarråd lett av fru Benedikta ska styra tills han blir myndig. Vite Hamns tronarvinge och den avsatta furstinnan är ärade gäster i Nova Celestina. Alverna har gått in i Nordeport, tagit Björnegård och Örnkastellet samt närmar sig Höjdebro. Krigsråd hålls.

Fru Juliana ställs inför rätta och döms på få punkter, men framförallt för att ha haft umgänge med kejardömets fiender alverna. Domen blir ett års husarrest, av vilken hon avtjänat större delen redan. Herr Egil Isenskiöldh, furstens oäkta halvbror, svärmar för den ofrälse kammartärnan Svala. Hovet gör en utflykt till Uriels källa, där fru Benedikta får en vision om att Zoë, halvguden Celestinus mor, är återfödd. Furst Eskalon gifter om sig med Eugenia Silversvala. Cressida Gyllenfana avsvär sig sin vasalled och Vindmark lämnar kejsardömet. Fru Benedikta och handelshuset Påfågeln mäklar en mycket tillfällig vapenvila med alverna.

Maritima Compagniet grundas av Nordeports hovrättspresident mäster Julius Snook och dess amiral Hauk Långe.

Herr Felix får en vision från himlaguden Normon och sluter sig till prästerskapet, vilket påbörjar upplösningen av hans och fru Julianas äktenskap. Fru Fredrika Stiernekrantz och herr Halvar Gyllenalm gifter sig. Herr Norfrid och hennes nåd Klarissa trolovar sig, liksom herr Alfger och fröken Sinborg som också gifter sig senare under vintern.

Kejsaren råkar till sjöss ut för ett attentat men räddas av sin älskarinna, hennes höghet Ismelda Gyllenfana, som avlider istället. Han låter, orelaterat och utan förklaring, avrätta sin bror prins Lucas och dennes hustru fru Clementina.

Malcontenta kapitel 7 – In Ore Gladii (Svärdseggen) – november 1014

Nordeport styrs av ett riksråd för för den ännu inte krönte fursten Magnus räkning. Hotet från alverna som anföll under sommaren och kräver att Nordeport ska styras av Estellon är fortfarande påtagligt, och man samlas för överläggningar på ätten Gyllenalms fäste i Höjdebro. Herr Hannibal Gyllenalm, baron av Höjdebro, ligger dock sjuk och han representeras av sina barn och deras äkta hälfter. Riksrådet väljer så småningom att göra en överenskommelse med alverna:

-en ny gräns dras utifrån var alverna just då befinner sig, dvs strax öster om Höjdebro

-Nordeports armé får en alvisk överbefälhavare, Lolindir, och alver kommer att gästa Nordeports hov samt ingå i regentrådet

-den mytomspunna Isenskölden ska hittas och sedan lämnas tillbaka till alverna

-tolv barn från Nordeports högättade familjer, inklusive en Isenskiöldh och en Celestinii, ska uppfostras hos alverna i Estellon

Nyheten om kejsarens truppers seger över Rangi i Södra Novion anländer. Drottning Sihiri blir kejsarens ärade gäst i Nova Celestina, och kung Badru slår till reträtt. Gränserna återgår till hur de var innan kriget inleddes.

Celestinus Celestinii, nyligen utsedd till tronarvinge, visar sig vara bortrövad. Vindmark har stängt sina gränser mot Novion och Roland Cederstråles uppror fortsätter i Vite Hamn. Onda omen sker i Nova Celestina, bland annat en jordbävning. Översteprästinnan för Celestinustemplet har inte synts till på länge.

Den ofrälse Svala deklarerar att hon i själva verket är hennes kungliga höghet Eina Borsdotter, prinsessa av Treklyft. Oklart om hon är förlovad med herr Egil Isenskiöldh eller ej, men de står synbart varandra nära. Prinsessan har inte heller tagit avstånd från sina vänner inom borgerskapet: rederiägarinnan och barndomsvännen Tärna Kogg och Zinna Rosenstolpes tystlåtne livvakt Radhi, men den senare kan ju knappast längre ge herr Egil någon konkurrens.

Julius Snook vittnar om att han är far till det barn som kejsarinnan burit och förlorat i Wung-Xu. Leodegard Glada bestrider bestämt detta.

