Borgare, bönder och andra

Bankir Gunvald Rike

Gunvald Rike är en av Novions mest förmögna bankirer. Det är tack vara honom och hans investeringsmedel som så många av adelns praktfulla byggnader kommer till stånd, för att inte tala om alla de damers extravaganta klänningar och husinredningar som finansieras genom lån av Gunvald. Det finns ingen adelsdam eller riddare som inte vill vara hans vän. Ty genom god relation med denne bankir säkrar man en livsstil som man annars inte har råd med. Men ve den som inte klarar av att betala av sina lån…

Bankiren uppvaktar helt tydligt fröken Sinborg Gyllenalm, men detta är endast en källa till sorg då han inte är frälse och därmed inte kan få sin älskade. Visst skulle Gunvald kunna köpa sig en titel men då skulle han behöva ge upp sina affärer… Detta problem hänger över Gunvald och har inte kunnat lösas.

Gunvalds syster Beatrice har äntligen kommit till rätta, vilket är en stor lättnad för honom.

Gunvald Rike är van att vid att röra sig i de förnämast kretsar och är alltid en väl sedd gäst hos den furstliga familjen. Förutom att vara en ofta anlitad bankir har han ett brinnande intresse för vin och mjöd, han är en riktig finsmakare. Samt samlar på magiska artefakter.

Rollen spelas av Björn Hagberg


Köpman Confusiuseseen Påfågel

Sändebud för kejsaren av Wung-Xu

Det finns inget som inte handelshuset Påfåglarna kan ordna. Handelshuset är ett av de allra mest framgångsrika i hela kejsardömet, och de har manufakturer i alla kända (och okända) delar av världen. Exotiska lyxartiklar är deras specialitet och därför är de alltid väl emottagna vid imperiets och furstendömenas hov.

Det finns inget som är så viktigt för en adlig person som att uppvisa lyx och lyxföremål skaffar man allra bäst via Påfåglarna. Detsamma gäller i ännu högre utsträckning de inte adliga personer som vill ta steget upp i adeln. För att vinna en plats vid ett hov, eller att få en furste eller en hertigs intresse måste man uppvisa att man kan leva ”adligt”, dvs slösa bort pengar som om det inte fanns en morgondag.

Confusiussesen är en något förvirrad man som verkar känna till en hel del om barbarer. Det är med all sannolikhet honom man ska vända sig till för kontakter utanför imperiets gränser och exotiska varor.

Rollen tituleras med namn.

Rollen spelas av Kari Leinonen Tapio


Rederiägaren Tärna Kogg

I furstendömet har sjöfart en mycket vikigt roll, framförallt för handel. Familjen Kogg äger ett av de mest framgångsrika rederierna och gör affärer med handelsmän och bankirer för att se till att deras varor kommer till Nordeport. Sjöfarten har gjort familjen förmögen och tack vare detta kunde de placera en av familjens döttrar i det furstliga hushållet.  Tärna led en ohygglig förlust när hennes far och mor och äldste bror dog. Nu är det hon som ärvt rederiet och handeln och hon sliter hårt med att sätta sig in i affärerna samtidigt som hon upprätthåller en position som hovtärna vid drottningens av Nordeport hov. När det gäller drottningen så verkar det som om Tärna verkligen har nästlat sig in och det är tydligt att hon är nära väninna med drottningen.

Koggs affärer blomstrar igen, efter en nedgång under hösten och vintern 1013, då en ny tull infördes utanför Nordeports hamn.

Tärna var med om ett skeppsbrott år 1012 och räddades mirakulöst. På samma skepp befann sig fröken Roselyne Vargaring, hon med de gyllene granatäpplena.

Rollen spelas av Charlotte Parning Finnsson


Amiral Hauk Långe, alias Styrbjörn Tuta

Amiral över Nordeports flotta. Härold hos drottningen av Nordeport.

Många har undrat varför gamla fursten Clodvig Isensköldh och furstinnan Clothilda Rödelantz skaffat sig en härold från Treklyft. Det sägs att han en dag stod utanför borgens port med sådana fantastiska rekommendationer från härskarinnan över Lys, att det inte gick att säga nej. Han har troget utropat både goda och onda nyheter i minst tio år vid Nordeports hov och idag har man glömt hans härkomst.

När Svala började återfå sina minnen, visade det sig att Styrbjörn Tuta egentligen var en herreman från Treklyft, som alltsedan det treklyftska upproret år 1001 letat efter barnen till gamle kung Bors. Han tillkännagav att han egentligen hette Hauk Långe och var en kämpe från kung Bors hird.

Herr Hauk har visat sig vara en trogen följeslagare till sin prinsessa av Treklyft och sedermera drottning av Nordeport. Under vintern har han lärt drottningen, trots hennes tvillinggravidiet, att bygga ett treklyftskt skepp. Detta för att hon lättare skall kunna kräva tronen även i Treklyft.

Han är också en driftig man, som tillsammans med mäster Julius Snook har bildat Maritima Compagniet som ser till att Nordeports flotta är självförsörjande. Därefter har man inrättat en handelsstat i delar av furstendömet Vite Hamn, som kallas Borshamn. Detta ger stora inkomster till Maritima Compagniet och får man förmoda, amiralen själv.

Ett illvilligt rykte säger att herr Hauk är helt förtrollad av fru Rodelinda men inte vill erkänna det för någon, allraminst sig själv.

