Prästerskap och magiker

Amira, översteprästinna för Celestinusorden

Prästinnan Amira är översteprästinna över hela Celestinusorden, tidigare översteprästinna för Celestinustemplet i Nordeport. Hennes systrar har varit översteprästinnor över templen i furstendömena men då två av dessa är förstörda, är det oklart om de lever.

Sommaren 1015 dog översteprästinnan i Nova Celestina, efter att ha utpekat kejsare Leopold IX Celestinii som Celestinus återfödd.  I samma ögonblick förstördes Celestinustemplet i Nova Celestina, huvudtemplet för kulten. Han menade att man nu kunde dyrka Celestinus direkt i det kejserliga palatset. Om så inte skett, hade Amira idag varit översteprästinna i Nova Celestina. Hon hann bli utsedd som efterträderskan men har inget tempel att verka i.

Amira är uppfostrad inom kulten och har levt hela sitt liv i den religiösa orden. Eftersom Celestinuskultens främsta uppift är att skydda imperiet och vara en direktlänk till den gudaförklarade Celestinus, den förste kejsaren, har Amira en framträdande roll vid hovet. Hur situationen nu kommer att bli för celestinusprästinnorna är oklart.

Amira är känd inte bara för sin djupa tro och nära samförstånd med den gudomlige Celestinus, utan är också för sin skönhet och sin bildning. Hon utstrålar nuförtiden en kyla och en otålighet som inte är helt karaktäristisk, tycker de som känt henne närmare.

Även om kungen av Nordeport hade avsagt sig sin vasalled till kejsaren, välsignade hon honom vid hans kröning.

Amira har inte tillbringat vintern i Nordeport, och ryktet säger att hon reste incognito till Nova Celestina för att försöka rädda vad som räddas kunde från templet. Därefter har ingen hört ifrån henne.

Rollen tilltalas som översteprästinna: Ers eminens.

Rollen spelas av Henrietta Olestad.


Sichilde Klöversköld, prästinna i Eniones tempel i Nova Celestina

Sichilde var märkt av gudarna och hon blev sänd till Enionetemplet i Nova Celestina redan när hon var fem år gammal. Hon har gjort en lysande karriär inom templet och tillhör numera översteprästinnans närmaste.

Sichilde kom till Nordeports hov för att delta i kröningen av kung Magnus och har därefter blivit kvar. Detta är naturligtvis en stor tillgånga för hovet, speciellt som kungen tycks särskilt välsignad av Enione. Sichilde fick visionen som berättade vem herr Magnus skulle välja till brud och siade om alla barn han skulle få.

Sichildes far är baronen av Drakenäs, herr Erik Klöversköld och hon har många uppsatta släktingar i Nordeport.

Rollen tilltalas som prästinna: Heliga Moder, ers helighet eller Moder.

Rollen spelas av Ingeli Hedberg


Hrothgar Logtorsson av Kråkans klan, Normonpräst

Hrothgar är något så ovanligt som en präst med barbariskt ursprung som verkar i Novion.

Han har blivit utsedd att ledsaga herr Felix Stålhand i hans nya kall som Normonpräst och skapande av den nya orden med Normons förkämpar.

Hrtohgar har varit något av en frisk fläkt i det Nordeportska hovet sedan han dök upp på Kvarntorp tillsammans med herr Felix. Han brinner för det rättfärdiga kriget och tycks ha ett djupt nedärvt hat mot alver. Hans eldiga predikningar har tänt många stridslystna själar och givit dem större glöd i kriget mot alverna.

Hrothgar gav sig år 1014, efter slaget vid Källeporten där han skadades svårt, ut för att söka sin gud. Därefter tror man att han kanske närvarade vid den underliga maskeraden på ön Salsta, men eftersom ingen var där utan alla var incognito, är det svårt att säga. Man tror att han nu sökt sig till Normons kämpar, den heliga orden som herr Felix Stålhand är stormästare för.