Nordeport säger sig, efter stor debatt inom det furstliga  riksrådet, sin vasalled till kejsaren. Det innebär också att man inte efterkommer kejsarens begäran om att lämna ut Claudius och hans bror Catullus Celestinii till Nova Celestina. Claudius vistas istället i Nordeport. Bud kommer även om att hans nåd Lothar Isenskiöldh lämnat kejsarens sida.

Vindmark sluter en allians med alverna, men krig mellan Vindmark och Nordeport undviks i sista stund i och med att Nordeport väljer att lämna kejsardömet. Morgonen efter faller den kejserliga förläningen Höjdebro i alvernas händer.

Inbjudningar kommer under kvällen till kejsarinnans kröning i egen rätt, vilket förstås inte är ett alternativ för de som avsagt sig vasalleden. En av kejsardömets marskalkar, Gregorius Celestinii, dör i en duell. En annan, Lucius Celestinii, väljer att svära vasalled till Celestinus Celestinii i dennes frånvaro snarare än till kejsaren och hans legion följer honom.

Efter mötet i Höjdebro:

Efter krigsrådet i Höjdebro står flera slag mellan Novions styrkor, främst ett par kejserliga legioner, och alverna vid Källeporten. Alverna avgår med segern, dock utan att inta Källeporten, men Catullus Celestinii, Carolus Celestinii, herr Egil Isenskiöldh, fru Fredrika Stiernekrantz och herr Orlando Rosen-Winge tas till fånga.

Efter mötet tågar Leodegard Glada till Röde Hus, där han avrättar sin släkting Botvid Glada och dennes son för förräderi (då Röde hus är vasaller till fursten av Nordeport) och erövrar grevskapet för kejsarens (och sin egen) räkning. Därefter reser han vidare till Nova Celestina för kejsarinnans kröning, som sker vid midvinterfirandet. Att kejsarinnan kröns i egen rätt innebär att hon kan styra kejsardömet om något skulle hända kejsaren. Drottning Sihiri av Rangi deltar i kröningsfestligheterna, av allt att döma står hon på vänskaplig fot med kejsarinnan. I övrigt är det lite gles uppslutning, förutom att Vindmark och Nordeport saknas så bland annat för att så många Celestinii dött i striderna eller blivit avrättade för förräderi av sin släkting kejsaren. Några som däremot deltar är magiker från Schola Nocturna, som av någon anledning blivit ohyggligt vanställda, men som tydligen gjort kejsarinnan stora tjänster eftersom de förärats med en plats i processionen. Celestinusordens prästinnor medverkade inte, vilket antyder att allt inte står rätt till.
En belöning till den som kan återfinna tronarvingen Celestinus Celestinii utfärdas. Antonius Hjortenbrand utses till ny riksmarsk. Strax efter kröningen föder furstinnan av Dyneslätt en son. Dyneslätt har därmed en manlig arvinge till furstetronen och kan andas ut(?).

Under senvintern bränns Trollsjö ner och en grön drake sägs ha siktats ovanför borgen. Den kejserliga belägringen av Liljestad och Lindesal (som valt att ansluta sig till Nordeport) fortsätter.

Malcontenta 8 – Corona et Clipeus (Krona och sköld) juli 1015

Nordeports hov samlas för bröllop mellan herr Magnus Isenskiöldh och fröken Beata Stålhand samt kröning av herr Magnus som furste av Nordeport eller kung över ett självständigt Nordeport. Innan festligheterna hinner påbörjas försvinner fröken Beata, och rymmer till ett Nannatempel. Gudinnan Enione sänder en vision till sin prästinna Sichilde, som ålägger herr Magnus att gifta sig ändå.

Herr Magnus upplöser Nordeports regentråd och ogiltigförklarar de beslut och avtal som regentrådet fattat och ingått under In Ore Gladii. Under en av kvällarna anländer en delegation från alverna, som medför Vinterkronan till herr Magnus. Innan kröningen sker dubbar hans höghet Cladius Celestinii herr Magnus till riddare. Herr Magnus kröns till kung av Nordeport och upprättar därefter Kronorden som har till uppdrag att vakta Vinterkronan. Den består inledningsvis av herr Arnulf Reencrona, herr Norfrid Lejon-Måne och Stjärna och herr Marcus Hjortbalk.