Amiralen bibehåller sin status som härold och fortsätter leverera onda och goda nyheter om allt och alla. Vill man ha något utropat kan man vända sig till hovmarskalken om en anhållan att få använda härolden. Alternativt pratar man med härolden direkt, om man av någon anledning finner det olämpligt att gå via hovmarskalken.

Om man som gäst vid drottningens hov önska sända brev vänder man sig till hovmarskalken som vidtalar härolden. Han för dessa vidare till duvmästaren eller lämplig kurir.

Häroldens något udda dialekt kommer sig av att han inte är född i imperiet utan har sin härkomst i kungariket Treklyft.

Rollen spelas av Anders Tangen


Rosagull Rosenstjärna – kammartärna

Rosagull är trots sin unga ålder redan uppskattad för sin flit och sin artighet.

Rosagull har tagits under grevinnan av Lindesals vingar och som hon nu blivit av ålder ingår hon i drottningens hovstat. Det sista året innan fursten av Nordeport dog, tömde hon hans potta regelbundet. När furstens testamente lästes upp visade det sig att Rosagull blivit en förmögen ung dam med ett årligt apanage från Nordeports furstehov på en ansenlig summa pengar. Hon är nu ett gott gifte för t ex en fattig riddare. Frågan är om det bara var de utmärkta pottömningarna eller något annat som gjorde att fursten testamenterade en rundlig summa pengar till henne. Denna summa förvaltar herr Kato Oxenhierta som varande hennes förmyndare, och det är till honom man ska vända sig om man går i giftastankar.

Rosagull må vara ung men hon har stora öron och pigga ögon och hon är mer insatt i intrigerandet vid hovet än man kan tro. Det är en god idé att höra sig för om hon vet någonting om de som rör sig runt henne. Hon tycker mycket om djur och godis och kakor. Samt bra sagor.

Rollen spelas av Sunniva Tangen


Radhi – Imras Drakryttare

Radhi är inte en person som man lätt kommer in på livet. Han är fåordig och rör sig till och med tyst. Det är tydligt att han är någon sorts livvakt till grevinnan Zinna Rosenstolpe av Snäckenäs och han viker ogärna från hennes sida. Så mycket har hovskvallret i alla fall att berätta att han kommer från det mytomspunna landet Rangi, där herr Ludvig och herr Einhardt vistats så länge. Dock kom han inte till Nordeport i sällskap med dem.

Under Gudalekarna sommaren 1013 sågs han också mycket i sällskap med den unga kammarjungfrun Svala, vilket föranledde markgreven av Örnkastellet att uppmärksamma dem båda på att de inte borde sällskapa i ensamhet efter mörkrets inbrott. När kammarjungfrun Svala visade sig vara prinsessan Eina, tycks det som om intresset för romansen svalnade. Det händer ändå att man ser drottning Eina och Radhi i samspråk och något sorts band tycks finnas, även om det inte längre är så hårt knutet som det en gång var. Vilket naturligtvis skulle vara oerhört opassande.

Radhi är fortfarande en ständig följeslagare till grevinnan av Snäckenäs, sändebudet från Dyneslätt.

Sommaren 1015 N. C. verkade det som om magikerna hade något otalt med Radhi och man såg honom i hetsiga diskussioner, speciellt med mästarinnan Nemesis. Det visade sig senare att Radhi blivit välsignad av gudinnan Zinsha och blivit utvald till att rida en drake. En blå hane vid namn Imra.

Rollen spelas av John Barkestedt


Khero Mdjavi

Tjänare till prinsessan Farashuu som kom efter sin prinsessa och Herr Ludvig till Nordeport med ett mindre följe bestående av soldater och tjänare. De hade med sig ett antal packhästar och fick vila ut på Stjärnehof innan de fortsatte upp mot Nordeport för att möta upp följet från Rangi.

Khero är jämngammal med Herr Ludvig och tycks vara den som har ansvaret för de andra Rangiska tjänarna – en Novier skulle nog ge honom en hovmästares rang.

Khero tilltalas vid namn

Spelare: Matts Balgård


Theodor Jordansson

Theodor är en av fröken Lovisas förtrogna, nästan en högra hand. Mycket opassande då han inte tillhör frälset eller ens är borgare men han kan tydligen i alla fall skriva och läsa.

Han deltog i den arkeologiska expedition som leddes under våren 1016 N. C. av fröken Flora Röde Springaren. Då som en betald vägvisare och följeslagare.

Theodor har sedan dess sökt upp fröken Lovisa Gyllenfana och mäster Calixtus. De har skaffat sig en sorts fristad i baroniet Drakenäs. Ingen vet riktigt vad de gör där men delar av lösöret från huvudsätet har känts igen på vapenskölden när det sålts på auktion i Nordeports stad.

Rollen tilltalas Theodor eller Jordansson

Rollen spelas av Daniel Linder Krauklis


Devanna Lothsdotter

Devanna har varit anställd på Kvarntorp som eldpiga. Sommaren 1014 N. C. blev lilla Rosagull så förtvivlat förtjust i henne att hon krävde henne som leksyster. Hon ingår nu i fru Rodelinda Swanesköldhs hushåll och lär där förbli så länge Rosagull vill ha henne kvar.

Devanna har stora öron och pigga ögon och hon sköter fortfarande en del sysslor som eldpiga. Det gör att hon ofta får höra saker som en äldre och mer uppenbar lyssnare inte hade fått.

Rollen spelas av Julia Wahlund