Rollen tilltalas som präst: Heliga broder, Ers helighet eller Fader.

Rollen spelas av Olof Edman.


Herennia, Neniyeprästinna

Herennia är en Neniyeprästinna som är mycket betrodd av sin översteprästinna Yildun. Hon har tjänat Neniye i biblioteket och observatoriet i bergen norr om Nova Celestina. Hon har ett rykte om sig ha en omättlig törst efter kunskap.

Herennia är en mycket belevad Neniyeprästinna som var en stor tillgång för Nordeports hov under kröningen år 1015. Ryktet säger att hon återfann Neniyes spegel som Zoë en gång fick se sig själv i, och som var anledningen till att hon dränkte sig när hon förstod att hon skulle åldras och att guden hon älskade skulle vända sig ifrån henne.

Det kan också tänkas att Neniyekulten nu ser en möjlighet att bryta Celestinusordens monopol på utbildning i Nordeport, när inte längre en vasalled till kejsaren finns.

Rollen tilltalas som prästinna: Heliga syster, Ers helighet eller Moder.

Rollen spelas av Åsa Forslin Aronsson.


Marcomer, Uhnamanpräst från templet i Uhnamans lösen

Marcomer är en präst från huvudtemplet för Uhnamankulten i Uhnamans lösen i Vite Hamn. Trots sin stora ungdom viskas det att han är mycket välsignad och har en lysande framtid inom kulten och är översteprästens särskilda skyddsling.

Eftersom det nu sitter en drottning från Treklyt på Nordeports tron, får man kanske förutsätta att Uhnaman är en gud som det kommer att offras mycket till vid hovet och det är inte underligt att Marcomer dröjer sig kvar vid hovet.

Rollen tilltalas som präst: Heliga broder, Ers helighet eller Fader.

Rollen spelas av Douglas Kärrholmen.


Sylvia Brandtorn, Urielprästinna från Uriels heliga ö utanför Vite Hamn

Sylvia Brandtorn föddes i Nordeport och var redan från unga år märkt av gudinnan Uriel. Dock har hon ändå varit gift i Vite Hamn och har flera barn inom äktenskapet, något mycket ovanligt hos Urielprästinnor.

Hon var sänd från huvudtemplet i Vite Hamn till Kvarntorp för att överantvarda kröningen av Huset Isensköldhs ättling. Hon gjorde inte bara det, utan var också med på färden genom drömlandet för att finna Isensköldhen och ledsaga den unge kungen och drottningen.

Vid Kvarntorp finns också den heliga plats där Zoë sägs ha kastat sig i vattnet i sin förtvivlan över sin egen dödlighet och som är helgad till Uriel. Hela hovet vallfärdar alltid till fots en gång om året till denna plats när de befinner sig på Kvarntorp. Sommaren 1015 N. C. mötte prästinnan både najader och ishäxor, vilket har präglat henne och hennes tro är än mer brinnande än förut.

Huset Brandtorn var för länge sedan rika och mäktiga i Nordeport, de var upphöjda till baroner.  Huset kom på obestånd och blev ovänner med dåvarande fursten av Nordeport. Detta var ungefär 100 år sedan. De har kvar sitt herreskap under Laxnäs, godset Lakesund, som i alla fall har relativt många gårdar under sig.

Rollen tilltalas som prästinna Heliga moder, ers helighet eller Moder.

Rollen spelas av Carin Wesslau


Isabella, Celestinusprästinna från templet i Nova Celestina

Isabella blev offrad till Celestinus vid nio års ålder (som brukligt är) och inträdde då i templet i Nova Celestina.

Hon har gjort en karriär inom orden genom att visa sig duglig och pålitlig och obrottsligt hängiven Celestinus. Därför har hon nu blivit utsedd till översteprästinnans i Nordeport, Amira, högra hand. Hennes stöd i utövandet av deras plikter är ovärderligt.