Hans majestät Magnus gifter sig med hennes kungliga höghet Eina Borsdotter till hans oäkta bror herr Egils stora sorg. Prinsessan Laetizia tillkännager under en middag att hans nåd Leodegard Glada är far till hennes dotter Sigrid som föddes innan de gifte sig. En nattlig expedition ledd av herr Norfrid leder till att Isenskölden återfinns och förs till hans majestät Magnus. Herr Arnulf ber kungen om hans tillåtelse att gifta sig med rikets bästa hemgift, borgardottern Beatrice Rike. Fröken Tanitha Gyllenfana tillkännager hennes och herr Egil Isenskiöldhs trolovning.

Från Nova Celestina nås Nordeports hov av nyheten att kejsaren utropats av Celestinusorderns översteprästinna till Celestinus återfödd, varefter översteprästinnan föll död ned. En svart rök ska ha omgärdat Celestinustemplet i Nova Celestina och när röken skingrades ska den tidigare vita marmorn ha blivit nattsvart. Alla de prästinnor som var i templet när röken föll är spårlöst försvunna. Därefter ska Celestinus återfödd ha påbörjat resan mot Källeporten för att själv leda den armé som skall invadera Nordeport. Hennes eminens Amira delger dock hovet att översteprästinnan var död redan innan hon ska ha utropat kejsaren till Celestinus återfödd, och därför inte kan ha gjort det.

Då hans majestät Magnus låtit kröna sig till kung och inte svurit vasalled till kejsaren invaderar den Noviska armen Nordeport. Armen flottas från Källeporten till Saxvik, hamnen i Saxvik intas med stora förluster för den noviska armén. Huvuddelen av den noviska armén förföljer hans höghet Cladius som med sin arme dragit sig upp till Vinterviken och tillsammans med hans höghet Lucius Celesinii och herr Sinbad Gyllenalm intagit Vintervikens borg. Av de 2500 soldater som försvarat borgen offras 500 legosoldater från Wung-Xu till Celestinus, Normon och Uhnaman. När den noviska armén når Vinterviken öppnas marken och delar av hären uppslukas. Därefter utspelas ett slag där hans höghet Cladius undkommer och Vintervikens borg återtas. Den noviska armén förföljer hans höghet Cladius upp till Höjdebro. Då vintern är i annalkande slår den noviska hären läger för att fotsätta kampanjen nästa sommar.

I norra Nordeport härjas kusten av krigare från Treklyft.

Kejsardömet Wung-Xu intar markgrevskapet Södermura, en novisk förläning som ligger på gränsen mellan Vindmark och Wung-Xu.

Drottning Sihiri av Rangi lämnar Nova Celestina och återvänder till Rangi.

Nordeport nås även om nyheter om att Maritima Compagniet ockuperat södra Vite hamn och där inrättat en handelsstat de kallar Borshamn.

Malcontenta kapitel 9 – Incognito (Maskeradbalen) – november 1015

Mystiska inbjudningar lockar många till en maskeradbal på slottet Tusenfröjd. Värdinnan visar sig vara fröken Eutropia Draköga, en bastarddotter till en uråldrig grevlig ätt. Hon försvinner efter händelsen lika hastigt som hon dök upp, men kvällen sätter djupa spår i gästerna och deras öden.

Tidigt under kvällen upptäcker magikerna och prästerskapet att det vilar en förbannelse eller annan magisk kraft över ön som gör det omöjligt för gästerna att lämna slottet när de väl kommit dit och som skär av av prästerskapet från deras respektive gudar. Magiker från Schola Draconis känner drakars närvaro, men ser inga med egna ögon.

Från Borshamn och Maritima Compagniet sprids rykten om ogudaktiga händelser och förföljelse av prästerskapet i Dyneslätt. De sponsrar även prinsessan Farashuu med trupp, skepp och stridsträning för rangiska klanlösa, medan hon planerar att vrida landet Rangi ur händerna på hennes bror, kung Badru. Han sägs sedan några år vara besatt av en demon, men åsikterna går isär om hur trovärdiga källor som finns på detta.

