Adel

Adel

Rollerna presenteras i statusordning.

Herr Catullus Celestini

Prins av blodet, tidigare markgreve av Stjärnehof, marskalk av Imperiet, baron till Västerborg och Rävklitta, herre till Mellangård, Vildvina och Gröndala, riddare av Novion, arvtagare till hertigdömena Södermare och Slätte Hus. Nummer ett i arvslängden till kejsardömet Novion (efter Celestinus Celestinii, hans dotterson).

Catullus Celestinii är gift med en oäkta sondotter till fursten över Vite Hamn, Urilla Silverhäger (spelas ej).

Han är som sin yngre bror tillika kusin till kejsaren. Trots detta har kejsaren nu kungjort att herr Catullus Celestinii har gått förlustig alla sina titlar och förläningar, då han vägrat inställa sig inför den kejserliga tronen vid utsatt tidpunkt. Dock har kejsaren ännu inte delat ut dessa till någon annan.

Catullus Celestinii är en känd mecenat för olika konstnärer, musiker, författare och teatersällskap. Varje år ger han ut gigantiska summor på sina projekt och det är oräkneliga gånger han låtit avbilda sig och sin familj. Han håller också ett litet torneringsstall med fem kämpar som dock inte är lika framgångsrikt som Claudius’, till hans stora förtret. Framförallt är det Rosen-Wingarna som ställt hans stall i skuggan de senaste åren. Stjärnehof ligger i Novions södra delar, vid Virvelhavet, och är ett gammalt markgrevskap som inrättades till försvar mot rikena söder om Novion men numera mest försöker skydda Novion mot strandhugg från det pirathärjade Virvelhavet. Nyligen överfördes en galeon från Nova Celestina till Stjärnehof till deras hjälp mot den ökande piratplågan. Herr Catullus gjorde ett huvudlöst anfall mot alverna i vintras och sitter nu som ”högt ärad gäst” hos dem och väntar på att bli utlöst, kan man förmoda.

Som prins av blodet tilltalas rollen: Ers höghet.

Rollen spelas av Nicklas Silwerulv.


Herr Claudius Celestinii

Prins av blodet, tidigare markgreve av Mårdeborg, baron av Ovanå och Ulvhus, herre till Långåsa etc etc. Marskalk av imperiet, riddare, vasall till kejsaren. Nummer två i arvslängden till kejsardömet Novion (efter sitt kusinbarn Celestinus Celestinii och sin äldre bror herr Catullus Celestinii).

Claudius Celestinii är gift med Benedikta Isenskiöldh.

Herr Claudius tillhör det kejserliga huset och är kusin till den nu regerande kejsaren. Trots detta har kejsaren nu kungjort att herr Claudius Celestinii har gått förlustig alla sina titlar och förläningar, då han vägrat inställa sig inför den kejserliga tronen vid utsatt tidpunkt. Dock har kejsaren ännu inte delat ut dessa till någon annan eller försökt driva in förläningarna till kronan.

Markgrevskapet Mårdeborg ligger vid den nordöstra gränsen. För tillfället sägs det att Mårdeborg kryllar av barbarer, som tills nyligen var den fiende som markgrevskapet var inrättat för att försvara Novion MOT. Markgreven är gift med den yngre dottern till fursten av Nordeport, fru Benedikta Isensköldh. De har tre barn. Herr Claudius och Fru Benedikta var under lite mer än ett år ståthållare och ståthållarinna över furstendömet Nordeport och har därför vistats i Nordeport stad ända sedan sommaren 1013 och fram till sommaren 1015. Efter slaget vid Vinterviken retirerade herr Claudius till Mårdeborg med resterna av sin legion och hans fru reste efter till Mårdeborg för att föda barnet som hon bar under sitt hjärta.

Som prins av blodet tilltalas rollen: Ers höghet.

Rollen spelas av Love Sjögren.


Herr Rocannon Gyllenfana

Ärkehertig, markgreve av Segerklyfta, son till prinsessan Lucretzia Celestinii och markgreven av Segerklyfta, herr Nicodemus Gyllenfana.

Rocannon Gyllenfana är ogift.

Rocannon Gyllenfana, ärkehertig av Novion, markgreve av Segerklyfta, f d skattmästare åt den avlidne kejsaren Leopold IX Celestinii
Rocannon är den yngsta i sin syskonskara. Hans äldre systrar är och var Lovisa, Sofia och Ismelda Gyllenfana (som inte längre är i livet).

Han har de senaste åren, trots sin ungdom, varit skattmästare av Novion, ett oerhört attraktivt ämbete som ger en position i det kejserliga rådet. Under kejsarens tilltagande förvirring och kejsarinnans allt större maktbefogenheter, har han på något sätt hållit sig flytande. Det sista året har han till största delen tillbringat i sin borg i markgrevskapet Segerklyfta, vilket hans far tidigare innehade.

Han återvände dessvärre till Nova Celestina strax innan stadens ödeläggelse och det var endast tack vare ett rådigt ingripande från herr Leodegard Gladas betrodda män som han räddades undan den stora katastrofen. Han har nu återförenats med sin syster Lovisa Gyllenfana.

Som ärkehertig tilltalas rollen: Ers höghet.

Rollen spelas av Johan Fors.


Fröken Lovisa Gyllenfana

Ärkehertiginna, dotter till prinsessan Lucretzia Celestinii och markgreven av Segerklyfta, herr Nicodemus Gyllenfana.

Lovisa Gyllenfana är ogift.

Lovisa Gyllenfana har haft en mycket priviligierad uppväxt vid hovet i Nova Celestina. Hon är kusin till kejsaren på morssidan och kusin till furstinnan av Vindmark, Cressida Gyllenfana, på farssidan. Hennes bror, Rocannon Gyllenfana, som hon har ett nära förhållande till, sitter i det kejserliga riksrådet och innehar positionen som kejserlig skattmästare. Kort sagt är detta en fröken som man inte stöter sig med i onödan.

Vid hovet i Nova Celestina har fröken Lovisa och hennes systrar så att säga haft en inofficiell tävling med prinsessan Laetitzia om att föra det mest påkostade och festliga hovet och när nu fröken Lovisa ingår i prinsessan Laetitzias uppvaktning som hovdam, hoppas naturligtvis många på ett än större lättsinne när dessa två slår sina kloka (?) huvuden ihop. Fröken Lovisa är ännu inte gift. Detta skylls allmänt gärna på att hennes frånvarande far och hennes yngre bror inte sett till att ordna ett gott parti åt henne. Hon är förknippad med en skandal vid de kejserliga torneringarna för många år sedan som hade något med en olämplig kärlekshistoria att göra, men det har förmodligen inte påverkat hennes möjligheter att bli gift då hon är så högättad. Till allas bestörtning (då hon är så högättad) har fröken Lovisa fött en bastard för ett par månader sedan (april 1015) och nu spekulerar man i vem som är fadern.

På den mystiska maskeradbalen anade man att hon var närvarande och av någon anledning fick hon ett hysteriskt sammanbrott. Mäster Calixtus sågs trösta henne på ett mycket handgripligt sätt.

Som ärkehertiginna tilltalas rollen: Ers höghet.

Rollen spelas av Pernilla Rosenberg.


Fröken Sofia Gyllenfana

Ärkehertiginna, dam från Novion, dotter till prinsessan Lucretzia Celestinii och herr Nikodemus Gyllenfana, markgreve av Segerklyfta

Sofia Gyllenfana är ogift.

Sofia Gyllenfana har haft en mycket priviligierad uppväxt vid hovet i Nova Celestina. Hon är kusin till kejsaren på morssidan och kusin till furstinnan av Vindmark, Cressida Gyllenfana, på farssidan. Hennes bror, som hon har ett nära förhållande till, satt i det kejserliga riksrådet och innehade positionen som kejserlig skattmästare.
Fröken Sofia är ännu inte gift. Detta skylls allmänt gärna på att hennes yngre bror inte sett till att ordna ett gott parti åt henne. Det beror säkerligen också på att fröken Sofia de senaste åren valt att vistas i Neniyes bibliotek i bergen, hellre än att stanna vid hovet i Nova Celestina.

Under några år var fröken Roselyne Vargaring hovfröken till fröken Sofia.
Fröken Sofia har rest till Drakenäs för att hälsa på baronen och sin syster och bror, fröken Lovisa Gyllenfana och herr Rocannon Gyllenfana.

Som ärkehertiginna tilltalas rollen: Ers höghet.

Rollen spelas av Moa Rönnåsen.


Herr Magnus Isenskiöldh

Kung av Nordeport. Hertig av Swartöö, greve av Gråborg och Strande hus, , herre till Saxvik.. Arvtagare till hertigdömet Rosenholm, riddare.

Rollen har avlidit under sommaren 1016.

Magnus Isenskiöldh är gift med Eina Borsdotter.

Hans majestät Magnus Isensköldh är äldste legitime son till hertigen av Swartöö och hertiginnan av Rosenholm. Han är nu lyckligen gift med Eina Borsdotter av Treklyft och har blivit far till ett tvillingpar, prinsen Egil och prinsessan Sigrid av Nordeport. Tronföljden är säkrad!

Den unge mannen försöker axla sitt ansvar som kung. Han har avskaffat regentrådet och istället kalla sin gamla informator, herr Robert Silverlind, till hovet. Övriga rådgivare är hans hovmagiker Nemesis och mäster Julius Snook samt hans kammarherre, herr Sigfried Liljefält. Nordeports svåra situation gör att rådgivarna har mycket att stå i.

Sommaren 1015 utropade herr Magnus sig till kung. Samma sommar återfanns också Isensköldhen och alvernas utsända återbördade Vinterkronan till huset Isensköldh.

Som kung tilltalas rollen: Ers Majestät.

Rollen spelas av Egil Hultén.


Änkefru Eina Borsdotter

Drottning av Nordeport i egen rätt, grevinna av Strande hus.

Eina Borsdotter är ogift.

Sommaren 1015 gifte sig prinsessan av Treklyft med Nordeports kung. Hon har nu säkrat tronföljden genom att skänka honom ett tvillingpar. Dessutom verkar den pikanta historien med den ofrälse Radhi ha fått ett brått slut. Liksom historien med prinsens bror. Ett tag såg det ut som om det skulle vara Herr Egil Isensköldh som skulle knyta banden med henne, men när fröken Beata Stålhand rymde från sin blivande brudgum, blev det herr Magnus istället. Vilket gav henne en krona. Förutom barnen har drottningen skänkt konungen många goda råd under vintern.

Drottningen har en naturlig fallenhet för hovlivet och det märks att hon är född prinsessa. Hovet gnuggar händerna och hoppas på ett storartat hovliv, nu när det äntligen finns en drottning igen. Det är bara det besvärliga förhållandet till kejsardömet som sätter käppar i hjulet för festligheter och jakter. Prinsessan Einas far, kung Bors av Treklyft, blev dödad när en ursurpator, Onzgeir Gautesson, oväntat gjorde uppror och övertog kungatronen. Även kung Bors drottning och en av prinsessorna blev dödade i upproret. Prinsessan Eina fördes därför från Treklyft när hon var mycket liten av fru Juliana och herr Felix, när de själva flydde under tumultet tillsammans med de andra kungabarnen och deras egen dotter. De tog sig alla till ön Lys.  Fru Juliana och herr Felix lämnade kungabarnen i Neniyeprästinnornas vård och reste på alvernas inbjudan till Estellon.

Prinsessan Eina förtrollades så att hon inte mindes sitt tidigare liv. Prinsessan Eina hette tidigare Svala Äppelkind och uppfostrades som ett av flera syskon hos furstens av Nordeport trädgårdsmästare. Svala gick under vintern 1013 i tjänst hos Prinsessan Laetizia och blev sedan kammartärna till fröken Beata Stålhand, fru Juliana Isenskiöldhs och herr Felix Stålhands dotter. Hon och fröken Beata reste sommaren 1013 ända till Vindmark, via Nova Celestina, tillsammans med herr Kato Oxenhierta och fru Matilda Blåhöök.