Isabella är naturligtvis mycket insatt i testamentesskrivande och undervisande men hennes främsta uppgift är att vara Amiras ögon, öron och händer.
Även om Isabella är frälse (som alla Celestinusprästinnor) så har hon genom sitt inträdande i orden avsagt sig sin världsliga rang och titel och skall därför inte benämnas fröken.

Isabella färdades med Amira (som enligt ryktet for till Nova Celestina efter maskeradbalen) och ingen har hört ifrån henne sedan dess. Då hon vid Nova Celestinas Celestinustempels förstörande hade turen att vistas i Nordeport, klarade hon livhanken. Vad som hänt med övriga prästinnor i templet är oklart.

Rollen tilltalas som prästinna: Heliga syster, Ers helighet.

Rollen spelas av Emma Wikander.


Artanis Linwëlin – Zinshaprästinna

Artanis är en framtstående Zinshaprästinna från templet i Nova Celestina och har följaktligen en stark förbindelse med sin gudinna. Hon har anlänt till Kvarntorp och Nordeports hov för att ge tröst i denna oroliga tid.

Det är dock inte bara tröst hon kommer att ge utan hon kommer också att sitta i den kommitté som skall förhöra mäster Calixtus från Schola Draconis. Eldjungfrun grundade en gång i tiden skolan och om reglerna brutits är det måhända också en hädelse mot gudinnan.

Som eldjungfru har hon ett stort intresse för allt som rör drakar och det är troligt att de rykten som florerar om att drakar ätit upp hästar i Nordeport, kan vara en bidragande orsak till att man skickar en så prominent prästinna.

Det är allmänt känt att förhållandet mellan dessa prästinnor och Celestinusorden är något eldfängt. Magiker från Schola Draconis vördar och respekterar Zinshaprästinnor då skolan har starka band till Eldjungfrun.

 

Som prästinna tilltalas rollen: Heliga syster eller Ers helighet

Rollen spelas av Lisa Nilsson


Mäster Calixtus – Magiker Schola Draconis

Calixtus föddes som yngre son till den gamle fursten av Nordeport, och han är alltså en yngre broder till den nu avlidne fursten. Hans namn var ursprungligen Frobert Isensköldh, men har sedermera antagit ett nytt namn som magiker. Magiker förväntas att lämna alla sina band till släktingar, och det kan heller inte ärva något, vare sig land eller egendomar. Men magiker födda ur högadeln har politiken för mycket i blodet. Därför är det heller inte någon slump att många av de högst uppsatta magikerna i de olika skolorna föddes som adliga. Calixtus föddes märkt av magi och blev tidigt upptagen i Schola Draconis. Han är nu en av de högsta inom skolan.

Trots att han en gång var en Isensköldh, satt han till förra året i det regentråd som skulle stödja kung Magnus under hans första år som regent. Kung Magnus upplöste dock regentrådet sommaren 1015 och mäster Calixtus är inte längre hans officiella rådgivare.

Calixtus har blivit kallad till Kvarntorp av Schola Palatinae för att svara inför en kommitté om vissa handlingar han påstås ha begått.

Schola Draconis använder sig främst av transformatisk magi men mäster Calixtus är bevandrad i många olika inriktningar av magins vägar.

Rollen tilltalas som magiker: Mäster Calixtus.

Rollen spelas av Erik Höglund.


Mästarinna Nemesis – Magiker Schola Draconis

Fru Nemesis har tidigare hållit salonger i Nova Celistina som fru Nemesis Duvesköldh. Dessa var väldigt välbesökta. Därefter kom hon till Nordeports hov på fru Cordulas rekommendation, som hovmästarinna till änkefurstinnan. Sedan var hon barnjungfru till lilla Arduina Clothilda Isensköldh som sägs vara försvunnen sedan några månader tillbaka.