En ritual utförs av bland andra magikerna Calixtus och Nemesis för att skydda världen från en av de förvisade gudarna och lyfta förtrollningen som höll alla fängslade på ön. Ritualen lyckas med det senare, men med svårförutsägbara bieffekter för de inblandade.

Vintern mellan 1015 och 1016:

Vintern är den hårdaste i mannaminne. Under vintern kan man gå över isen på Söderfjorden mellan Saxvik och Källeporten. Prästerskapet säger att Uriels vrede håller världen i vinter via hennes aspekt Snöhäxorna. Importen av mat och andra förnödenheter stagnerar. Statskassan sinar men allmosor delas fortfarande ut från kronan. Baron Kato Oxenhierta rustar allmogen under vintern och tränar fler till strid för Nordeports räkning. Under vintern och våren siktas fler drakar på landsbygden i östra Nordeport, gröna och blå. Den blå sägs ha slukat hästar hos Kvickes stuteri och tagit två ston från herr Kato Oxenhierta.

Drottning Eina får i mars två barn, Egil och Sigrid. Nordeport har därmed säkrat tronföljden.

Prins Claudius med legion övervintrar på Mårdeborg, en förläning kejsaren dragit in men inte haft tid att återta. De fria herrarna och damerna av Novion, en utbrytarfraktion som avsvurit sig vasallederna till kejsaren, övervintrar i Swartöö, där de sedan blir kvar också över sommaren och fram till nästa vinter. De kejserliga legionerna är insnöade/immobila i östra Nordeport och har avbrutit sin offensiv mot alverna och Nordeport. Riksmarsken övervintrar i Nordeport, men riddarna har rest hem till sina gods och lovar att återvända till våren. Hans nåd Leodegard uppehåller sig i Nova Celestina, där prinsessan Laetizia får tvillingar, vilket också fru Fredrika Stiernecrantz får. Samtliga barn fostras på Ekhaga.

Alverna överlämnade herr Carolus Celestinii till Vindmark, där han döms för högförräderi (för att vid Källeporten ha tagit till vapen mot alverna, Vindmarks allierade) och avrättas av furstinnan Cressida Gyllenfana.

Var Celestinus Celestinii finns är fortfarande inte känt.

Furst Eskalon av Dyneslätt blir under hösten attackerad med kniv av fru Zinna Rosenstolpes son Normek Drakenklo. Fursten undkommer utan skador och junker Normek tas om hand men ställs inte inför rätta. Framåt våren erkänner fursten honom som oäkta son till sin avlidne arvinge herr Antonius Lejonsparre.

Herr Egil och fru Tanitha gifter sig i gränstrakterna mellan Nordeport och Estellon. Herr Egil förlänas av furstinnan Cressida Lejonfana grevskapet Strida Ström, hälften så stort som Lärköö, men behåller sitt grevskap i Vite hamn trots att han gift sig med ett sändebud från kejsardömets fiende. Den unge fursten av Vite hamn samarbetar nu med Borshamn, och legosoldater från Wung-Xu skeppas ut därifrån. Drottningen av Nordeport verkar hyra dem av Maritima Compagniet.

En arkeologisk utgrävning sker i Östra Novion, ledd av fröken Flora Röde Springaren och finansierad av många från frälset. Resultat väntas till sommaren.

Esperentias nya prästerskap dyrkar öppet tidigare förbjudna gudar som av prästerna kallas Ljus, Mörker och Skugga.

Den första juni kröns hennes majestät Eina till drottning av Nordeport egen rätt. Alla (legitima) prästerskap välsignar hennes kröning. Kungen och drottningen av Nordeport inbjuder också under våren till fredsförhandlingar mellan Nordeport och Novion. Kejsaren skickar återigen hans nåd Leodegard Glada, riksdrotsen.

Strax innan dessa förhandlingar överfalls hertig Lothar Isenskiöldh, kung Magnus far, och skadas svårt. Hans hustrus stallmästarinna riddar Hedwig Isenrönn försvinner under överfallet och befaras död. Kung Magnus reser i ilfart till Swartöö och låter drottningen sköta förhandlingarna med kejsarens och Estellons delegationer.