När Svalas femtonårsdag närmade sig började hon få underliga drömmar och till slut kunde hon på magisk väg återfå sina minnen. På In Ore Gladii tillkännagav hon att hon var prinsessan Eina av Treklyft. En av prinsessan Einas bästa vänner tycks vara den mycket rika rederiägarinnan, Tärna Kogg.

Som drottning tilltalas rollen: Ers Majestät.

Rollen spelas av Sagalinn Tangen.


Änkefru Clotilda Rödelantz

Grevinna till Laxnäs och Östanå i egen rätt. Änkefurstinna av Nordeport.

Clotilda Rödelantz är ogift.

Änkefurstinnan var många år yngre än sin make. Hon är känd för sin godhet och vänlighet. Änkefurstinnans släkt är riddare och vasaller till furstehuset. De har aldrig tidigare haft anspråk på att kliva upp i rang. Det var först när Clotilda blev furstens älskarinna som de fick upp ögonen för att framtiden kunde innehålla intressanta öppningar. Många inom högadeln blev upprörda över att fursten valde att gifta sig med en dotter till en simpel riddare och några hus gjorde uppror år 994, bl a Ugglesparre och Vinglans.Änkefurstinnan är grevinna i egen rätt till Östanå, ett grevskap under furstendömet Nordeport som förlänades henne av fru Juliana efter furstinnans trontillträde. Laxnäs är hennes morgongåva

Nu när furstinnan så sorgligt blivit änkefurstinna har hennes situation drastiskt förändrats. Barnet som hon bar under sitt hjärta och födde postumt var en förtjusande liten flicka som namngavs Arduina Clothilda. Detta barn har blivit fört till en okänd plats av Nemesis, magikern som ett tag var hennes barnjungfru. .

Änkefurstinnan har stannat kvar vid Nordeports hov även efter det att Juliana blivit avsatt från sin tron.  Efter så många år vid furstens sida borde hon vara väl insatt i furstendömets affärer. Änkefurstinnan verkar fortfarande stötta sitt val av tronpretendent, grevinnan av Eksta-Korsholma, fru Juliana Isensköldh.

På senare tid sprider änkefurstinnan ett rykte om sig själv och alla sina älskare. Det är svårt att finna någon substans i skvallret men sant är att hon setts kasta ögon efter treklyftaren Vodan. På fröken Tanithas och herr Egils bröllop satt hon mellan herr Catullus Celestinii och fru Juliana Isensköldh och såg både förtjust och besvärad ut.

Som änkefurstinna tilltalas rollen: Ers Nåd.

Rollen spelas av Gunilla Finnson.


Änkefru Ottilia Öörnecrantz

I egen rätt hertiginna av Rosenholm, grevinna av Lövinge, grevinna av Ormsten, baronessa av Skicklinge etc, änkehertiginna av Swartöö, änkegrevinna av Gråborg, änkefru till Saxvik etc.

Ottlilia Öörnecrantz var gift med Lothar Isenskiöldh.

Överhuvud för ätten Öörnecrantz.. Vasall till kejsaren Fru Ottilia Öörnecrantz föddes som äldsta dotter av två, med fyra äldre bröder. Genom olika olyckliga omständigheter dog de äldre bröderna tidigt utan att efterlämna sig några barn. Detta har föranlett att man ibland anklagat henne för att på olika sätt ha tagit livet av sina äldre bröder, men hennes ständige vapendragare herr Arnulf Reencrona, har tystat all sådan kritik med hjälp av sin värja.

Arvet kunde ha gått till hennes manliga kusiner, men Ottilia Öörnecrantz som varit hovkammarfröken till änkekejsarinnan, hade goda kontakter och drev igenom sina anspråk. Därmed tillföll ättens alla titlar Ottilia i egen rätt och hon blev också överhuvud för hela släkten.

Hertiginnan valde att ingå äktenskap med en brorson till fursten av Nordeport. Som överhuvud för en hertigätt rankar hon högre än sin man, hertigen av Swartöö. Hertiginnan är en god förvaltare och familjens förmögenhet är extrem, trots att maken slösar ofantliga summor på tornerspel och skeppsbyggen. Hon lyckades vidare med att till slut få sin son, herr Magnus Isensköldh, på furstetronen i Nordeport. Dessvärre har situationen komplicerats av att regentrådet avsade sig vasalleden till kejsaren och därmed hamnade i väpnad konflikt med Novion.

Hertiginnan verkar vara delaktig i den nya falangen ”Fria herrar och damer av Novion”.

Som hertiginna tilltalas rollen: Ers Nåd.

Rollen är vakant.


Herr Leodegard Glada

Hertig av Ekhaga, greve av Röde Hus, baron av Fagerhus och Drakenäs samt Arnrike, riddare, herre till Ängstuna, Kvarnforsen, Herresta, Lärklunden och Laetitzias gåva, kejserlig riksdrots.

Leodegard Glada är gift med Karolina Lagerkrona.

Leodegard Glada tillhör den gren av ätten Glada som instiftades på trehundratalet efter Nova Celestina. Deras anfader var härförare i det sista slaget mot de barbarer som ständigt brandskattade Nordeports norra kust. Tillsammans med den nordeportska flottan gjorde man slut på dessa tilltag. De har sedan dess varit trogna vasaller till fursten av Nordeport ända fram till att herr Leodegard mycket oväntat blev utnämnd till kejserlig riksdrots (vanligtvis en position förbehållen hertigar och hertigbarn) år 1013 N.C. , när den förre riksdrotsen, hertigen av Ekhaga, blev avrättad för högförräderi utan rättegång. Innehavaren av ämbetet är den person som godkänner förändringar och nya lagar för kejsardömet (förutom kejsaren förstås).

När herr Leodegard blev kejserlig riksdrots, begärde kejsaren att han skulle lösas från sin vasalled till furstehuset av Nordeport och istället svära trohet direkt till kejsaren men ändå få behålla sin förläning Vinterviken, vilket fru Juliana (som då var furstinna) sorglöst godkände utan vidare diskussion.

Glada av Vinterviken har aldrig tidigare varit så upphöjda. Det har funnits en viss konkurrens mellan Glada av Röde Hus och Glada av Vinterviken som ytterligare förstärkts när Glada av Vinterviken börjat hålla hov i Nova Celestina och tydligt föredragit att vistas i sitt palats där, snarare än i Nordeport. Denna konkurrens kulminerade våren 1015, då hertigen av Ekhaga, under förebärande av ett släktbesök, tågade in med trupp på Röde Hus och där dräpte sin släkting herr Botvid Glada. Röde Hus återtogs under befäl av herr Arnulf Reencrona och med hjälp av en mycket stark stridsmagiker.

Ätten är känd för att avla och träna falkar och andra rovfåglar och många är de ädlingar som har betalat goda celester för att få sig ett bra jaktdjur.

I februari 1014 N. C. förmäldes herr Leodegard med prinsessan Laetitzia Celestinii. Ett mycket gott gifte som initierades av kejsaren själv. I augusti 1016 tog Prinsessan Laetizia sitt eget liv på Swartöö efter att Lothar Isenskiöldh avlidit. Man kan undra vilken olycka som ligger över de som gifter sig med Leodegard, då även hans första fru tog livet av sig.

Som hertig tilltalas rollen: Ers nåd. Alternativt: Ers Excellens (i egenskap av kejserlig riksdrots).

Rollen spelas av Jonny Hjorter.


Fru Tanitha Gyllenfana

Hertiginna av Swartöö, grevinna av Strida ström, Dam av Vindmark, furstligt sändebud för furstinnan av Vindmark, Cressida VII Gyllenfana.

Fru Tanitha Gyllenfana är gift med herr Egil Isenskiöldh, bror till kungen av Nordeport.

Fru Tanitha Gyllenfana tillhör den furstliga ätten och är kusin till furstinnan av Vindmark och till ärkehertiginnorna och ärkehertigen Gyllenfana, barnen till den kejserliga prinsessan Lucretzia, som var gift med fröken Tanithas farbror. För tolv år sedan upplevde fröken Tanitha en stor tragedi då hennes föräldrar omkom i samma illusionistolycka som dåvarande fursten och furstinnan av Vindmark.

Som sändebud för en furstinna talar och förhandlar fröken Tanitha i furstinnan av Vindmarks namn och hon är furstendömets representant. En förolämpning av fröken Tanitha är en förolämpning mot Vindmark.

Furstinnan av Vindmark har avsagt sig sin vasalled till kejsaren och istället frivilligt allierat sig med alvernas drottning. Fröken Tanitha har sitt residens på Höjdebro, ett baroni som tidigare var förlänat Huset Gyllenalm, men som nu övertagits av Vindmark (och alverna).

Som hertiginna tilltalas rollen: Ers Nåd. Alternativt: Ers Excellens (i egenskap av sändebud för Vindmark).

Rollen spelas av Camilla Augrell.


Änkefru Klarissa Gyllenfors

Baronessa av Silverberga i egen rätt, änkehertiginna av Swartöö, efter den framlidne herr Albert Isensköldh hertig av Swartöö.

Klarissa Gyllenfors är ogift.

Fru Klarissa är yngre syster till greven av Broborg, herr Karl Gyllenfors. Huset Gyllenfors är ett av kejsardömets äldsta och änkehertiginnan är mycket stolt över sina fina anor. Herr Karl Gyllenfors vann den kejserliga torneringen år 1013 och det ökade ytterligare ättens status. Änkehertiginnan är mycket fäst vid sin son hertigen av Swartöö och bodde kvar på Swartöö efter sin makes död. Till slut fick hon ut sin morgongåva, Silverberga. Anledningen till dröjsmålet var den silvergruva som upptäckts av hovmagikern Bertram, långt efter det att äktenskapskontraktet skrevs. Det fanns därmed en oklarhet om kontraktet fortfarande gällde.

Det finns få saker som betyder mer för änkehertiginnan än etiketts- och rangfrågor. Hon visar också ett livligt intresse för äktenskapsfrågor som rör släkten. När prinsessan Laetitzia var liten tillbringade hon somrarna på Swartöö tillsammans med sin leksyster fru Matilda Blåhöök. Änkehertiginnan har fått en mycket framträdande maktposition då hennes son sitter fast på Swartöö och fått sina förläningar indragna, nu senast som talesperson för fraktionen de ”Fria herrarna och damerna i Novion”, som hennes son och sonhustru tycks vara med i.

Vintern har änkefru Klarissa tillbringat på Silverberga med sin trolovade, herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna. Det var säkerligen inte hennes tanke att vara borta så länge från kungahovets nöjen, men de stora snömassorna låste in henne. Silverberga ligger långt norröver i Nordeport. Annars är hon en ständig gäst hos sitt barnbarn, kungen av Nordeport, herr Magnus Isensköldh.

Som änkehertiginna tilltalas rollen: Ers nåd.

Rollen spelas av Kerstin Petersén – Linder.


Fru Karolina Lagercrona

Hertiginna av Ekhaga, grevinna av Röde Hus, i egen rätt baronessa av Arnrike och fru till Rävnäs. Genom giftermål änkegrevinna av Tornevik, vasall till fursten av Nordeport. Kammarfru till Hertiginnan av Rosenholm-Swartöö.

Karolina Lagercrona är gift med Leodegard Glada.

Fru Karolina Lagercrona ärvde sin fars baroni i unga år. Hon växte upp vid furstehovet i Nordeport. Eftersom hon var ett mycket gott parti giftes hon bort med en medlem ur furstefamiljen. Herr Frankius Isenskiöldh, greve av Tornevik, yngre bror till hertigen av Swartöö och alltså fursten Clodvigs brorson.

