De 4 furstendömena

I vart av de fyra  hörnen av imperiet finns ett stort furstendöme. Dessa fyra furstar är kejsarens  vasaller men är i praktiken halvt självständiga kungar. Var och en av de fyra  furstarna innehar den ärftliga posten av Rikshovmästare och försvarare av Norr,  Väst, Öst respektive Södern

De fyra furstendömenas inbördes rangordningen i kejsardömet:
1. Vindmark

2. Dyneslätt

3. Nordeport

4. Vitehamn

Vindmark blev en del av Novion för två tusen år sedan och det skedde genom en personallians. Den dåvarande kejsaren, Lucius I Celestinii, den fredlige, gifte sig med Hera IV Gyllenfana som var furstinna i Vindmark.

Dyneslätt varen gång ett självständigt kungarike, precis som de andra furstendömena i Novion. När Celestinus  den förste började expandera söderut, togs Dyneslätt lite på sängen och insåg försent att han tänkte införliva Dyneslätt i Novion. Med kniven på strupen började Dyneslätt förhandla för att få behålla mer av makten än de delar som uppslukades och blev till Södra Novion. Dyneslätt gav upp sin frihet utan stridigheter men fick privilegier som furstendöme.

Nordeport var det sista furstendömet av de fyra som blev införlivat i Novion. En av anledningarna var rent strategiskt militäriskt, det var svårt att inta Nordeport och det visste Nordeports riksmarsk mycket väl, liksom kejsardömet Novions. Det var först i samband med tvillingprinsarnas krig, när det dök upp en drake, som Nordeport blev tvingat att underkasta sig.

Vite Hamn införlivades i Novion efter blodiga strider. In i det sista kämpade man mot Celestinus den förste för sin självständighet. Till slut kom draken och brände ner stora delar av östra Vite Hamn. Efter dessa stora förluster i människoliv, kunde inte längre huset Stormfågel framhärda och gick med på ett fredsavtal. Därför deltog Vite Hamn i Tvillingprinsarnas krig och stöttade Antonius Celestinii. Ännu en gång brändes östra Vite Hamn ner av en drake.

Huset Silverhäger är det yngsta furstehuset av de fyra och har bara suttit på tronen i trehundra år. Innan dess var det ätten Stormfågel som regerade Vite Hamn. Den dog ut och därmed fick en systerson till den siste fursten Stormfågel ärva tronen och fursteätten Silverhäger föddes, med godkännande av dåvarande kejsaren.