Malcontenta kapitel 10 – Pretium solvere (Allt har sitt pris) – juli 1016

Natten till att förhandlingarna på Kvarntorp ska ta sin början drömmer alla samma dröm: Halvguden Celestinus, kejsardömets beskyddare och ätten Celestiniis grundare, nedstiger till världen och tar upp striden mot kejsarinnan Esperentia och de förvisades prästerskap. Striden står i Nova Celestina men svallvågorna når hela vägen till Kvarntorp.

På morgonen dyker plötsligt hennes eminens Amira upp oannonserad och utan kläder, och kliver in på hans nåd Leodegard Gladas levé. Så vitt alla visste befann sig Amira fram tills dagen före i Nova Celestina. Detta sammanfaller inte bara med drömmen, utan också med  den synod prästerskapet bjudit in till. Synoden resulterar så småningom i att man exkommunicerar kejsaren (eftersom drömmarna gjort det fullständigt klart att han inte är Celestinus återfödd) och kejsarinnan av Novion. I deras ställe blir hans nåd Leodegard Novions regent i egenskap av riksrådets ordförande, i väntan på en ny kejsares kröning. Huruvida synoden tänkt sig detta är oklart, men drottning Eina av Nordeport tillkännager att hon återfunnit Novions tronarvinge Celestinus Celestinii vilket väger tungt i förhandlingarna med kejsardömet.

Mäster Innocentia från Schola Palatinae håller inkvisition på Kvarntorp. Mäster Calixtus anklagas för en lång lista brott, men det enda han finns skyldig till är avlandet av barn med hennes nåd Clothilda Rödelantz. Han blir för detta lindrigt dömd till att kämpa mot Esperentia utan att ta något pris för sina tjänster. Innocentia utnämns till drottningens hovmagiker.

En försändelse med lådor från arkeologiska utgrävningen anländer till fru Cordelia Röde Springaren, Floras syster. Det visar sig ha varit en utgrävning från en grav med gamla artefakter knutna till eldgudinnan Zinsha, bland annat en profetia om hennes utvalda, samt berättelsen om hennes jordiska skapelser: Drakarna och deras ryttare, med orcherna som slaggprodukt av tillverkningen. Fröken Flora avled under utgrävningen.

Fru Beatrice Rike och herr Arnulf Reencrona gifter sig på kronans bekostnad som tack för deras trogna tjänst vid hovet. Herr Norfrid förlänas herreskapet Vikbo.

Prinsessan Laetizia och herr Leodegard Glada får via Prinsessan Farashuu av Rangi en försändelse från Eniones drower. De har kidnappat deras äldste son och skickar hans avslitna finger i en liten ask. Drowerna försöker utpressa prinsessan Laetizia och herr Leodegard, men det låter sig inte göras.

Hovet vallfärdar till Uriels källa, där Neniye och Uriel via sina respektive prästinnor (moder Herennia och moder Sylvia) talar till de församlade, och verkar återuppta sin uråldriga konflikt. En najad uppenbarar sig senare för att kräva tillbaka Neniyes spegel, som så småningom överlämnas.

En magisk ritual utförs under fredagskvällen, och efter den säger sig hennes höghet Lovisa Gyllenfana vara utvald av den ofödde eldguden Onz som hans kärl och utstrålar nu gudakraft. Herr Tullius pekas ut som Drömmaren och mäster Calixtus som Vägvisaren, alla tre nu med roller som beskrevs i de texter som grävts fram i fröken Floras utgrävning. Översteprästinnan Amira demaskerar sig samtidigt som draken känd som Verathix och Xeriamimis, guden Celestinus drake och älskarinna. De här många framträdandena övertygar däremot inte alla, även om prästerskapet tycks motvilligt enat på plats.

Hennes eminens Amira utser sig till förmyndare för Celestinus Celestinii, trots det kejserliga riksrådets protester. Celestinus Celestinii får fortsatt stöd från en stor del av frälset som fortfarande anser sig tillhöra Novion.

Det förhandlas äntligen en fred mellan Nordeport och Novion, och Nordeport och Estellon, alvernas rike. Genast framför fru Tanitha en begäran från furstinnan av Vindmark, att herr Tullius Gyllengrip skall utlämnas och ställas inför rätta, anklagad för att ha anlagt fyrverkerikatastrofen som tog livet av Vindmarks furste och furstinna och stora delar av frälset för ett antal år sedan. Drottningen nekar till att lämna ut honom då han inte är hennes vasall, och herr Tullius nekar till att resa dit, men nekar inte till brottet.