Till fru Karolinas sorg var greven av Tornevik inte en god äkta man. Han slösade bort alla deras pengar och skadades i en duell efter att ha förolämpat en riddare vid hovet. Efter skadan tillfrisknade aldrig greven. Långsamt tynade han bort trots alla försöka att hela honom, vad som felades honom lyckades ingen uppdaga. Tillsammans hade de bara en dotter som ärvde grevskapet. Hon är ett attraktivt mål på äktenskapsmarknaden eftersom en son skulle ärva hennes baroni.

Tidigare uppvaktades hon av herr Arnulf Reencrona, och det såg ut som en trolovning var nära förestående. Nu är herr Arnulf trolovad med Beatrice Rike, bankirdottern och hovet ser fram mot ett eventuellt svartsjukedrama.

Som hertiginna tilltalas rollen: Ers nåd.

Rollen spelas av My Lemon.


Herr Egil Isensköldh

Hertig av Swartöö, greve av Strida ström, Greve av Lärkö. Riddare af Swartöö.

Herr Egil Isenskiöldh är gift med fru Tanitha Gyllenfana.

Herr Egil Isenskiöldh är äldsta son till hertigen av Swartöö och en kvinna vars namn är okänd. Som erkänd bastard har han växt upp på Swartöö tillsammans med alla sina halvsyskon. Kung Magnus Isensköldh, hertigens äldste legitime son och Egil verkar ha ett nära förhållande, i alla fall tills kungen gifte sig med herr Egils älskade, prinsessan Eina.

Herr Egil dubbades till riddare av Swartöö av sin far och skickades sedan till den kejserliga flottans akademi i Nordeport för att utbildas till befäl. Efter furstens begravning for han hem till Swartöö.

Egil deltog i slaget mot alverna vid Källeporten och blev där tillfångatagen tillsammans med en del andra från frälseståndet i Nordeport och herr Catullus och herr Carolus Celestinii. Han släpptes mot lösen och ett avtal med alverna, som inte alla känner till paragraferna i.

Sommaren 1015 N.C. blev han utsedd till befälhavare över ”De fria herrarna och damerna i Novions” trupper.

Som hertig tilltalas rollen: Ers nåd.

Rollen spelas av Einar Hultén.


Fru Benedikta Isenskiöldh

Grevinna i egen rätt av Aftonmyra, yngsta dotter till fursten av Nordeport. Markgrevinna av Mårdeborg, baronessa av Ovanå och Ulvhus, fru till Långåsa, genom giftermål med Herr Claudius Celestinii, prins av blodet. Ståthållarinna över Nordeport år 1013-1014. Ordförande i regentrådet för Nordeports furste år 1014-1015.

Rollen har avlidit under hösten 1016.

Benedikta Isenskiöldh är gift med Claudius Celestinii.

Fru Benedikta har sedan unga år varit trolovad med markgreven av Mårdeborg som hon sedermera gifte sig med. Ett mycket gott gifte, då markgreven är en prins av blodet. Nu är titeln som markgrevinna omtvistad då kejsaren har återkallat titeln markgreve av Mårdeborg från herr Claudius och förklarat att alla de förläningar som han innehar är åter till kejsarkronan. Herr Claudius och fru Benedikta hävdar naturligtvis att de ännu är markgreve och markgrevinna och Mårdeborg hålls ännu av herr Claudius.

Fru Benedikta fick under kröningshovet en egen förläning av kungen av Nordeport och blev grevinna i egen rätt. Kungen hördes mumla att det var för att de två systrarna, fru Benedikta och fru Juliana, inte ständigt skulle bråka om vem som var högsta hönset. Fru Benedikta har just fött sitt fjärde barn. Fru Benedikta är mycket religiös och den gudinna hon först och främst tillber är Uriel, som alltid varit beskyddarinna av ätten Isensköldh. Fru Benedikta lät också bygga ett altare till Celestinus’ mors ära, Zoë, där Zoë enligt legenden kastade sig i vattnet efter att ha skådat i gudinnan Neniyes spegel.

Som grevinna i egen rätt och markgrevinna tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min fru eller Fru Benedikta.

Rollen spelas av Heidi Holmström.


Fru Juliana Isenskiöldh

Grevinna i egen rätt till Ekholma.

Juliana Isenskiöldh är gift med Julius Gyllenorm.

Äldsta dotter till den avlidne fursten av Nordeport.  När Juliana träffade den unge och ståtlige riddaren herr Felix Stålhand och gifte sig med honom utan sin fars, eller kejsarens tillstånd, så blev hon förskjuten av sin familj och skickad i exil. Idag är hon skild från herr Felix Stålhand, riddare, som blev märkt av gudarna under fältslaget våren 1014 N. C. och bildade det heliga kompagniet ”Normons kämpar”.

Fru Juliana är den äldsta dottern och enligt många var hon den rättmätiga arvingen till furstendömet om man rättar sig efter seden innan Celestinus.

Fru Juliana kröntes i april 1013 till furstinna av Nordeport. Tyvärr har hon blivit fråntagen sin titel då hon anklagades för förräderi på grund av sitt samröre med alverna. Kejsaren menade att då Novion ligger i krig med alverna var det ytterst olämpligt att ha Juliana på tronen. Fru Julianas skuld klargjordes under en rättegång å Kvarntorp våren 1014 N. C. där hon fick ett lättare straff samt ålades botgöring.

När den unga fröken Beata Stålhand rymde från giftermålet med herr Magnus Isensköldh, kung av Nordeport, var det ett svårt slag för fru Juliana, som nog sett sig som makten bakom tronen om giftermålet blivit av. Fru Juliana har alltid varit ambitiös och fröken Beata kan nog vänta sig en mycket förgrymmad moder nästa gång de ses. Det är tydligt att hon är i onåd, då fru Juliana ännu inte besökt Nannatemplet dit fröken Beata drog sig tillbaka för att undslippa äktenskapet.

Som grevinna tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min fru eller Fru Juliana.

Rollen spelas av Frida Löfström.


Herr Tullius Gyllengrip

Greve av Holmsta, herre till Mandeltuna, riddare, kammarherre till den kejserliga riksdrotsen herr Leodegard Glada.

Tullius Gyllengrip är gift med Cordelia Röde Springare.

Herr Tullius kommer från en barnrik familj och är själv femte sonen till hertigen av Tvillingedet. Hertigdömet ligger i Norra Novion. Vid femton års ålder debuterade Tullius vid hovet i Nova Celestina och blev mycket uppmärksammad för sitt förbindliga sätt och stora sprezzatura.

Han visade prov på gott omdöme trots sin ringa ålder och de unga fröknarna fann honom tydligen mer än acceptabel. Kort sagt har Tullius haft det väl förspänt. När hans kusin, Esperentia Lejonsparre, så småningom blev kejsarinna, rekommenderade hon honom till sin make och Tullius återvände till hovet som hovherre. Herr Tullius är även släkt med Isensköldharna.

Nu ingår han i herr Leodegard Gladas, greve av Vinterviken (numera även hertig av Ekhaga), följe som kammarherre.

Herr Tullius deltog i sökandet efter Isensköldhen och efter färdandet till en annan dimension för att finna den, har han varit ännu underligare än förut.

Som greve tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr Tullius.

Rollen spelas av Staffan Rosenberg.


Herr Einhardt Glada

Greve av Riddersborg och Vinterviken, riddare från Nordeport.

Einhart Glada är trolovad med Lucilla Tigerswäärd.

Einhardt Glada av Röde Hus är fjärde son till den snåle greven Botvid Glada av Röde Hus som så skamligt höggs ner på sin egen borggård i vintras.

Herr Einhardt blev slagen till riddare och studerade vid Nordeports flottas akademi i Nordeport men försvann i unga år vid ett skeppsbrott. Han har nu återvänt till Nordeport i herr Ludvig Hägerstråles uppvaktning. Detta är naturligtvis helt bakvänt då herr Einhardt är son till en greve och herr Ludvig son till en baron. Å andra sidan verkar det som om herr Ludvig gjort ett oanat gott gifte med en kvinna som påstår sig vara prinsessa av Rangi.

Glada av Röde Hus är en mycket gammal ätt som redan innan Nordeport införlivades i Novion var vasaller till Isensköldharna. De har en yngre sidogren som kallar sig Glada av Vinterviken. Herr Einhardt är nu den siste levande sonen till herr Botvid Glada och har fått förläningen tilldelad sig av kungen av Nordeport. Den återtogs från herr Leodegard Glada hösten 1015 N.C.

Einhardt är morbror till änkegrevinnan fru Lucilla Tigerswärd.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Einhardt.

Rollen spelas av Andreas Nilsson.


Herr Sigfrid Liljefeldt

Greve av Vidgård (och Liljestad) och herre till Alnäs. Riddare, vasall till fursten av Nordeport och kejsaren av Novion. Hovmarskalk hos prinsessan Laetizia.

Sigfrid Liljefelet är gift med Rodelinda Swaneskiöldh.

Herr Sigfrid Liljefeldt är systerson till fursten av Nordeport och därmed på mödernet kusin till furstens döttrar, samt även kusin med hertigen av Swartöö. Herr Sigfrid bor vanligtvis vid det kejserliga hovet där han tjänstgör som hovceremonimästare. Han har ett brinnande intresse för ceremonier och ritualer och allt som hör till livet vid ett hov. Dans är ett annat av hans särskilda intressen.

Herr Sigfrid har inte några politiska intressen i Nordeport, men när hans hustru röstade för att fursten av Nordeport skulle avsäga sig vasalleden till kejsaren, tackade han ja till en position som första kammarherre hos densamme. Det blev fullständigt ohållbart att stanna vid det kejserliga hovet när fru Rodelinda gjorde något så huvudlöst. Positionen som hovmarskalk hos prinsessan Laetitzia blev också omöjlig.

Herr Sigfrids största fasa är fru Rodelindas draktärningsspelande och hennes stora intresse för juveler. Han avskyr också att ligga i fält och ser det som det största umbärande.

Som greve tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr Sigfrid.

Rollen spelas av Henric Granholm. Är också arr. Den här rollen finns till bland annat för alla ska kunna ställa frågor kring etikett, rang, titlar, ceremonier etc in-lajv så att säga.


Herr Sinbad Gyllenalm

Herr Sinbad Gyllenalm, greve av Trollsjö, riddare från Nordeport, första son till den nu döda Hannibal Gyllenalm, baron av Höjdebro. Gift med Fru Pepita Blåeld. Huvudman för ätten Gyllenalm.

Herr Sinbad Gyllenalm har under uppväxten mestadels vistats på sin faders gods tillsammans med sina bröder, då herr Hannibal inte följt traditionen att sända sina barn till andra hushåll för att uppfostras. Han och hans bröder blev märkligt nog dubbade av fursten av Nordeport (Herr Clodvig Isensköldh) trots att herr Hannibal var kejsarens vasall. Många tror att det var för att herr Hannibal var för snål att skicka dem till Nova Celestina och gjorde någon sorts överenskommelse med fursten för att spara på kostnaderna.

Herr Sinbad är nog den lugnaste av de äventyrliga bröderna Gyllenalm, mest för att herr Hannibal tidigt började sätta honom in i vad det egentligen innebär att vara arvtagare till ett baroni.

Herr Sinbad har under lång tid legat ute i fält, dels i striderna mot de noviska trupperna men även för att inta Vinterviken som han av kung Magnus blivit utnämnd till greve för, när han svor vasalled till hans majestät. Han lyckades med prinsen av blodet, Herr Claudius’, hjälp men efter ca två veckor förlorades Vinterviken återigen till de noviska trupperna. Därför är han ännu inte greve, även om hans hustru kallar sig grevinna.

Man kan väl kanske ana att Herr Sinbad inte är så nöjd över att ha förlorat Vinterviken och till råga på allt blivit berövad sitt arv Höjdebro. Syskonen Gyllenalm kommer nog att ha en hel del att tala om under vistelsen vid Kvarntorp i sommar.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Sinbad.

