Rollgalleri

Alla Roller

Här presenterar vi alla roller på lajvet med en kort bakgrundsinformation. Sådant som är allmänt känt. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Adel

Adliga personer presenteras med sin vapensköld. Se Rangrullan för rangordningen. Rangrullan är föränderlig beroende på vilka som är på lajvet.

Prästerskap och magiker

Icke adliga roller listas utan särskild ordning

Borgare, bönder och andra

Icke adliga roller listas utan särskild ordning