Natten efter sanndrömmer återigen alla på Kvarntorp, och såvitt det går att avgöra: alla i hela världen,om halvguden Celestinus död som sker den natten. I drömmen vänder sig kejsar Leopold äntligen mot kejsarinnan, och dödar hennes medbrottsling, kejsardömets ärkemagiker. En uråldrig alvmagiker, en av de som dödade själva guden Azion, smyger sig under tiden på den distraherade Celestinus och ger honom ett dödande dolkstick. Celestinus i sin tur dödar ärkemagikern, och kejsarinnan Esperentia mördar Leopold och absorberar den döende Celestinus kraft.

Hösten:

Hertigen av Swartöö dör av sina skador, och prinsessan Laetizia Celestinii tar sitt eget liv i hans säng. Vid hans begravning syns hans nåd Lucidor Reencrona och hans nåd Karl Gyllenfors planera tillsammans, trots att de tidigare varit fiender.

Nova Celestina förstördes i och med kejsarinnans strid mot halvguden Celestinus,  vilket också stänger passagen mellan Nova Mare och Mare Difficile och därmed försvårar både handel och förflyttning av trupp. Magikerskolorna och templen är förstörda. Eniones översteprästinna är död, och ersätts av hennes eminens Sichilde.

Ett sjöslag har stått nära Södermare i Mare Difficile. Greve Constantinus Stormhuvd med stora delar av Novions flotta blir överfallen av en piratflotta ledd av kapardrottningen Pärlfrun (som det ryktas om i Nordeport egentligen är änkegrevinnan Lucilla Tigerswärd). Hon skingrade flottan och sänkte sex galeoner genom att sätta eld på dem. Även Pärlfrun led dock svåra förluster.

Kejsarinnan kallar hem sin krigsmakt till Novions hjärta, och Drottning Einas trupper återvänder också hem till Nordeport.

Östra Nordeport härjas av ökad brottslighet och stråtröveri, mycket till följd av desertörerna från legionerna som stått där. Markgreven av Mårdeborg och baronen av Källeporten mottar många andra av dessa desertörer.

Avtalet mellan Nordeport och Novion är ännu inte klart, men upptar ändå över tvåhundra hyllmeter. Ansvarig för att renskriva avtalet är mäster Julius Snook. Tragiskt nog förstörs de tvåhundra hyllmetrarna i en anlagd brand i Sjunnarvik i början av vintern. En punkt som är tydlig för bägge parter är i varje fall att Röde Hus kommer få en länsherre utvald av herr Leodegard Glada, men svära sin vasalled till Nordeports tron, inte till Ekhaga. En annan del av överenskommelsen är att hans höghet Claudius Celestinii får skulden för kriget, på grund av hans vägran att överlämna sig till kejsaren av Novion.

Kejsarinnan bygger en ny huvudstad, Nova Esperentia, strax norr om ödelagda Nova Celestina. Det väntas vara klart till midvintern, då alla hennes vasaller kallas för att svära vasalled till henne. I Nova Esperentia och alla trogna områden avrättas alla präster och prästinnor som inte tillkänner sig Ljus, Mörker eller Skugga. Esperentia skickade också trupp mot Tvillingedet, som befaras ha fallit till henne. Hertigdömena närmast Nova Celestina har dock gått ihop om att hålla Esperentia kvar.

En rangisk här ännu en gång gått in i södra Novion via Glasporten. Ingen krigsförklaring har däremot lämnats.
Konungen och drottningen skulle under hösten gästa fru Juliana på Eksta men när de gör nattläger en bit ifrån blir de överfallna av mörkerprästinnor och andra varelser som tjänar de förvisade. Under de mycket röriga stridigheterna blir konungen skjuten ur mörkret av en drow, en av Eniones tjänare. Drowerna stjäl Isenskölden. Kung Magnus dör samma natt av sina skador. Han begravs i november, och drottningen kallar alla hans vasaller och allierade till ett rådslag en vecka senare.