Rollen spelas av  Daniel Staberg


Herr Leonard Stridshammare

Greve av Stormklippan, herre till Hjärtegåva, Ahlsäter, Strandtuna och Björksjö, hovmarskalk till fursten av Nordeport.

Herr Leonard är gift med fru Elionore Leijonhielm, dotter till baronen av Whinersborg.

Herr Leonard var fram till helt nyligen en betrodd hovherre hos kejsaren själv.  Inte bara hos Leopold IX Celestinii har han innehaft denna position, utan även hos kejsarens far, Catullus Celestinii. Släkten Stridshammare har annars, sedan många hundra år tillbaka, varit trogna furstehuset Isensköldh och någon gång har till och med en furstinna av Nordeport kommit från Huset Stridshammare.

Nu har greven av Stormklippan återvänt till Nordeports hov från kejsarens hov i Nova Celestina. Han fick omedelbart positionen som andre hovmarskalk hos fursten och herr Kato (förste hovmarskalk) drog en lättnandens suck. Då herr Leonard under vintern vistats på sitt gods och vägrar lämna det med tanke på krigssituationen, har herr Kato Oxenhierta motvilligt återtagit sin position som förste hovmarskalk.

Som greve tilltalas rollen Ers högvälborenhet,  Min herre eller Herr Leonard.

Rollen spelas av Johan StarEagle


Fru Cordelia Röde Springaren

Grevinna av Holmsta, etc.

Cordelia Röde Springare är gift med Tullius Gyllengrip.

Fru Cordelia är dotter till den avrättade kejserliga riksdrotsen, hertig Carolus Röde Springare av Ekhaga. Fram till hösten 1012 levde hon ett mycket gott liv vid Nova Celestinas hov som kammarfröken till ärkehertiginnan Lovisa Gyllenfana, som hon haft en position hos vid hovet ända sedan hon var barn.

Tills hennes far anklagades för högförräderi var fru Cordelia och hennes systrar utmärkta partier och förväntades gifta sig både rikt och med gammal adel. Huset Röde Springaren är dessutom ingifta i furstehuset Gyllenfana i Vindmark. Efter att hennes far avrättats lyckades hon fly och tog sig till Nordeport.

Hennes make, Odovik Vinglans har nyligen upphöjts till baron i Vite hamn, av sin kusin, herr Leodegard Glada. Det är ändå uppseendeväckande att man så ofta ser fru Cordelia tillsammans med sin fars mördare och många anser att det är ett svek mot hennes hus och hennes fars minne.

Som änkebaronessa tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min fru eller Fru Cordelia.

Rollen spelas av Julia Fisk Greip.


Fru Rodelinda Swaneskiöldh

Grevinna av Vidgård (och Lindesal), fru till Alnäs, genom giftermål med herr Sigfrid Liljefeldt. Kejserlig hovheraldiker, kammarfru till prinsessan Laetizia Celestinii.

Rodelinda Swaneskiöldh är gift med Sigfrid Liljefelt.

Fru Rodelinda föddes som en yngre dotter i det hertliga huset Swaneskiöldh. Hon växte upp vid kejsarhovet och har tillbringat större delen av sitt liv där. Med ett intresse som tangerar besatthet ägnar hon sig åt frågor som rör antavlor, ätter, familjer och heraldik. Detta intresse ledde till att hon erbjöds ämbetet som kejserlig hovheraldiker. Grevinnan av Vidgård och Lindesal älskar att svara på frågor som rör anor, ätter och släktträd. Hon är också mycket intresserad av Novions historia och geografi. Hon har dessutom en stor förmåga att snappa upp allt som händer i de olika husen och mellan dem och är en stor källa till information. Alla rykten som passerar henne kanske inte är helt överensstämmande med sanningen, ibland något överdrivna, men det brukar finnas ett korn där någonstans som man inte ska förakta.

När regentrådet avsade sig vasalleden till Novions kejsare, blev baroniet Vidgård upphöjt till grevskap. Fru Rodelinda förväntar sig sannolikt att det belägrade Liljestad med hennes älskade slott Lindesal skall tas ifrån henne, då hennes make är vasalltagare till kejsaren för Lindesal, men än så länge vägrar hon ta bort Lindesal från sina titlar. Till sin stora förtjusning lyckades hon få ut sina gobelänger från det ockuperade Lindesal, genom herr Leodegards försorg. Det kostade henne sonen, som nu bor som ärad gäst på Ekhaga. När gobelängerna sedan inte befanns passa på Vidgård (för lågt i tak), skänkte hon dem till fru Tanitha och herr Egil som bröllopsgåva.

Som grevinna tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min fru eller Fru Rodelinda.

Rollen spelas av Therese Tangen. Också arr. Rollen finns till bland annat för att alla ska kunna ställa frågor om släkter, familjer, stamtavlor, anor, heraldik etc in-lajv. Intrigfrågor.


Fru Elionore Lejonhielm

Grevinna av Stormklippan, fru till Strandtuna, Hjärtegåva, Ahlsäter och Björksjö genom gifte med herr Leonard Stridshammare, greve av Stormklippan etc.

Elionore Lejonhielm är gift med Leonard Stridshammare.

Hovdam till drottningen av Nordeport. Fru Elionore har länge vistats vid hovet i Nova Celestina, där hon haft en upphöjd position som hovdam hos änkekejsarinnan Hedvig Silverhäger. Där har hon lärt känna många vid hovet och man ser gärna fru Rodelinda och fru Elinore med huvudena ihop medan de berättar den ena saftiga historien efter den andra för varandra – om andra.

Fru Elionore har återvänt till Nordeport efter att regentrådet sagt upp vasalleden till kejsaren. Klimatet i Nova Celestina blev plötsligt lite för kallt för grevinnans (och grevens) smak.  Hon kommer att vara en utmärkt resurs för hovet i Nordeport efter sina år i Nova Celestina. Hennes dotter, Isabella Stridshammare, är Celestinusprästinna och har åtföljt översteprästinnan för Nordeports Celestinustempel, Amira, till Nordeport, vilket var tur då hon annars hade befunnit sig i Celestinustemplet i Nova Celestina när den mörka skuggan drog över templet.

Huset Leijonhielm har ständigt brukat hålla ett par tama lejon på sin sätesgård Whinersborg. Tyvärr blev detta slutet för fru Elionores far, som dödades av en lejoninna år 1011.

Fru Elionore vistas för tillfället på sin makes förläning och har inte rest tillbaka till hovet med tanke på krigssituationen.

Som grevinna tilltalas rollen Ers högvälborenhet, Min Fru eller Fru Elionore.

Rollen spelas av Anna Wallin


Fru Pepita Blåeld

Grevinna av Trollsjö, Dotter till baronen av Vårgårda, skattmästarinna till markgreven av Mårdeborg.

Fru Pepita Blåeld är gift med Sinbad Gyllenalm.

Fru Pepita Blåeld innehade positionen som skattmästarinna av Nordeport när fursten Clodvig Isensköldh dog. Hon blev ersatt av änkebaronessan Flavia Reencrona och skulle just återvända till Vårgårda när fru Benedikta Isensköldh kom med erbjudandet om att få positionen som skattmästarinna på Mårdeborg. Sedan dess har hon vid bildandet av drottningens hovstat blivit andra hovmästarinna, i praktiken första hovmästarinna. Hon går in för detta med liv och lust och hovets middagar och banketter har trots krigssituationen och bristen på lyx, fått en mer kunglig krydda.

Fru Pepita gifte sig med herr Sinbad Gyllenalm efter en romantisk brevväxling och änkefru Cordulas varma tal för sin bror. Hon har nu fött en son till herr Sinbad, lille Alexander Gyllenalm.

Som gift tilltalas rollen: Min fru eller Fru Pepita.

Rollen spelas av Linda Kjell.


Fru Zinna Rosenstolpe

Grevinna av Snäckenäs, baronessa av Duveholm, fru till Lillsjöhus och Broby etc, sändebud för fursten av Dyneslätt.

Zinna Rosenstolpe är gift med Uhnarik Drakenklo (spelas ej).

Fru Zinna är utseddd till sändebud för Dyneslätt och representerar därmed fursten av Dyneslätt vid Nordeports hov.  Fru  Zinna Rosenstolpe har därmed blivit mer och mer välkänd i Novion eller Nordeport. efter att nu ha varit furstligt sändebud i flera år.  Tidigare har hon mestadels vistats vid Dyneslätts furstliga hov, vet de som har varit på besök i Dyneslätts huvudstad Lejonstad. På så sätt är fru Zinna den i Nordeport som bäst känner huset Lejonsparres familjemedlemmar.

Tronarvingen Antonius Lejonsparre som så tragiskt rycktes bort för ett par år sedan, uppskattade hennes sällskap mycket och ansåg att hon var en klok kvinna vars råd man skulle lyssna till. Furstendömet Dyneslätt står ständigt under hot från Rangis kungar, trots att Rangi aldrig angripit dem. Södra Novion är det gamla Norra Rangi och det finns strömningar i Rangi som vill återta den delen, som är den mest bördiga.

Fursten av Dyneslätt gifte om sig efter slaget vid Glasporten och har nu välsignats med en tronarvinge. Hans äldsta dotter är kejsarinnan Esperentia.

Som grevinna tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, min fru eller Fru Zinna. Alternativt: Ers excellens (i egenskap av sändebud för Dyneslätt).

Rollens spelas av Sara Östh.


Änkefru Fabiola Höökvind

Änkegrevinna av Drakkulla, fru till Ängsgård, Aspholma, Äppelmark och Strandlida.

Fabiola Höökvind är ogift.

Fabiola Höökvind giftes bort med den mycket äldre Jerome Törnebård, kejserlig greve av Drakkulla. Greven hade bara en son, som var sjuklig, och greven var rädd att hans hus skulle dö ut. En tvist med brodern till greven, gjorde att brorssöner inte kunde komma på fråga för arv. Trots ideliga försök från grevens sida att göra sin unga hustru gravid förblev Fabiola barnlös. För inte alls lång tid tillbaka somnade Jerome in och hans son, nu greve av Drakkulla, fann ingen som helst anledning till att ta hand om sin påtvingade fostermor utan kastade ut henne från grevskapet och vägrade ge henne den avtalade morgongåvan.

Med hjälp av sin släkting Dorothea Höökvind och hennes kontakt med Klarissa Gyllenfors fick Fabiola en position som tredje kammarfru vid prinsessan Laetizias hov. Hon var mycket tacksam, men när det ödesdigra blodsbröllopet ägde rum, kunde inte fru Fabiola stanna längre vid hertiginnan av Ekhagas hov. Hon hade nära släktingar i Vite hamn som blivit avrättade av hertigen av Ekhaga.

Som änkegrevinnan tilltalas rollen: Ers högvälborenhet eller fru Fabiola.

Rollen spelas av Angelica Kanberg


Änkefru Lucilla Tigerswärd

Änkegrevinna av Stormhuvud, änkebaronessa av Vadgarn, änkefru till Ågård och Minnessten Kammarfru till markgrevinnan Benedikta Isensköldh.

Lucilla Tigersvärd är trolovad med Einhart Glada.

Lucilla Tigerswärd växte upp i baroniet Havtornsudde. Vid tolv års ålder blev hon tjänstgörande kammarjungfru vid det kejserliga hovet i Nova Celestina. Marcella Celestiniis, nuvarande kejsarens faster, var den uppvaktning hon tillhörde. Vid den här tidpunkten regerade fortfarande Catullus Celestinii (947-2002), den nuvarande kejsarens far.

När hon tjänat vid det kejserliga hovet i fem år blev Lucilla hemkallad till Havtornsudde. Hennes far hade lovat bort henne till en man och nu skulle bröllopet omedelbart stå. Hon gifte sig med den betydligt äldre greven Stormhuvud av Stormhuvud som hennes far är vasall till. Greven blev 92 år. Budet om hans död nådde änkefru Lucilla under det som kommit att kallas Blodsbröllopet, bröllopet mellan prinsessan Laetitzia och herr Leodegard.