Därefter återvände hon till Nordeports hov och avslöjade att hon var anställd av Huset Påfågeln. Detta förfasade sig många över men hon skulle inte vara Nemesis om hon inte ånyo har bytt inriktning på sin levnadsbana. Numera är hon hovmagiker hos fursten av Nordeport, herr Magnus Isensköldh och befinner sig för tillfället tillsammans med honom när han inspekterar det som finns kvar av trupperna i södra Nordeport.

Schola Draconis använder sig i första hand av transformatisk magi och alla magiker från skolan är extremt intresserad av draklegender och drakartefakter.

Mästarinnan befinner sig på okänd ort.

Rollen tilltalas som magiker: Mästarinna Nemesis.

Rollen spelas av Ylva Hultén


Mäster Nikodemus – Magiker Schola Argentia

Mäster Nikodemus tillhör Schola Argentia, den äldsta magikerskolan i Imperiet. Han fick under Gudalekarna 1013 sitt mästarbrev, efter svåra prövningar anordnade av Mäster Regin, tertius i Schola Argentia. Det sägs att det var då han förlorade sitt öga, som han numera bär en svart lapp framför. Mycket tragiskt och beklagligt men ett pris som en magiker måste vara beredd att betala när han eller hon utövar sina konster.

Ett ondsinnat rykte säger att mäster Nikodemus en gång blev tvingad till en gesällvandring som inte liknade någon annans då han skulle gottgöra en allvarlig fadäs som ägde rum på skolan under hans experimenterande. Detta kan lika gärna vara förtal som sanning eftersom så lite är känt hos dem utanför magiskolorna om vad som egentligen händer däri.

Tidigare var mäster  Nikodemus en medlem i Huset Påfågeln, men han har nu officiellt deklarerat att han inte längre tar några order därifrån och istället arbetar för sig själv och de som anlitar honom personligen. Det sista man hörde av honom var att han rest till Borshamn, men han har blivit kallad att sitta i förhörskommittén som mäster Calixtus ska svara inför och därför förväntar sig alla att han dyker upp lagom till detta.

Till Nikodemus vänder man sig i första hand om man vill ha hjälp med alkemi, någon magisk artefakt eller dylikt. Han för också stärkande drycker med olika verkan. Och mer starka.

Rollen tilltalas som magiker: Mäster Nikodemus.

Rollen spelas av Kål Henrik Sens.


Mäster Hormisdas – Magiker Schola Argentia

Hormisdas föddes som August Nattulv och är därmed syssling till furstinnan av Vindmark och kusin till herrarna Claudius och Catullus Celestinii. Som h

an var den siste manlige arvingen till hertigdömet Slätte Hus, innebar det slutet för ätten när det upptäcktes att han var märkt av magi.

August sattes in i Schola Argentia och han excellerade där. När han var nära att avlägga sitt gesällprov, hände en svår magiks olycka och August försvann och räknades som död. Man höll en dödsritual för honom i baroniet Grotto som han en gång kom ifrån.

Till släktens stora förvåning fick de, år 1014, ett bud om att han återfunnits men var vid dålig hälsa. När han kryat på sig avlade han sitt mycket försenade gesällprov och därefter direkt sitt mästarprov. Han fick magikernamnet Hormisdas. Därefter gav sig Hormisdas ut på vandring.

Rollen tilltalas som magiker: Mäster Hormisdas.

Rollen spelas av Niklas Lemon


Mästarinnan Formosa av Schola Argentia

Mästarinnan Formosa är syster till Didrik och Alberta Lagercrona. Hennes magikernamn som mästarinna är Formosa, tidigare hette hon Roberta Lagercrona.

Roberta Lagercrona var märkt av gudarna redan när hon föddes. Hon har utbildats vid Schola Argentia i Nova Celestina. En beklaglig olycka vid ett gesällprov, lämnade henne vanställd och – sägs det – inte helt vid sina fulla sinnens bruk. Hennes vätskor anses i olag. Hon vistas sedan ett par år på sin fädernegård och vårdas av sin syster, änkefru Alberta Lagercrona.