Malcontenta kapitel 11 – Finis Initium (Början på slutet) – lördagen den 12 november 2016

Mötet drottning Eina kallade till efter begravningen går av stapeln. Hon belönar de som hjälpt till vid överfallet och kungör att hon känner till vilka som spridit illasinnade rykten om henne och kungen och att dessa hade till midnatt på sig att erkänna. I sista minuten erkänner fru Juliana att hon låg bakom det hela och ber drottningen om nåd. Vad drottningen beslutat är ännu inte känt.

Herr Sinbad Gyllenalm utses till Nordeports riksmarsk och förlänas grevskapet Trollsjö. Fru Cordula Gyllenalm svär vasalled som baronessa av Höjdebro i egen rätt, enligt avtalet med alverna som på detta villkor överlämnat Höjdebro till Nordeport igen. Drottningen förlänar också hertigdömet Swartöö till herr Egil Isenskiöldh, även om detta ursprungligen var en kejserlig förläning som tillhört Novion. Herr Leodegard Glada svor förvånande nog vasalled till drottning Eina för grevskapet Röde hus, även om hans förläningar annars ligger samlade under hertigdömet Ekhaga som formellt hör till kejsaren.

När mötet redan samlats anländer Radhi, herr Didrik Lagercrona och fröken Hedwig Isenrönn. De förklarar att de är drakryttare och kallar sig nu Ignis Caeli, Himlens eld. De medför resterna av varelser från immaterium, som de besegrat vid Frostspira (på bekostnad av herreskapet Stjärneborg), och som nu överlämnas till drottningens hov. När drottning Eina senare på kvällen formellt erkänt deras orden avslöjas att herr Didrik i själva verket är den blå draken Imra, som presenteras för hovet.

Lossel, ätten Isenskiöldhs alviska anmoder och en tidigare drottning av Nordeport, anländer oväntat strax därefter. Hon och Amira/draken Xeriamimis verkar sluta en tillfällig vapenvila, men stämningen mellan alver och drakar är spänd. Hon kröner Eina med Vinterkronan, och därmed är det svårt att bestrida Einas rätt till tronen i Nordeport. Lossel avser att slå sig ner i Frostspira och bli kvar i Nordeport.

Under kvällen avlider fru Benedikta Isenskiöldh på grund av en förbannelse som drabbat henne när hon sökte kunskap om de förvisade gudarna. Vodan från Treklyft och änkefurstinnan Clothilda Rödelantz kungör sin förlovning.

Hennes höghet Lovisa Gyllenfana har antagit en mycket spartansk livsstil, men omges av en särskild lyskraft sin enkla klädsel till trots. Hon påstår sig fortsatt vara välsignad av Onz och det är svårt att säga emot hennes vilja. Hon har slagit sig ner med sina anhängare på Drakenäs, inte långt från Nordeport stad, och menar att hon har nyckeln till segern mot Esperentia.

Kung Badru av Rangi har återigen gått in i södra Novion. Under tiden finns prinsessan Farashuus son Zwelabo i Nordeport och prinsessan och herr Ludvig har presenterat honom som den sanne kungen av Rangi, även om det ännu inte skett offentligt inför drottning Eina. Vad som däremot skett offentligt hos hovet är att hennes man, Ludvig Hägerstråle, förklarat att Källeporten är hans baroni, inte hans systersons. Han inväntar någon lämplig att svära vasalled till.

Celestinus Celestinii har, genom ett gudomligt ingripande av Normon, avlägsnats från drakens vård. Kejsartronen står därmed tom. Hertigarna Karl Gyllenfors och Lucidor Reencrona har föreslagit att man ska bilda en senat under tiden kejsartronen står tom. Detta mottogs med blandade känslor, men de som inbjudits till detta råd enades i alla fall om att samverka i ett krigsråd för att stå emot Esperentia.

Midvintern i Nova Esperentia 1016:

Några ur frälset hörsammar Esperentias kallelse och svär vasalled till henne, däribland bland annat ett antal ur adeln från södra Novion och Dyneslätt som därmed inte längre har sin krigsmakt intakt. Ingen del av riket kommer dock helt undan effekterna, Esperentia har stöd från adel spridd över hela Novion. Kanske främst bland hennes vasaller är riksamiralen Marcella Bäversköld, hertiginna av Gröneholm.