Änkegrevinnan reste omedelbart hem till Stormhuvud för att reda ut sina affärer. Som eskort hade hon självaste prinsen av blodet, herr Catullus Celestinii. Det viskas relativt öppet vid Nordeports hov att hon och prinsen  har en affär. Vid ett besök på Mårdeborg visade det sig att fru Lucilla delar fru Benediktas fascination för vattendjur och förde med sig en ung havsmara. Mycket spektakulär. Grevinnan skänkte havsmaran till fru Benedikta och som markgrevinnan just upphöjt sin kammarfru till hovmästarinna, blev fru Lucilla installerad som kammarfru till markgrevinnan. Fru Lucilla har nu fått en position i drottningens hov som första kammarfru och som fru Benedikta befinner sig på Mårdeborg har hon tacksamt tackat ja.

Som änkegrevinna tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min fru eller Fru Lucilla.

Rollen spelas av Alina Olestad.


Herr Julius Gyllenorm

Greve av Ekholma, riddare, Doge av Borshamn, kunglig hovrättspresident i Nordeport och rådgivare till kungen. Den unge kungen av Nordeport hyser ett stort förtroende för sin rådgivare, mäster Julius Snook.

Julius Gyllenorm är gift med Juliana Isenskiöldh.

Mäster Julius kommer från en förnäm borgerlig släkt bosatt i kejsardömets huvudstad. Släkten har i många generationer innehaft höga ämbeten inom den kejserliga förvaltningen. Alla trodde att Julius var den givna, nya kejserliga hovrättspresidenten, men han blev förbigången och advokaten Vendela Algotsdotter Räf fick det ämbetet. Julius blev kvar som hovrättspresident i Nordeport och har nu brottats med arvsfrågan, furstens testamente, äktenskapskontrakt för adeln etc. Han är just nu mycket inblandad i frågor som rör amiralitetet och Maritima compagniet.

Julius utbildades på universitet i Nova Celestina som Celestinusorden står bakom. Han studerade lag och rätt. Efter sin examen har han tjänstgjort som advokat med särskilt fokus på arvs- och jordfrågor. Något som ständigt är aktuellt och som ger upphov till stridigheter och inbördeskrig. Hans praktik i Nova Celestina var mycket välansedd och anlitad av många inom frälset, liksom hans fars och farfars och farfarsfars praktiker också varit.

Julius har haft täta kontakter med det kejserliga rådet när han kallats in som expert i olika frågor.

Då han officiellt har gått ut med att han haft en affär med kejsarinnan, säger han själv att han är ”en man som lever på lånad tid”. En förklaring så gott som någon varför han inte återvänt till hovet i Nova Celestina utan stannar i Nordeport eller i den handelsstat han varit med om att upprätta i furstendömet Vite hamn, kallad Borshamn.

Som greve tilltalas rollen Ers högvälborenhet,  Min herre eller Herr Julius.

Rollen spelas av Olov Augrell


Herr Alfger Gyllenfors,

Baron av Örnnäste, riddare, herre till Berga, Graninge, Svalbo.

Alfger Gyllenfors är gift med Sinborg Gyllenalm.

Alfger Gyllenfors är brorson till den gamle kämpen Karl Gyllenfors, greve av Broborg och fru Klarissa Gyllenfors, baronessa i egen rätt till Silverberga, änkehertiginna av Swartöö. Alfgers far hette Kelim Gyllenfors och var yngst i syskonskaran. Alfger är alltså också kusin till hertigen av Swartöö.

När herr Alfgers far och mor dog år 991 i en tragisk olycka, tog sig Karl Gyllenfors och hans hustru Julia Höög sig an den föräldralöse pojken och har uppfostrat honom som sin egen. Herr Alfger ärvde baroniet Örnnäste av sin far och som greven av Broborg inte har fått några barn, är han förmodligen arvtagare till grevskapet Broborg. Herr Alfger är alltså ett mycket gott gifte.

Alfger kom på artonde plats i den kejserliga torneringen år 1013 och blev mycket hyllad vid hovet och deltog följaktligen i banketten som kejsaren håller för de tjugofyra bästa kämparna varje år. Därefter har han fått en position som stallmästare hos den kejserlige riksdrotsen herr Leodegard Glada av Vinterviken. Han var därför med och kväste upproret i Vite Hamn.

Som ständig vapendragare för herr Leodegard var herr Alfger med på det skepp som förliste efter bröllopet och led tillsammans med herr Leodegard stora umbäranden på en liten ö utanför Tolvöarna innan ett skepp från Huset Silverhäger (handelshuset som nyligen etablerat sig i Novion) råkade komma förbi och plocka upp dem. Tack vare Silverhägrarna kunde herr Alfger hinna i tid för att delta i slaget mot alverna vid Silverfallet, där han utmärkte sig och erövrade ett standar. Herr Alfger är baron av Örnnästet som för tillfället är ockuperat av alverna. Herr Alfger är gift med fru Sinborg Gyllenalm. De har en son tillsammans.

Som baron tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr Alfger.

Rollen spelas av Daniel Sundström.


Herr August Silverlind

Baron av Västerkulla, riddare från hertigdömet Svanängen.

August Silverlind är ogift.

August Silverlind är enda nu levande son till hertigen av Svanängen och därmed ett mycket gott gifte. Han är döpt efter sin mor, fru Augusta Hjortenbrand. (Hjortenbrands är ingifta i huset Celestinii, genom prinsessan Laetitzias mor.) Som enda son har han fått en titel av sin far, baron av Västerkulla. Hans äldre bror, herr Clodvig Silverlind, ingick i kompaniet Viljan, som blev mer eller mindre slaktade under Slaget mot barbarerna år 1012.
Herr August är dubbad till riddare av sin far, herr Lothar Silverlind, kusin till fru Juliana och fru Benedikta Isensköldh.

Herr August har rest till Nordeports hov för att göra den unge kungen och drottningen visit och för att överantvarda fredsförhandlingarna mellan kejsardömet och Nordeport. Hans far befinner sig med sina trupper och kejsarens här vid Höjdebro och är naturligtvis mycket intresserad av vad som sker på Kvarntorp.
Huset Silverlind är allmänt känd för att vara mästare på det politiska spelet och utnyttja och utveckla sprezzaturan till fulländning.

Som baron tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr August.

Rollen spelas av Elias Valestrand


Fru Matilda Blåhöök

Baronessa av Vita Klipporna i egen rätt. Syster till greven av Saltlanden. Baronessa av Småholma och fru till Armhed och Bäckalid genom gifte med baron Kato Oxenhierta.

Fru Matilda är gift med herr Kato Oxenhierta.

Äktenskapet kom till stånd på den gamle furstens av Nordeport begäran. Fru Matilda och prinsessan Laetitzia är leksystrar och har vistats mycket på Swartöö tillsammans under uppsikt av änkehertiginnan fru Klarissa Gyllenforst. På så sätt känner de väl herr Lothar, hertigen av Swartöö. Fru Matilda har gjort sin plikt och skänkt herr Kato en son och en dotter.

Som baronessa tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min fru eller Fru Matilda.

Rollen spelas av Jessica Jansson. Detta är en arrangörsroll. Jessica har ansvaret för in-lajvlogistiken och avlöser därmed hovmästarinnan såsom varande andra hovmästarinna i drottningens hov.


Änkefru Cordula Gyllenalm

Baronessa av Höjdebro i egen rätt, änkebaronessa av Gröninge.

Änkefru Cordula Gyllenalm är ogift.

Änkefru Cordula är dotter till den döde Hannibal Gyllenalm, baron av Höjdebro.

Det är allmänt känt att hennes bröder är mycket beskyddande gentemot sina systrar och att familjen håller samman utåt vad det vara månde. Det är tur det, för under Gudalekarna sommaren 1013, mördades hennes make och deras son i sina sängar på Gröninge, när fru Cordula vistades på Kvarntorp. Familjen slöt genast upp runt henne och stöttade henne.

En del tvistigheter verkar ändå ha letat sig in i den Gyllenalmska idyllen efter att Höjdebro gick förlorat. När nu ättens huvudman, herr Sinbad, anländer Kvarntorp, kan man förvänta sig intrikata familjemöten.

Änkefru Cordula har innehaft flera olika höga positioner vid Nordports hov och är väl bevandrad i relationerna vid hovet. Hon försöker nu få ordning på arvet efter sin make. Hon har dessutom utvecklat sina relationer med sändebudet från Vindmark och har fått en position som hennes kammarfru. På så sätt är änkefru Cordula den enda Gyllenalmaren som kunnat vara kvar på Höjdebro.

Som änkebaronessa tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min fru eller Fru Cordula.

Rollen spelas av Helena Alm.


Herr Odovik Vinglans

Baron av Broholm. Riddare av Nordeport, herre till Sjuhult, vasalltagare till baronen av Åkerholma i Vite Hamn.

Rollen har avlidit under hösten 1016.

Odovik Vinglans är gift med Cordelia Röde Springare.

Herr Odovik Vinglans är äldste sonen till den avlidne Herr Onzkel Vinglans – Baron av Korsholma – som avrättades efter upproret mot den nu avlidne fursten av Nordeport. Hans mor och yngre bror blev tyvärr också de avrättade. Det var det uppror som huset Ugglesparre initierade år 994.

Herr Odovik klarade sig ifrån förräderiet, då han var på friarstråt i Vite Hamn. Baroniet Korsholma drogs in till fursten och Odovik stannade i Vite hamn där han fått sig ett riddargods tilldelats av sin svärfar  baronen av Åkerholma. För två år sedan dog Odoviks första hustru Nenette Stork och för sex månader sedan gifte Odovik om sig med Cordelia Röde Springaren – äldsta dotter till den förra och numera för högförräderi avrättade kejserliga riksdrotsen Carolus Röde Springaren.

Herr Odovik fick nyligen en förläning, Broholm, tilldelad sig i Vite Hamn, av den dåvarande ståthållaren, herr Leodegard Glada. Inte så underligt då herr Leodegard och herr Odovik är kusiner på morssidan…

Som baron tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr Odovik.

Rollen spelas av Theo Axner.


Herr Orlando Rosen-Winge

Baron till Dundersta, Herre till Rosengård, riddare och vasall till kejsaren för Dundersta och Rosengård. Vasall till markgreven av Mårdeborg då han ingår i markgrevens stall av torneringskämpar.

Orlando Rosen-Winge är ogift.

Herr Orlando är alla damers stora gunstling. Hur han lyckats förbli ogift är en gåta. Herr Orlando är dock inte den som inte förstår att uppskatta kvinnlig fägring och mången dam har dånat av hans romantiska ord viskade i deras öron på tu man hand. Han har visat en oerhörd tapperhet i strid under slaget mot barbarerna hösten 1012, då han räddade inte bara prinsessan Laetitzia från ett öde värre än döden, utan också hertigen av Swartöö. Ensam höll han stånd så att markgrevens trupper hann undsätta dem.

Herr Orlando vann den kejserliga torneringen år 1013 N. C. och det går ett rykte att självaste kejsarinnan under segerbanketten åt jordgubbar från hans svärd. Rankar nummer ett under 1014 då inga torneringar hålls på grund av kriget.

Som baron tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr Orlando.

Rollen spelas av Magnus Wahlund.


Herr Marcus Hjortbalk

Baron av Normesta, riddare.

Herr Marcus Hjortbalk är ogift.

Äldste sonen till Reginald Hjortbalk, greve av Loholma och Cynthia Kråkbielke, grevinna av Loholma och kammarfru hos hertiginnan Ottilia Öörnekrantz. Junker Marcus tjänade som väpnare hos herr Norfrid Lejon-MåneochStierna sedan våren 1014. Han har fått en gedigen utbildning och blev den förste att bli dubbad till riddare av kung Magnus sedan han krönts. Han blev också medlem i Kronorden.