Mästarinnan Formosa övertalade sin systser, änkefru Alberta, att resa till Nordeports hov med henne. Hon ville tala med drottningen och både hon och änkefru Alberta sökte sin bror, herr Didrik.  Det var mycket möjligt att han skulle kunna återfinnas vid Nordeports hov nu när världen var fullständigt upp- och nedvänd. Till slut gick änkefru Alberta med på detta.

Rollen tilltalas som magiker: Mästarinna Formosa.

Roberta Lagercrona spelas av Johanna Strandberg


Mäster Zosimus – Magiker Schola Nocturna

Mäster Zosimus är en magiker från Schola Nocturna. Han har tills alldeles nyligen varit kontrakterad av greven av Trollsjö, där han dök upp i början på 1000-talet. Greven gav honom en bostad i västra tornet och skröt gärna med att han hade en hovmagiker, en hovmagiker som var mycket berest. I övrigt är det påtagligt lite som sägs om mäster Zosimus.

När greven av Trollsjö gick över till alverna efter deras anfall på borgen, följde inte Zosimus med. Han hittades istället medvetslös i sitt torn och räddades till livet av herr Arnulf Reencrona och herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna. Om de inte funnit honom hade han förmodligen svultit ihjäl. Urielprästinnan de förde med sig helade magikern och han begav sig därefter till Nordeports hov.

Schola Nocturna sysslar mycket med drömvärlden och med olika mentala processer, de kan påverka sinnen. Vid hovet har ett rykte spridits att man från och till känner sig lite matt när man är nära Zosimus. Det går inte riktigt att sätta fingret på men något är det.

Mäster Zosimus har blivit utsedd att sitta i kommittén som skall förhöra mäster Calixtus.

Rollen tilltalas som magiker: Mäster Zosimus

Rollen spelas av Jonas Texas Petersson


Mästarinna Innocentia – Magiker Schola Palatinae

Mästarinnan Innocentia har tills nu varit okänd bland adeln i imperiet men efter hennes insatser vid Röde Hus och Vinterviken, där hon stod ensam mot kejsarens magiker men ändå lyckades slå ut flera av dessa och spränga en i luften, så har hon helt klart skrivit in sig i historien. Den potential som finns för ett adelshus som har en magiker från Schola Palatinae är naturligtvis mycket stor.

Schola Palatinae grundades av imperiets tredje kejsare Aurelianos. Kejsare Aurelianos insåg vilket hot magiker skulle kunna utgöra mot imperiet och grundade skolan för att skydda imperiet och även för att verka aktivt i krig mot imperiets fiender.

Schola Palatinae studerar i första hand Gnostisk magi, men även i bland Anagogisk magi.

Magiker lyder under Codex Magicus, en samling lagar som reglerar magiutövandet i den civiliserade världen. En magiker som bryter mot lagarna kommer att tas om hand av magikerna själva. Ofta brukar magikerna i Schola Palatinae ta sig an den rollen, vilket är en anledning till att magiker från andra skolor kan se sig över axeln en extra gång när sådana är närvarande.

Mästarinnan Innocentia skall leda den kommitté som har kallat mäster Calixtus inför sig.

Rollen tilltalas som magiker: Mästarinna Innocentia

Rollen spelas av Maria Larsson


Mästarinna Celniel från huset Valinaurhîn

Celniel är en alvmagiker, vars anmoder är Lossel, den alv som länge var drottning i Nordeport och grundade Huset Isensköldh tillsammans med sin mänskliga make (se Huset Isensköldhs saga).  Hon är väl bevandrad i alvernas magi.

Hon utsågs av Lossel att föra Vinterkronan till herr Magnus Isensköldh och se om han befanns värdig att bära den. Celniel prövade honom och erbjöd honom sedan kronan mot vissa villkor.

Celniel tillhör fraktionen Calendalin bland alverna, som gärna ser ett samarbete mellan människor och alver.

Rollen tilltalas  som magiker: Mästarinna Celniel

Rollen spelas av Solvej von Malmborg