En dag kommer han att ta över grevskapet och den dagen då Reginald inte längre finns i livet måste han vara förberedd. Detta har gjort att han varit mycket hemma på Loholma även om han då och då synts vid hovet i Nordeport när han följt sin far dit. Ett par gånger har han även besökt Nova Celestina. Nu är han under utbildning hos riddaren herr Norfrid för att så småningom motta riddarslaget.

Herr Marcus gjorde vid belägringen av Röde Hus en betydande insats då han heroiskt lyckades ta sig in och bränna duvslaget så man inte kunde skicka efter förstärkningar.

Som äldsta sonen till greven av Loholma är den unge Marcus ett gott gifte för alla de ogifta frälsedöttrarna i Nordeport. Han är vidare kusin på fädernet med baronen av Örnnästet, herr Alfger Gyllenfors.

Som baron tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr Marcus.

Rollen spelas av Hampus Alm.


Herr Kato Oxenhierta

Baron av Småholma, herre till Armhed, riddare och vasall till fursten av Nordeport. Nordeports marsk.

Kato Oxenhierta är gift med Matilda Blåhöök.

Herr Kato räddade livet på den gamle fursten av Nordeport vid en drabbning med en revolterande vasall, baronen av Silverå. Han blev han på slagfältet dubbad till riddare. Kort därefter tog fursten honom i sin tjänst. Först som notarie men sedan som skattmästare. Han utförde sin tjänst med sådan nit att fursten gjorde honom till baron och slutligen utsåg honom till den högsta befattningen i sitt hushåll, den som hovmarskalk. Han är nu marsk under den alviske överbefälhavaren i Nordeport.

På furstens uttryckliga önskan gifte sig herr Kato med fröken Matilda Blåhöök år 1012. De har två barn tillsammans.

Under hösten slog herr Kato tillbaka ett strandhugg i Småholma, som var ett av de många strandhugg som gjordes av Treklyftare. Det är uppseendeväckande att Treklyft nu brandskattar Nordeport, då detta inte skett på många hundra år.

Herr Kato har under vintern åkt mycket skidor och utbildat bondsöner till armborstskyttar. Som marsk är han förtvivlat medveten om Nordeports prekära militära situation. Inte nog med det, han måste också hålla ordning på hovet, som varande förste hovmarskalk, då den late herr Leonard sitter på sin sätesgård och vägrar återvända till hovet under förevändning att krigssituationen är för svår. Herr Kato vill hellre svinga ett svärd än en bordsplaceringstavla.

Som baron tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr Kato.

Rollen spelas av Pontus Skråmstadius.


Fru Sinborg Gyllenalm

Baronessa av Örnnäste, fru till Berga, Graninge och Svalbo, kammarfröken hos prinesessan Laetitzia.

Fru Sinborg Gyllenalm är gift med Alfger Gyllenfors.

Fru Sinborg är en yngre syster till Änkefru Cordula Gyllenalm, änkebaronessa av Gröninge. Själv har fröken Sinborg en position som kammarfru hos prinsessan Laetitzia efter att ha haft samma position hos fru Ottilia på Swartöö. Det är allmänt känt att hennes bröder är mycket måna om sina systrar. Fru Sinborg är gift med herr Alfger Gyllenfors.

Det är tydligt att bankiren, Gunvald Rike, slår sina lovar kring fröken Sinborg, trots att hon är gift med herr Alfger och har skänkt honom en son. Fru Sinborg är nu höggravid med ännu ett barn och inväntar förlossningen på Ekhaga.

Som baronessa tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min fru eller Fru Sinborg.

Rollen spelas av Karin Lundgren.

 


Fru Nenya Scorpio

Baronessa av Himlasten, dam till Lyckalid och Nääs, kammarfru till fru Zinna Rosenstolpe, grevinna av Snäckenäs.

Fru Nenya är gift med herr Timhan Argan, baron av Himlasten.

Herr Timhan var en av de som for till midvinterfestligheterna i Nova Esperentia och svor vasalled till gudadräperskan, Esperentia. Fru Nenya följde naturligtvis med sin make. Det kan hända att fru Nenya kan ge initierad information om vad som händer vid hovet i Nova Esperentia, men hur hennes relation till maken och till Gudadräperskan är, återstår att se.

Det går ett rykte att hon redan för någon månad sedan infann sig i Nordeport och genast sökte upp fru Zinna i hennes våning i Nordeports stad. Dock har ingen sett henne. Fru Nenya har nu återupptagit sin tidigare position som kammarfru till fru Zinna.
Fru Zinna och fru Nenya har rest till Glödvattnet för att för hans nåd, herr Eskalon Lejonsparres räkning, delta i diskussionerna.
Fru Nenya ingick förut i furstedotterns Zinnia Lejonsparres uppvaktning. Hon har även varit vid hovet i Nova Celestina, hos änkekejsarinnan Hedvig Silverhäger.

Som baronessa tilltalas rollen Ers högvälborenhet, Fru Nenya eller Min fru.

Rollen spelas av Katarina Theander


Fru Beatrice Rike

Baronessa av Cikorialund etc.

Gift med Arnulf Reencrona.

Yngre syster till Gunvald Rike, bankir i Nordeport. Beatrice kommer från en av de absolut mest förmögna familjer i furstendömet. Hennes uppfostran har varit i det närmaste adlig. Familjen bor i ett stort palats i furstendömets huvudstad. På många sätt har hon haft en mer privilegierad uppväxt än många adliga fröknar, som visserligen har fina titlar, men inte alltid så mycket pengar. Beatrice har skolats väl och haft privatlärare som undervisat henne. Hon är också aningens bortskämd och van vid att kunna slösa pengar på kläder och smycken och nöjen.

Beatrices bror ordnade en position som kammarfröken till fru Juliana Isensköldh och på så sätt kom hon till slut till hovet. Nu har hon lyckats hålla sig kvar i den nya hovstaten och är uppvaktande till drottningen av Nordeport.

Beatrice Rike gifte sig sommaren 1016 med herr Arnulf Reencrona som på så sätt fick ett lysande uppsving i sin ekonomi även om det var ett rejält nergifte. Beatrice är alltså numera baronessa. Även om det nog kommer ta lång tid innan hon blir accepterad av frälset.

Som baronessa tilltalas rollen Ers högvälborenhet, Fru Beatrice eller Min fru.

Rollen spelas av Josefin Olsson


Herr Arnulf Reencrona

Bastard till rikskanslern, hertig Lucidor Reencrona, baron av Cikorialund och därigenom vasall till hertiginnan av Rosenholm, riddare av Swartöö, vasall till hertigen av Swartöö. Stallmästare hos hertigen av Swartöö. Medlem i Kronorden.

Herr Arnulf Reencrona är gift med Beatrice Rike.

Herr Arnulf är en oäkta men erkänd bastard till kejsarens rikskansler. Hans mor är den beryktade fru Dorothea Höökvindh, på sin tid en omtalad skönhet, som trots att hon var frälse, valde att inte gifta sig och istället blev mätress till herr Lucidor. Herr Arnulf fick följa med sin mor då hon lämnade det kejserliga hovet när hertigen skaffade sig en ny hustru.

Sin uppväxt fick han vid hertigen av Swartöös hov. Där har det gått bra för den unge mannen. Han fick tjänst som väpnare och därefter mottog han riddarslaget av självaste hertigen. Nu tillhör han hertigens uppvaktning, och tjänstgör som hertigens stallmästare. Till herr Arnulfs stora lycka, har hertiginnan av Rosenholm (hertigens hustru) upphöjt honom till baron och givit honom förläningen Cikorialund i Rosenholms hertigdöme. Då herr Arnulf är mycket förtjust i fru Ottilia tål han inte att någon baktalar henne och det har genom åren blivit en del dueller som givit honom ett rykte som en fruktad motståndare.

Herr Arnulf är riktig hjärtekrossare och följer i sin mors fotspår. Han är trolovad med Beatrice Rike, den mycket välbeställda bankiren, som är syster till Gunvald Rike. Bröllopet är sagt att stå sommaren 1016 N. C. Damerna hoppas att bröllopet inte ska innebära att herr Arnulf slutar vara galant.

Som baron tilltalas rollen: Ers högvälborenhet, Min herre eller Herr Arnulf.

Rollen spelas av Per-Anders Staav.


Änkefru Philippa Cederhjärta

Grevedottern och numera änkefru Philippa har anor från en mycket rik och gammal ätt bördig från Vindmark och det är nu hennes bor Melchior Cederhjärta som innehar grevetiteln. Ätten är väl ansedd i Vindmark och man vistas ofta vid furstinnan Cressidas hov. Fru Philippa tjänade änkefru Julietta, mor till prinsarna av blodet, som först hennes hovfröken och som gift som hovdam. Enligt rykten sägs fru Philippa ha varit mycket uppskattad av änkefru Julietta. Sommaren 1015 blev hon änka efter det att hennes make sedan ett år tillbaka, tragiskt dog vid Wung-xus anfall mot Södermura. Hon ses som ett gott parti då hennes hemgift sägs vara ansenlig.

Änkefru Philippa har tillbringat vintern i Vindmark vid hovet i Sjöstad och ännu inte återvänt till Nordeports hov.

Som änka tilltalas rollen: Min fru eller Fru Philippa.

Rollen spelas av Lisa Hermansson.


Fröken Hedwig Isenrönn

Hedwig Isenrönn av Falkeborg, riddare från Rosenholm, dotter till gamle baronen av Falkeborg, stallmästarinna för hertiginnan av Rosenholm.

Fröken Hedwig Isenrönn är ogift.

Hedwig Isenrönn är den enda kvarvarande medlemmen i huset Isenrönn. När hennes far dog år 1010 blev hans förläning indragen av fursten Clodvigh Isensköldh, och sedan utdelad till den närmaste manlige släktingen på mödernet, hennes kusin Ethelbard Blåswärd.

Fröken Hedwig har sedan år 1010 varit stallmästarinna hos fru Ottilia. Hon vistades först på Rosenholm, men följde med fru Ottilia till Swartöö när de Fria Herrarna och Damerna samlades där år 1015. Fru Ottilia dubbade fröken Hedwig efter att hon hade räddat livet på hertiginnan.

Fröken Hedwig har inte debuterat och det kan vara en anledning till att hon trots sin fina ättetavla förblivit ogift.

Som riddare tilltalas rollen: Min dam eller Fröken Hedwig.

Rollen spelas av Linnéa Björklund


Änkefru Flavia Reencrona

Änkefru (egentligen änkebaronessa men förläningen har dragits in till kejsaren) efter Catullus Röde Springaren till Fagerhus, avrättad av kejsaren för högförräderi.

Dotter till Lucidor Reencrona, hertig och rikskansler hos kejsaren, i hans första äktenskap. Hennes mor Uriana Sommarstråle, var dotter till markgreven Uranus Sommarstråle av Mare Slott. Skattmästarinna hos furstinnan Juliana Isenskiöldh, sedermera kapellmästarinna hos drottningen av Nordeport, tillika hovdam.

Fru Flavia Reencrona vistades hos den nyblivna grevinnan och greven av Ekholma, fru Juliana Isensköldh och herr Felix Stålhand efter det att hennes make blivit avrättad. Fru Juliana rördes av fru Flavias grymma öde och tog henne under sina vingars skugga. Hon vet av egen erfarenhet hur det känns att vara utelämnad och övergiven. När furstinnan blev anklagad för förräderi, bytte fru Flavia raskt välgörarinna och behöll sin position som skattmästarinna vid Nordeports hov. Hon lyckades hålla sig kvar även när drottningen av Nordeport bildade sin nya hovstat.

Fru Flavia har inga barn i sitt tidigare äktenskap men har fött en bastard. Den stora hemligheten är vem som är fadern? Blev barnet avlat på Höjdebro finns det många kandidater, för alla vet hur Gyllenalmarna sprider sin säd. Å andra sidan var också bröderna Rosen-Winge där…

Efter mötet på Höjdebro for fru Flavia direkt till Swartöö för att sluta upp med sin far, hertig av Snöhätteberg, som var på besök där. En tid under graviditeten tillbringade hon i Nova Celestina och hon födde barnet där. Omständigheterna i huvudstaden har fört henne tillbaka till Nordeport och hon har chockerande nog tagit bastarden med sig.

Som änka tilltalas rollen: Min fru eller Fru Flavia.


Herr Gilbert Grävling

Herre till Granvalla, riddare och vasall till fursten av Nordeport.

Gilbert Grävling är ogift.

Ätten Grävfling har under många århundraden tillbaka alltid stått på furstarna av Nordeports sida. Granvalla är ett stort herresäte som nästintill är lika stort som ett litet baroni. Det ligger i östra Nordeport precis på gränsen till det land som Nordeport förlorat till alverna. Gilbert deltog i bataljen mot barbarerna år 1012, i Viljan. Hans två äldre bröder dog där.

Gilbert tillträdde nyligen som herre till Granvalla efter det att hans far lugnt och stilla avlidit. Hans mor med rötter i Vite Hamn finns fortfarande i livet. Gilbert är mycket stolt över sina rötter och är mycket noggrann med sitt namns uttal. Han har nu kommit till furstens av Nordeport kröning för att svära vasalled till honom och försäkra sig om furstens stöd ifall alverna skulle anfalla hans gods. Han är kusin med syskonen Rike, bankiren och hans syster.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Gilbert.

Rollen spelas av Johan Eriksson.


Herr Norfrid Lejon-Måne och Stjierna

Herre till Stjärneborg och till Lejonsten, riddare och vasall till fursten av Nordeport. Stallmästare och gardeskapten hos änkehertiginnan av Swartöö.

Norfrid Lejon-Måne och Stjierna är ogift.

Herr Norfrids far var en lyckosam man, han ärvde Stjärneborg efter sin far och Lejonsten efter sin mor. Eftersom släkterna var jämställda och båda tillhörde de allra äldsta och mest anrika riddarfamiljerna i furstendömet så valde han att visa båda ätternas vapen i sin sköld. Herr Norfrid ärvde sedan sin far och har fortsatt att bära båda vapen på sin sköld.

Herr Norfrid valde att dra sig tillbaka från furstehovet i Nordeport efter kröningen av Juliana och har nu blivit stallmästare och kapten över änkehertiginnans lilla garde på Silverberga. Han ville officiellt ta det lugnare av hälsoskäl. När nu trolovningen mellan änkehertiginnan och herr Norfrid är ett faktum tänker hovfolket sitt. Det är många som tror att vi kommer att få en inbjudan till ett bröllop i det snaraste då fru Klarissa och herr Norfrid lät kungöra sin trolovning redan sommaren 1014 N. C.

Herr Norfrid är en riktig hedersknyffel och mycket lojal till sin änkehertiginna. Herr Norfrid ledde jakten på Isensköldhen och lyckades förgöra den gast som vaktade skölden. Vintern har han tillbringat insnöad på Silverberga.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Norfrid.

Rollen spelas av Patrik Grobheiser.


Fru Fredrika Stiernekrantz

Riddare.

Fredrika Stiernekrantz är gift med Halvar Gyllenalm.

Fru Fredrika är andra dotter till baronen av Segersta, Ulrik Stiernekrantz och hans maka Ingeborg Lindorm. Huset Stiernekrantz har mycket gamla anor och sägs vara särskilt välsignade av gudinnan Neniye.

Fredrika Stiernekrantz debuterade år 1005 vid Nordeports hov men har sedan dess inte vistats där. Hennes far är vasalltagare till greven av Trollsjö, som ligger i mellersta Novion. Fredrika har rykte om sig att ha varit en riktig vildbasare när hon var yngre som hellre suttit i sadeln än vid broderbågen. Hon är vidare en duktig jägarinna som nedlagt större byten som björn, vildsvin och skjälg (jättehjort).

Fredrika förmäldes med herr Halvar Gyllenalm sommaren 1014 N. C. på Kvarntorp. Ett mycket romantiskt bröllop trots att det var en Normonpräst som förrättade det. Fru Fredrika har sedan slaget mo alverna vid Källeporten, suttit som”ärad gäst” hos alverna. Hon har nu förts till Kvarntorp för att erbjudas mot lösen.

När hertigen av Ekhaga intog Röde Hus och dödade sin grevliga släkting, utnämnde han fru Fredrika till baronessa i egen rätt av Drakenäs, när herr Erik Klöversköld, baron av Drakenäs, vägrade svära vasalled till hertigen av Ekhaga. Hon har dock ännu inte intagit baroniet, där herr Erik har förskansat sig och kan därför egentligen inte använda titeln men propsar på att göra det ändå.

Under våren nedkom fru Fredrika med ett tvillingpar på Ekhaga. Barnen är kvar där, men fru Fredrika har rest efter sin make till Nordeport.

Som riddare tilltalas rollen: Min fru eller Fru Fredrika.

Rollen spelas av Lina Johansson.


Herr Halvar Gyllenalm

Riddare från Nordeport.

Herr Halvar Gyllenalm är gift med Fredrika Stiernekrantz.

Andre son till Hannibal Gyllenalm, baron av Höjdebro. Halvar Gyllenalm har under uppväxten mestadels vistats på sin faders gods tillsammans med sina bröder, då herr Hannibal inte följt traditionen att sända sina barn till andra hushåll för att uppfostras. Halvar Gyllenalm har gift sig med den fagra dottern till baronen av Segersta, herr Ulrik Stiernekrantz, fröken Fredrika.

Herr Halvar har nu kastat sig ut i politiken och visat sig vara en mästerlig spelare på detta schackbräde. Han verkar ha ett finger med i spelet och en näsa i blöt överallt. Den som kunde vara en fluga på väggen under det familjemöte som otvivelaktigt kommer att hållas med alla Gyllenalmare på Kvarntorp, skulle säkert få stor underhållning. Herr Sinbad, huvudman för ätten Gyllenalm, är säkert intresserad av turerna hur Höjdebro gick förlorat.

En Gyllenalm står för sitt ord och håller sin vasalled till kejsaren i helgd.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Halvar.

Rollen spelas av Tommie Augustsson.


Herr Bern Gyllenalm

Riddare av Novion.

Herr Bern Gyllenalm är gift.

Tredje son till Hannibal Gyllenalm som är baron av Höjdebro, förste kammarherre till markgreven av Stjärnehof Bern Gyllenalm blev utnämnd till Gudarnas Gunstling under Gudalekarna på Kvarntorp år 1013. Han lyckades få en position vid prinsessan Laetitzias hov som stallmästare, vilket säkert orsakar en del huvudbry då hennes ständiga resor är något som stallmästaren sköter logistiken för.

Herr Bern lämnade sin prinsessa när han avancerade till kammarherre hos herr Catullus Celestinii, markgreve av Stjärnehof. Vad som sedan hände, när herr Catullus blev fånge hos alverna, är oklart. Det man vet är att herr Bern inte visat sig vid hovet sedan november 1014 N. C. När han återvänder i sommar finns det säkert rafflande historier att berätta och en hel del firande att göra.

Bröderna Gyllenalm är kända för att hålla ihop i vått och torrt och de är mycket måna om sina systrar.

Gyllenalms är en anrik gammal ätt, även om de kanske inte är så välbeställda nuförtiden. Höjdebro, Gyllenalmarnas sätesgård, ligger i sydöstra Nordeport, och är byggd på ett spektakulärt brovalv över den nordliga flodarmen på den flod som där rinner ut i fjorden. Den sydliga flodarmen är hertigdömet Swartöös västgräns. För att passera floden måste man betala tull till Gyllenalmarna eller rida två dagsmarscher uppströms för att hitta närmaste vadställe alternativt en dagsmarsch nedströms. Vid kusten, mellan flodarmarna, ligger färjeläget mellan Nordeport och Källeporten i norra Novion.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Bern.

Rollen spelas av Jon Sundelin.


Herr Ulvon Gyllenalm,

Riddare i Nordeport

Herr Ulvon Gyllenalm är ogift.

Herr Ulvon Gyllenalm är den yngste brodern i huset Gyllenalm men inte yngst i hela syskonskaran. Hans syster Sinborg är yngre.
Han slogs tappert vid Silverfallet mot alverna och följde också sin bror herr Sinbad, när denne försökte erövra Vinterviken. När slaget var över, ville inte herr Ulvon följa sin bror herr Sinbad till Swartöö, där herr Sinbad tillbringade vargavintern år 1015/16 N. C. Istället begav han sig hemåt, till ett hem som inte längre fanns. Förläningen Höjdebro hade gått förlorad.
Det sista hans bror Sinbad hörde från honom, var att han tänkte sig till hovet i Nordeports stad. Under ett helt års tid har herr Ulvon varit som uppslukad av jorden. Även om Huset Gyllenalm inte gjort några större efterforskningar, har familjemedlemmarna ändå varit oroliga.

Lyckligtvis har fru Pepita Blåeld nåtts av nyheter att herr Ulvon vistas på Drakenäs. Herr Eldar Klöversköld har skrivit att herr Ulvon nu har funnit sitt kall i livet, orden Claritas, som leds av fröken Lovisa Gyllenfana.
Det ryktas att herr Ulvon blivit djupt sviken i kärlek.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Ulvon.

Rollen spelas av Andreas Ekegren


Fru Alberta Lagercrona

Dam till Trollebäcken.

Änkefru Alberta Lagercrona är ogift.

Änkan Alberta Lagercrona är dotter till den avlidne herr Bartolomeus Lagercrona och hans likaledes avlidna fru, Theodora Isenrönn och därmed änkegrevinnan av Tornevik, fru Karolina Lagercronas kusin. Hon är halvsyster till bastarden herr Didrik Lagercrona. Eftersom han är bastard ärvde han inte förläningen efter deras far, utan hon gjorde det istället. Fru Alberta debuterade aldrig vid Nordeports hov.

Hon har en tragisk kärlekshistoria bakom sig som handlar både om nergifte och ond, bråd död. Ändå verkar det som hon nu funnit någon sorts lycka då hon har en bastarddotter, Eir, som hon verkar älska över allt annat.

Änkefru Alberta tillbringar sommaren på sitt gods.

Som änka tilltalas rollen: Fru Alberta eller min dam

Rollen spelas av Maria Bernäng


Herr Ludvig Hägerstråle av Källeporten

Riddare av Novion,

Ludvig Hägerstråle är gift med Prinsessan Farashuu.

Andre son till den avlidne baronen av Källeporten och syster till baronessan Amatilda Hägerstråle. För ungefär tjugo år sedan var Ludvig Hägerstråle en ung och lovande riddare som tog värvning i den Novianska flottan.

Han seglade på skeppet Clemens seger som tyvärr gick under någonstans i Virvelhavet, troligen i den stora malström som kallas Karusellen. Han dödförklarades men har nu återvänt och hans identitet tycks vara fastställd. Till prinsessan Laetitzias och herr Leodegards bröllop dök han upp med en kvinna som påstår sig vara prinsessa av Rangi – och hans fru. Detta gör det tyvärr svårt att tro på kvinnan. Ett sådant nedgifte borde inte var möjligt ens bland barbarer. Det sägs att de har barn som skulle vara Rangis tronarvingar.

Herr Ludvig har fort axlat sitt ansvar på Källeporten sedan hans syster försvann under slaget mot alverna. Det sägs att han hade ett gott förhållande till sin svåger och att han ser till fru Amatildas sons bästa. Men det är trots allt så att herr Ludvig har anspråk på Källeporten som äldste son till den tidigare baronen.

Herr Ludvig har vidare haft en religiös uppenbarelse där en hel del badande ingick och det är något som han helst inte vill tala om men Uhnamanpräster har sökt honom.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Ludvig.

Rollen spelas av Ralf Wallén.Fröken Roselyne Vargaring

Dam av Rosenskog i egen rätt, riddare av Novion.

Fröken Roselyne Vargaring är ogift.

Dotter till greven av Klöverlid i Vite Hamn, gardeskapten på Ekhaga. Roselyne Vargaring har under år 1012 gjort succé på salongerna i Nova Celestina då hon berättat om sina fantastiska äventyr i samband med att hon erövrade de gyllene granatäpplena från Eniones underjordiska trädgårdar.  Tyvärr förlorade hon dem i ett piratöverfall och försöker få ihop celester för att kunna finansiera en expedition för att söka reda på dem.

Roselyne blev dubbad år 1000 av den kejserliga riksmarsken, efter att ha kommit tvåa i torneringen till Normons ära i samband med midvinterfestligheterna år 999.

Nu har Roselyne fått en position hos den kejserliga riksdrotsen som gardeskapten på hans gods Vinterviken och frågan är om hon har givit upp sökandet efter de gyllene granatäpplena.

Som riddare tilltalas rollen: Min dam eller Fröken Roselyne.

Rollen spelas av Sandra Hjelmérus.


Herr Konrad Rödelantz

Riddare i Nordeport, herre till Östervik.

Konrad Rödelantz är ogift.

Herr Conrad Rödelantz är yngre bror till änkefurstinnan Clothilda Rödelantz. Trots detta har han inte synts till vid hovet på länge. Att den tidigare ganska obetydliga ätten Rödelantz fått fördelar genom Clothildas enorma upphöjelse är inte svårt för andra att se. Det är snarare förvånande att fördelarna varit så modesta.

Herr Conrad är sedan många år tillbaka herre till godset Östervik, som fursten Clodvig av Nordeport förlänat honom. Likaså var den förnäma positionen som stallmästare vid hertigen av Swartöös hov, även det något han hade sin syster Clothilda att tacka för.

År 1009 N.C dog den dåvarande hertigen, änkefru Klarissa Gyllenfors’ make efter en jaktolycka. Conrad anklagades för att ha varit försumlig och ersattes av herr Arnulf Reencron, baron av Cikorialund. Herr Conrad har efter detta setts en del i Nova Celestina men mest hållt sig hemma på sin fars gods. Herr Conrad är ännu ogift.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Conrad.

Rollen spelas av Erik Ringström.


Fru Efrike Kvicke

Dam till

Efrike har sedan många, många år tillbaka haft en position hos änkefurstinnan Clothilda (redan när hon var furstinna) som kammarpiga. En mycket stor ära för den borgerliga familjen och något som har varit till stor nytta för dem. Änkefurstinnan är mycket fäst vid Fru Efrike och har mycket stort förtroende för henne. Fru  Efrike stannade hos änkefurstinnan när den nya furstinnan, fru Juliana Isensköldh, tillträdde furstetronen. Juliana blev avsatt och nu är det istället herr Magnus Isensköld som är kung.

Fru Efrike fick nyligen skörda frukterna av sin trohet gentemot änkefurstinnan, då hon gifte sig med änkefurstinnans far, herr Ingvald Rödelantz och på så sätt blev styvmor till änkefru Clothilda. Hon återvände därefter till hovet i Nordeport för att axla sitt nya ansvar som kammarfru. Genom sitt gifte har hon nu blivit frälse och skall tituleras fru Efrike. Vilket en del som inte tycker om borgare som gifter in sig i det adliga ståndet sannolikt kommer att glömma när det passar dem.

Familjen Kvicke föder upp hästar och är berömda för sina fina avel. Kejsaren själv har ädla springare från Kvickes stuteri. Stuteriet drabbades av ett bakslag när många hästar dog efter ett angrepp av vilddjur, vilka en del påstår skulle ha varit en drake.

Rollen tituleras  Fru Efrike eller min dam eller Kammarfrun

Rollen spelas av Anna Pettersson


Herr Robert Silverlind

Riddare.

Robert Silverlind är ogift.

Bastardson till Hertigen av Svanängen, Herr Catullus Silverlind som var äldre bror till den forna furstinnan av Nordeport, Fru Hildegard Silverlind.

Då han var mycket ung sändes han till Nordeports hov för att tjäna som page, det viskas om att Catullus hustru var orsaken till det. Furstinnan Hildegard tog honom till sitt hjärta sägs det. Då hon dog sändes Robert vidare till Swartöö och Fru Klarissas vård där han gick som väpnare till en riddare under Swartöö.

En märklig man som inte vistats mycket vid hovet varken i Nordeport eller i Nova Celestina som äldre. Som ung spåddes han en lovande framtid som riddare, han kom till och med på plats nummer 15 i den kejserliga torneringen då han var 18 år gammal vilket sannerligen säger en hel del om hans skicklighet. Efter ett misslyckat spaningsuppdrag i barbarernas land där han blev tillfångatagen och svårt tilltygad drog han sig tillbaka från hovet. Robert har synts en del vid Nenyes bibliotek för att sedan då den unge junker Magnus, Nordeports nuvarande kung, var gammal nog bli dennes informator.

Nu har han kallats till Kung Magnus sida för att bli dennes rådgivare till mångas stora förvåning och kanske har även avundsjukan blommat upp. Robert, en oduglig riddare som inte längre kan bruka sitt svärd som nu fått en sådan hög position?! Det sägs att han varit trolovad med Änkefurstinnan Clothilda Rödelantz innan hon blev uppmärksammad utav furst Clodvig.

Som riddare tilltalas rollen: Min herre eller Herr Robert.

Spelas av Daniel Kleviam


Herr Didrik Lagercrona

Riddare.

Didrik Lagercrona är ogift.

Herr Didrik Lagercrona är bastardson till herr Bartolomeus Lagercrona och därmed änkegrevinnan fru Karolina Lagercronas kusin. Han är halvbror till änkefru Alberta Lagercrona. Eftersom han är bastard ärvde han inte förläningen efter sin far, utan det gjorde hans syster.

Det har spekulerats mycket i vem som är hans mor men herr Bartolomeus’ fru, Theodora Isenrönn, har alltid tagit väl hand om honom och han har fått en ridderlig uppfostran. Fru Theodora dog år 1012. Herr Didrik har ett litet gods som är hans arv och eget som han ärvde från sin far.

Herr Didrik har levt mycket tillbakadraget på sin fars gods Trollebäcken och han har inte debuterat vid Nordeports hov. Han har nu följt med sin syster änkefru Alberta till maskeradbalen som hon blivit inbjuden till. Herr Didrik är mycket beskyddande, både gentemot sin syster och hennes bastarddotter Eir som hon envisas med att amma själv och därför chockerande nog har fört med sig till balen.

Han tillbringar sommaren på sin systers gods.

Som riddare tilltalas rollen: Herr Didrik eller min herre

Rollen spelas av Mattias Keller Bernäng


Fröken Agnes Törnebårdh

Fröken Agnes hade tidigare en position som hovfröken vid furstinnan Clothildas hov. Hon var en tillbakadragen men lojal och plikttrogen person med gott humör, som man inte alltid lade märke till. Vid hovet fanns många stridande viljor, även i den närmaste kretsen kring furstinnan. Men Agnes navigerade omsorgsfullt och hade hållit sig väl med alla parter.

Vid fursten Clodvigs död fanns hon naturligtvis vid änkefurstinnans sida och försökte trösta henne men när fru Juliana kröntes till furstinna av Nordeport och hovstaten gjordes om, förbisågs ändå Agnes och hon återvände till sitt föräldrahem. Godset heter Rödhälleborg och ligger i Nordeports södra delar, fadern är vasalltagare till fursten av Nordeport via baroniet Gröninge.

Fröken Agnes är fortfarande ogift och hon vill gärna återvända till hovet i Nordeport och hoppas därför att änkebaronessan Cordula Gyllenalm, som var hovmästarinna vid hovet när fröken Agnes senast vistades där, ska lägga ett gott ord för henne hos drottningen.

Som ogift tilltalas rollen: Fröken Agnes eller min fröken.

Rollen spelas av Monica Ericson


UTLÄNDSK ADEL

Farashuu

Prinsessa av Rangi.

Prinsessan Farashuu är gift med Ludvig Hägerstråle.

Farashuu Prinsessan Farashuu anlände under natten innan prinsessan Laetitzias och greven av Vintervikens bröllop. Hon kommer från det sägenomspunna Rangi tillsammans med herr Ludvig, som påstår att han har är gift med prinsessan. Detta gör det naturligtvis svårare att tro att hon verkligen är en kunglighet då ett sådant nedgifte är nästintill omöjligt, även om det är barbarer. Under bröllopet fick prinsessan och herr Ludvig veta att deras barn (som var kvar i Rangi) dött.

Varför befinner sig prinsessan egentligen i Nordeport? Hon är svägerska till den nya gästen vid kejserliga hovet, drottning Sihiri, som sägs vara en häxa som fuskar i förbjuden magi.

Hur stor ovän är hon med sin bror Badru?

Som prinsessa tilltalas rollen: Ers kungliga höghet eller prinsessan Farashuu.

Rollen spelas av Mirja Dellgar Hagström.


Vodan Ylvason av Mörkslätten

Vodan Ylvason av Mörkslätten är systerson till kungen av Treklyft, Onzgeir Gauteson Svarte av Tärnskrikarnas klan. Han är kämpe i kungens hird och av många sedd som hans högra hand.

Vodan befinner sig i Nordeport som sändebud för Treklyft. Det har spekulerats i varför det lilla, lilla landet Treklyft, norr om Nordeport, plötsligt kastat sig in i storpolitiken. När nu prinsessan Eina berättat om sin härkomst, är det inte längre underligt att kungen av Treklyft har varit intresserad av affärerna i Nordeport.

Vodan har tillbringat vinterhalvåret 1015 N.C. i Treklyft och det tycks som om han blivit kvar där. Kan bero på att Treklyft brandskattade Nordeports norra delar under hösten och att det är obekvämt för Vodan att återvända…

Rollen spelas av Johan Dahlström


 

ALVER

Även om alver anses vara barbarer och för närvarande ligger i krig med Novion och Nordeport, är en del av dem så pass högt uppsatta i sitt samhälle att de måste räknas som utländsk adel. Man respekterar och fruktar alver och avundas deras stora magiska krafter och gamla kunskap. En del vill se dem som presumtiva bundsförvanter, men de är och kommer att förbli barbarer i Noviers ögon. Därför har människorna i kejsardömet svårt att veta hur de ska behandla alver när de träffar dem. Fast man håller sig alltid till Regeln…

Gwaechanar Faerondaerl

Gwaechanar Faerondaerl är drottning Eldacalaiens av Estellon sändebud i Nordeport. Han förväntar sig därmed en stor respekt från människorna, som om han vore drottningen själv.

Han har kommit till Nordeport och Kvarntorp med två av dem som togs som gisslan under andra slaget mot alverna vid Källeporten, den högvälborne herr Orlando Rosen-Winge och fru Fredrika Stiernekrantz. Utväxlingen av gisslan är dock bara en av alla hans uppgifter som sändebud. Efter att utväxlingen skett, stannade herr Gwaenachar vid Nordeports hov och har nu tillbringat en mycket kall och mördande tråkig vinter tillsammans med människorna. Maskeradbalen på ön, var en av de mest upplyftande aktiviteterna som gav honom något att fundera på. Leken, där han tvingades säga att han var en åsna, kommer han aldrig att glömma.

Gwaechnar Faerondaerl tillhör falangen Nimargon i Estellon, som drottningen själv. Trots att han är en ung alv, står han förmodligen nära drottningen, då hon givit honom detta ärorika uppdrag.

Rollen tilltalas Ers excellens i egenskap av sändebud.

Rollen spelas av Gunnar Irén